DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 48/Pdt.G/2023/PA.Rh (5995)
Harta Bersama
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
27-01-2023
27-01-2023
07-02-2023 Persidangan
T Hadir
125 Hari
2 110/Pdt.G/2023/PA.Rh (6062)
Kewarisan
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20-02-2023
20-02-2023
07-03-2023 Persidangan
T Hadir
101 Hari
3 134/Pdt.G/2023/PA.Rh (6116)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13-03-2023
13-03-2023
12-07-2023 Sidang pertama 80 Hari
Ghaib
4 165/Pdt.G/2023/PA.Rh (6148)
Harta Bersama
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
27-03-2023
27-03-2023
04-04-2023 Persidangan
T Hadir
66 Hari
5 166/Pdt.G/2023/PA.Rh (6149)
Kewarisan
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
27-03-2023
27-03-2023
03-04-2023 Persidangan 66 Hari
6 172/Pdt.G/2023/PA.Rh (6155)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05-04-2023
05-04-2023
12-04-2023 Persidangan
T Hadir
57 Hari
7 180/Pdt.G/2023/PA.Rh (6167)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03-05-2023
03-05-2023
06-09-2023 Sidang pertama 29 Hari
Ghaib
8 183/Pdt.G/2023/PA.Rh (6171)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03-05-2023
03-05-2023
10-05-2023 Persidangan
T Hadir
29 Hari
9 50/Pdt.P/2023/PA.Rh (6176)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08-05-2023
08-05-2023
23-05-2023 Sidang pertama 24 Hari
10 187/Pdt.G/2023/PA.Rh (6177)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08-05-2023
08-05-2023
15-05-2023 Persidangan
T Hadir
24 Hari
11 190/Pdt.G/2023/PA.Rh (6180)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09-05-2023
09-05-2023
16-05-2023 Persidangan
T Hadir
23 Hari
12 191/Pdt.G/2023/PA.Rh (6181)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09-05-2023
09-05-2023
23-05-2023 Persidangan 23 Hari
13 192/Pdt.G/2023/PA.Rh (6182)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09-05-2023
09-05-2023
16-05-2023 Persidangan
T Hadir
23 Hari
14 193/Pdt.G/2023/PA.Rh (6183)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
09-05-2023
09-05-2023
17-05-2023 Persidangan
T Hadir
23 Hari
15 195/Pdt.G/2023/PA.Rh (6185)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
10-05-2023
10-05-2023
17-05-2023 Persidangan
T Hadir
22 Hari
16 197/Pdt.G/2023/PA.Rh (6188)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10-05-2023
10-05-2023
22-05-2023 Persidangan
T Hadir
22 Hari
17 199/Pdt.G/2023/PA.Rh (6190)
Penguasaan Anak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15-05-2023
15-05-2023
23-05-2023 Persidangan
T Hadir
17 Hari
18 200/Pdt.G/2023/PA.Rh (6191)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15-05-2023
15-05-2023
23-05-2023 Persidangan 17 Hari
19 52/Pdt.P/2023/PA.Rh (6193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
31-05-2023 Persidangan 17 Hari
20 203/Pdt.G/2023/PA.Rh (6195)
Izin Poligami
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16-05-2023
16-05-2023
23-05-2023 Persidangan 16 Hari
21 204/Pdt.G/2023/PA.Rh (6196)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16-05-2023
16-05-2023
24-05-2023 Persidangan 16 Hari
22 205/Pdt.G/2023/PA.Rh (6197)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16-05-2023
16-05-2023
31-05-2023 Persidangan 16 Hari
23 207/Pdt.G/2023/PA.Rh (6199)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
16-05-2023
16-05-2023
22-05-2023 Persidangan
T Hadir
16 Hari
24 53/Pdt.P/2023/PA.Rh (6200)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16-05-2023
16-05-2023
31-05-2023 Persidangan 16 Hari
25 208/Pdt.G/2023/PA.Rh (6201)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
24-05-2023 Persidangan 15 Hari
26 210/Pdt.G/2023/PA.Rh (6203)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22-05-2023
22-05-2023
12-06-2023 Persidangan 10 Hari
27 211/Pdt.G/2023/PA.Rh (6204)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22-05-2023
22-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 10 Hari
28 212/Pdt.G/2023/PA.Rh (6205)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22-05-2023
22-05-2023
12-06-2023 Persidangan 10 Hari
29 213/Pdt.G/2023/PA.Rh (6206)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22-05-2023
22-05-2023
12-06-2023 Persidangan 10 Hari
30 214/Pdt.G/2023/PA.Rh (6207)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
22-05-2023
22-05-2023
27-09-2023 Sidang pertama 10 Hari
Ghaib
31 215/Pdt.G/2023/PA.Rh (6208)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
22-05-2023
22-05-2023
31-05-2023 Persidangan 10 Hari
32 216/Pdt.G/2023/PA.Rh (6209)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
31-05-2023 Persidangan 9 Hari
33 217/Pdt.G/2023/PA.Rh (6210)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23-05-2023
23-05-2023
30-05-2023 Persidangan 9 Hari
34 218/Pdt.G/2023/PA.Rh (6211)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
23-05-2023
23-05-2023
30-05-2023 Persidangan 9 Hari
35 219/Pdt.G/2023/PA.Rh (6212)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
31-05-2023 Persidangan 9 Hari
36 220/Pdt.G/2023/PA.Rh (6213)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
31-05-2023 Persidangan 9 Hari
37 221/Pdt.G/2023/PA.Rh (6214)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
38 54/Pdt.P/2023/PA.Rh (6215)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24-05-2023
24-05-2023
12-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
39 55/Pdt.P/2023/PA.Rh (6216)
Lain-Lain
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24-05-2023
24-05-2023
06-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
40 222/Pdt.G/2023/PA.Rh (6217)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24-05-2023
24-05-2023
30-05-2023 Persidangan 8 Hari
41 223/Pdt.G/2023/PA.Rh (6218)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24-05-2023
24-05-2023
06-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
42 224/Pdt.G/2023/PA.Rh (6219)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24-05-2023
24-05-2023
06-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
43 57/Pdt.P/2023/PA.Rh (6222)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
25-05-2023
25-05-2023
13-06-2023 Sidang pertama 7 Hari
44 226/Pdt.G/2023/PA.Rh (6223)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
25-05-2023
25-05-2023
07-06-2023 Sidang pertama 7 Hari
45 227/Pdt.G/2023/PA.Rh (6224)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
25-05-2023
25-05-2023
07-06-2023 Sidang pertama 7 Hari
46 228/Pdt.G/2023/PA.Rh (6225)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
47 229/Pdt.G/2023/PA.Rh (6226)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
48 230/Pdt.G/2023/PA.Rh (6227)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
49 231/Pdt.G/2023/PA.Rh (6228)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
50 232/Pdt.G/2023/PA.Rh (6229)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
51 233/Pdt.G/2023/PA.Rh (6230)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
52 58/Pdt.P/2023/PA.Rh (6231)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30-05-2023
30-05-2023
16-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
53 59/Pdt.P/2023/PA.Rh (6232)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
16-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
54 234/Pdt.G/2023/PA.Rh (6233)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
55 235/Pdt.G/2023/PA.Rh (6234)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
56 236/Pdt.G/2023/PA.Rh (6235)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
57 237/Pdt.G/2023/PA.Rh (6236)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
58 238/Pdt.G/2023/PA.Rh (6237)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
59 239/Pdt.G/2023/PA.Rh (6238)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
60 240/Pdt.G/2023/PA.Rh (6239)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30-05-2023
30-05-2023
09-06-2023 Sidang pertama 2 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 51/Pdt.P/2023/PA.Rh (6186)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
10/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 10:35:36
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:47
2 201/Pdt.G/2023/PA.Rh (6192)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 12:13:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:10:51
3 56/Pdt.P/2023/PA.Rh (6220)
Perwalian
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 12:39:08
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:10:47
4 206/Pdt.G/2023/PA.Rh (6198)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:04:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:42
5 225/Pdt.G/2023/PA.Rh (6221)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/05/2023
30.05.2023
Dicabut
30-05-2023
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:12:01
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:41
6 184/Pdt.G/2023/PA.Rh (6173)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
03/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:17:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:40
7 202/Pdt.G/2023/PA.Rh (6194)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 14:54:27
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:37
8 49/Pdt.P/2023/PA.Rh (6172)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
29-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:14:02
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:00:13
9 196/Pdt.G/2023/PA.Rh (6187)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 10:00:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:00:10
10 189/Pdt.G/2023/PA.Rh (6179)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 10:43:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:21:14
11 209/Pdt.G/2023/PA.Rh (6202)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17/05/2023
24.05.2023
Dicabut
24-05-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 11:15:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:47
12 182/Pdt.G/2023/PA.Rh (6170)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 11:58:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:45
13 181/Pdt.G/2023/PA.Rh (6169)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 13:49:56
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:44
14 188/Pdt.G/2023/PA.Rh (6178)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:09:57
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:45:49
15 186/Pdt.G/2023/PA.Rh (6175)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 10:41:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:40
16 198/Pdt.G/2023/PA.Rh (6189)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/05/2023
22.05.2023
Dicabut
22-05-2023
13 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 11:28:25
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:39
17 145/Pdt.G/2023/PA.Rh (6127)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/03/2023
26.04.2023
Dikabulkan
22-05-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 12:16:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:37
18 48/Pdt.P/2023/PA.Rh (6168)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
22-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 13:18:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:36
19 156/Pdt.G/2023/PA.Rh (6139)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
22-05-2023
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 13:32:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:50:47
20 100/Pdt.G/2023/PA.Rh (6051)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
21.02.2023
Ditolak
22-05-2023
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 16:38:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:42:13
21 194/Pdt.G/2023/PA.Rh (6184)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
10/05/2023
17.05.2023
Dicabut
17-05-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:38:51
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 16:59:36
22 47/Pdt.P/2023/PA.Rh (6165)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
02/05/2023
17.05.2023
Dikabulkan
17-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 15:01:33
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 16:59:35
23 179/Pdt.G/2023/PA.Rh (6166)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 10:52:15
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:57
24 127/Pdt.G/2023/PA.Rh (6108)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
07/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
16-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 10:59:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:51
25 176/Pdt.G/2023/PA.Rh (6162)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 12:54:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:48
26 178/Pdt.G/2023/PA.Rh (6164)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 13:33:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:26
27 185/Pdt.G/2023/PA.Rh (6174)
Penguasaan Anak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
16-05-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 13:33:53
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:20
28 177/Pdt.G/2023/PA.Rh (6163)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 14:41:49
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:17
29 128/Pdt.G/2023/PA.Rh (6109)
Cerai Talak
Adam
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
16-05-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 14:44:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:09
30 155/Pdt.G/2023/PA.Rh (6138)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
15-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-15 15:14:22
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:58
31 141/Pdt.G/2023/PA.Rh (6123)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
10-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-10 09:41:39
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:35:52
32 411/Pdt.G/2022/PA.Rh (5846)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/10/2022
08.11.2022
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
198 Hari
di-Gaib-kan
29-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:07:31
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:28
33 175/Pdt.G/2023/PA.Rh (6160)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:44:01
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 08:14:41
34 174/Pdt.G/2023/PA.Rh (6159)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:44:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:26
35 173/Pdt.G/2023/PA.Rh (6158)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
25-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:57:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:24
36 46/Pdt.P/2023/PA.Rh (6161)
Asal Usul Anak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
11/04/2023
18.04.2023
Dikabulkan
09-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 16:01:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:22
37 116/Pdt.G/2023/PA.Rh (6092)
Cerai Gugat
Adam
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
03-05-2023
56 Hari (3)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:05:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 16:02:26
38 118/Pdt.G/2023/PA.Rh (6094)
Wakaf
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/02/2023
06.03.2023
Tidak Dapat Diterima
02-05-2023
11 Hari (7)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 11:50:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:08:06
39 45/Pdt.P/2023/PA.Rh (6157)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
10/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:32:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:09:57
40 170/Pdt.G/2023/PA.Rh (6153)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:55:46
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:07:51
41 171/Pdt.G/2023/PA.Rh (6154)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
28 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 15:20:35
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:07:50
42 44/Pdt.P/2023/PA.Rh (6156)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2023
17.04.2023
Dicabut
26-04-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-26 11:28:19
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:31
43 124/Pdt.G/2023/PA.Rh (6104)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
18-04-2023
30 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 11:58:51
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:39
44 168/Pdt.G/2023/PA.Rh (6151)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
03/04/2023
11.04.2023
Dikabulkan
Verstek
18-04-2023
16 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 12:56:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:58:30
45 169/Pdt.G/2023/PA.Rh (6152)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/04/2023
18.04.2023
Dikabulkan
Verstek
18-04-2023
15 Hari (5)
11-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 13:28:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:32
46 97/Pdt.G/2023/PA.Rh (6048)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
17-04-2023
29 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 11:18:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:58:33
47 167/Pdt.G/2023/PA.Rh (6150)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/04/2023
10.04.2023
Dikabulkan
Verstek
17-04-2023
15 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 11:56:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:40
48 96/Pdt.G/2023/PA.Rh (6046)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
13-04-2023
30 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 10:59:29
Putusan berhasil dibuat
2023-04-14 06:40:58
49 163/Pdt.G/2023/PA.Rh (6146)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Dra. Waode Nurhaisa
27/03/2023
04.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
16 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 11:11:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:27:04
50 157/Pdt.G/2023/PA.Rh (6140)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
23 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:24:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:29:05
51 164/Pdt.G/2023/PA.Rh (6147)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
27/03/2023
04.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
16 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:35:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:26:50
52 158/Pdt.G/2023/PA.Rh (6141)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
23 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 13:18:04
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:26:27
53 160/Pdt.G/2023/PA.Rh (6143)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
21 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 13:32:05
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:46
54 161/Pdt.G/2023/PA.Rh (6144)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
21 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 13:43:52
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:42
55 111/Pdt.G/2023/PA.Rh (6063)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
10-04-2023
29 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 14:32:21
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:31
56 153/Pdt.G/2023/PA.Rh (6136)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 09:22:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:20
57 149/Pdt.G/2023/PA.Rh (6131)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:10:38
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:18
58 162/Pdt.G/2023/PA.Rh (6145)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/03/2023
29.03.2023
Dikabulkan
04-04-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:50:50
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:14
59 84/Pdt.G/2023/PA.Rh (6034)
Cerai Gugat
Zulfahmi
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Ditolak
04-04-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:54:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:12
60 152/Pdt.G/2023/PA.Rh (6134)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
19-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:55:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:47:16
61 159/Pdt.G/2023/PA.Rh (6142)
Cerai Gugat
Zulfahmi
Gunawan Bangu, S.HI
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
16 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 12:46:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:02
62 150/Pdt.G/2023/PA.Rh (6132)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 12:23:47
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:50
63 151/Pdt.G/2023/PA.Rh (6133)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:35:26
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:34
64 43/Pdt.P/2023/PA.Rh (6135)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/03/2023
03.04.2023
Digugurkan
03-04-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:49:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:32
65 120/Pdt.G/2023/PA.Rh (6097)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
03-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:03:16
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:24
66 123/Pdt.G/2023/PA.Rh (6103)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
06/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
29 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:11:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:23
67 32/Pdt.G/2023/PA.Rh (5977)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
03-04-2023
29 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:27:02
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:21
68 144/Pdt.G/2023/PA.Rh (6126)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
16 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 09:29:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:53
69 148/Pdt.G/2023/PA.Rh (6130)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
16 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 10:06:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:52
70 143/Pdt.G/2023/PA.Rh (6125)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 11:29:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:51
71 142/Pdt.G/2023/PA.Rh (6124)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 12:46:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:50
72 147/Pdt.G/2023/PA.Rh (6129)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/03/2023
21.03.2023
Dicabut
29-03-2023
16 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 13:21:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:49
73 138/Pdt.G/2023/PA.Rh (6120)
Penguasaan Anak
Zulfahmi
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dicabut
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 14:32:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:47
74 139/Pdt.G/2023/PA.Rh (6121)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 14:49:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:46
75 131/Pdt.G/2023/PA.Rh (6113)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 15:16:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:45
76 137/Pdt.G/2023/PA.Rh (6119)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 15:45:01
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:44
77 136/Pdt.G/2023/PA.Rh (6118)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 10:55:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:39
78 154/Pdt.G/2023/PA.Rh (6137)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
20/03/2023
28.03.2023
Dicabut
28-03-2023
9 Hari (5)
28-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:18:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:42
79 140/Pdt.G/2023/PA.Rh (6122)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:37:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:37
80 146/Pdt.G/2023/PA.Rh (6128)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
15 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:56:37
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:38
81 135/Pdt.G/2023/PA.Rh (6117)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 15:18:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:36
82 130/Pdt.G/2023/PA.Rh (6112)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dicabut
H. Adam, S.Ag
27-03-2023
7 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 13:16:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 06:23:13
83 129/Pdt.G/2023/PA.Rh (6111)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 11:12:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:13:48
84 132/Pdt.G/2023/PA.Rh (6114)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 11:44:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:13:55
85 133/Pdt.G/2023/PA.Rh (6115)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dicabut
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 13:36:38
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:05
86 125/Pdt.G/2023/PA.Rh (6105)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
Gunawan Bangu, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
16 Hari (5)
06-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:45:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:16
87 22/Pdt.G/2023/PA.Rh (5964)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
21-03-2023
30 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:46:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:15:25
88 41/Pdt.P/2023/PA.Rh (6106)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
06/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
21-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:49:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:25
89 113/Pdt.G/2023/PA.Rh (6088)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
21/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
29 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 17:01:54
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:34
90 37/Pdt.P/2023/PA.Rh (6096)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 11:05:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:21:32
91 117/Pdt.G/2023/PA.Rh (6093)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
27 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:11:53
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:23
92 121/Pdt.G/2023/PA.Rh (6101)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/03/2023
07.03.2023
Dicabut
H. Adam, S.Ag
20-03-2023
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:47:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:19:37
93 40/Pdt.P/2023/PA.Rh (6100)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:37:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:19:29
94 126/Pdt.G/2023/PA.Rh (6107)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
Gunawan Bangu, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Digugurkan
20-03-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:41:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:14
95 114/Pdt.G/2023/PA.Rh (6089)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
27 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:52:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:03
96 112/Pdt.G/2023/PA.Rh (6087)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
21/02/2023
28.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
28 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 18:18:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:43
97 87/Pdt.G/2023/PA.Rh (6037)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Tidak Dapat Diterima
20-03-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 19:12:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:13:57
98 42/Pdt.P/2023/PA.Rh (6110)
Perwalian
Adam
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
15-03-2023
8 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 14:21:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 06:16:40
99 12/Pdt.P/2023/PA.Rh (6060)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
La Sahari, SH
20/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
14-03-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 10:59:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:28:20
100 122/Pdt.G/2023/PA.Rh (6102)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
14-03-2023
14 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 11:04:19
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:28:17
101 72/Pdt.G/2023/PA.Rh (6022)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
14-03-2023
23 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 13:13:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:22
102 39/Pdt.P/2023/PA.Rh (6099)
Perwalian
Adam
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
14-03-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 14:10:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:15
103 119/Pdt.G/2023/PA.Rh (6095)
Cerai Gugat
Adam
La Sahari, SH
24/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
14-03-2023
19 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 16:01:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:20
104 36/Pdt.P/2023/PA.Rh (6091)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
Gunawan Bangu, S.HI
22/02/2023
13.03.2023
Dikabulkan
13-03-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 13:56:25
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 06:41:46
105 27/Pdt.P/2023/PA.Rh (6078)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:21:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:40
106 28/Pdt.P/2023/PA.Rh (6079)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:25:29
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:37
107 29/Pdt.P/2023/PA.Rh (6080)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:27:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:33
108 30/Pdt.P/2023/PA.Rh (6081)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:28:53
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:22
109 31/Pdt.P/2023/PA.Rh (6082)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:30:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:20
110 32/Pdt.P/2023/PA.Rh (6083)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:32:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:16
111 33/Pdt.P/2023/PA.Rh (6084)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:33:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:12
112 34/Pdt.P/2023/PA.Rh (6085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:35:08
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:09
113 13/Pdt.P/2023/PA.Rh (6064)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:38:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:06
114 14/Pdt.P/2023/PA.Rh (6065)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:40:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:02
115 15/Pdt.P/2023/PA.Rh (6066)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Ditolak
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:41:59
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:51
116 16/Pdt.P/2023/PA.Rh (6067)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:45:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:48
117 17/Pdt.P/2023/PA.Rh (6068)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:46:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:44
118 18/Pdt.P/2023/PA.Rh (6069)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:48:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:43
119 19/Pdt.P/2023/PA.Rh (6070)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:51:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:33
120 20/Pdt.P/2023/PA.Rh (6071)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:53:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:31
121 21/Pdt.P/2023/PA.Rh (6072)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:54:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:27:58
122 22/Pdt.P/2023/PA.Rh (6073)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:56:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:19
123 23/Pdt.P/2023/PA.Rh (6074)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:58:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:27:50
124 24/Pdt.P/2023/PA.Rh (6075)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:00:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:12
125 25/Pdt.P/2023/PA.Rh (6076)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:01:14
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:09
126 26/Pdt.P/2023/PA.Rh (6077)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:03:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:06
127 38/Pdt.P/2023/PA.Rh (6098)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
07-03-2023
7 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-07 16:13:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 06:30:30
128 109/Pdt.G/2023/PA.Rh (6061)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
27.02.2023
Dicabut
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 12:30:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:56
129 115/Pdt.G/2023/PA.Rh (6090)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dicabut
06-03-2023
13 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 14:12:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:49
130 35/Pdt.P/2023/PA.Rh (6086)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
21/02/2023
28.02.2023
Digugurkan
06-03-2023
14 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 14:46:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:40
131 28/Pdt.G/2023/PA.Rh (5971)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
06-03-2023
29 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 20:31:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:38
132 90/Pdt.G/2023/PA.Rh (6040)
Cerai Gugat
Sudirman M
La Sahari, SH
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:40:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:40
133 83/Pdt.G/2023/PA.Rh (6033)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:45:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:38
134 85/Pdt.G/2023/PA.Rh (6035)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:48:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:37
135 86/Pdt.G/2023/PA.Rh (6036)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:51:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:35
136 88/Pdt.G/2023/PA.Rh (6038)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:55:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:34
137 94/Pdt.G/2023/PA.Rh (6044)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:22:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:33
138 93/Pdt.G/2023/PA.Rh (6043)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:25:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:31
139 92/Pdt.G/2023/PA.Rh (6042)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:26:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:30
140 91/Pdt.G/2023/PA.Rh (6041)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:28:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:29
141 89/Pdt.G/2023/PA.Rh (6039)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:29:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:27
142 54/Pdt.G/2023/PA.Rh (6002)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
03-03-2023
26 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:51:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:35:49
143 95/Pdt.G/2023/PA.Rh (6045)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 14:11:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:29:56
144 98/Pdt.G/2023/PA.Rh (6049)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
16 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 10:05:47
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:54
145 104/Pdt.G/2023/PA.Rh (6055)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 11:42:05
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:53
146 107/Pdt.G/2023/PA.Rh (6058)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
14 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 12:21:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:51
147 80/Pdt.G/2023/PA.Rh (6030)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
21 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 12:22:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:50
148 103/Pdt.G/2023/PA.Rh (6054)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 15:57:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:49
149 101/Pdt.G/2023/PA.Rh (6052)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 17:18:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:47
150 102/Pdt.G/2023/PA.Rh (6053)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 12:51:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:57
151 108/Pdt.G/2023/PA.Rh (6059)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
13 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 14:05:55
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:56
152 106/Pdt.G/2023/PA.Rh (6057)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 14:10:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:54
153 74/Pdt.G/2023/PA.Rh (6024)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
06/02/2023
13.02.2023
Dicabut
27-02-2023
22 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:49:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:39
154 10/Pdt.P/2023/PA.Rh (6013)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
27-02-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:51:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:37
155 45/Pdt.G/2023/PA.Rh (5992)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
27-02-2023
22 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 16:25:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:34
156 99/Pdt.G/2023/PA.Rh (6050)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 17:39:16
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:32
157 449/Pdt.G/2022/PA.Rh (5887)
Kewarisan
Sudirman M
La Sahari, SH
21/11/2022
29.11.2022
Dicabut
H. Adam, S.Ag
27-02-2023
29 Hari (7)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 19:12:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:31
158 50/Pdt.G/2023/PA.Rh (5998)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
24-02-2023
26 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-24 14:04:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 06:37:23
159 71/Pdt.G/2023/PA.Rh (6021)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:03:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:19
160 76/Pdt.G/2023/PA.Rh (6026)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:04:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:16
161 77/Pdt.G/2023/PA.Rh (6027)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:24:58
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:14
162 81/Pdt.G/2023/PA.Rh (6031)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
14 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:16:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:12
163 82/Pdt.G/2023/PA.Rh (6032)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
14 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:17:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:09
164 11/Pdt.P/2023/PA.Rh (6047)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
9 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:05:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:06
165 389/Pdt.G/2022/PA.Rh (5813)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2022
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
140 Hari
Gaib
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:11:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:18:24
166 47/Pdt.G/2023/PA.Rh (5994)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
26/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
27 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:57:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:18:05
167 70/Pdt.G/2023/PA.Rh (6020)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 19:54:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:21:06
168 75/Pdt.G/2023/PA.Rh (6025)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 20:18:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:22:18
169 73/Pdt.G/2023/PA.Rh (6023)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 14:19:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:25
170 44/Pdt.G/2023/PA.Rh (5991)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
20-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:10:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:23
171 61/Pdt.G/2023/PA.Rh (6010)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:34:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:21
172 79/Pdt.G/2023/PA.Rh (6029)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
13 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:35:42
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:18
173 69/Pdt.G/2023/PA.Rh (6019)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:02:46
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:16
174 29/Pdt.G/2023/PA.Rh (5974)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
20-02-2023
22 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:12:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:14
175 105/Pdt.G/2023/PA.Rh (6056)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
20.02.2023
Dicabut
20-02-2023
7 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:29:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:11
176 78/Pdt.G/2023/PA.Rh (6028)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
07/02/2023
13.02.2023
Dicabut
20-02-2023
14 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:39:36
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:39:42
177 51/Pdt.G/2023/PA.Rh (5999)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:34:53
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:54
178 52/Pdt.G/2023/PA.Rh (6000)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:12:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:52
179 49/Pdt.G/2023/PA.Rh (5996)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:55:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:50
180 57/Pdt.G/2023/PA.Rh (6005)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:57:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:48
181 58/Pdt.G/2023/PA.Rh (6007)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:00:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:47
182 59/Pdt.G/2023/PA.Rh (6008)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:01:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:46:25
183 55/Pdt.G/2023/PA.Rh (6003)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:49:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:42
184 56/Pdt.G/2023/PA.Rh (6004)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:50:02
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:40
185 53/Pdt.G/2023/PA.Rh (6001)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:50:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:38
186 8/Pdt.P/2023/PA.Rh (5997)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
16.02.2023
Dikabulkan
16-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-16 15:15:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 06:45:19
187 9/Pdt.P/2023/PA.Rh (6006)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
16.02.2023
Dikabulkan
16-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-16 15:21:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 06:43:52
188 63/Pdt.G/2023/PA.Rh (6012)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 10:52:47
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:14:58
189 66/Pdt.G/2023/PA.Rh (6016)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 11:25:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:11:29
190 68/Pdt.G/2023/PA.Rh (6018)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 12:20:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:11:27
191 62/Pdt.G/2023/PA.Rh (6011)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 14:35:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:16
192 64/Pdt.G/2023/PA.Rh (6014)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:10:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:06
193 67/Pdt.G/2023/PA.Rh (6017)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:12:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:04
194 65/Pdt.G/2023/PA.Rh (6015)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:41:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 17:33:31
195 6/Pdt.P/2023/PA.Rh (5983)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
13-02-2023
21 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 13:22:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:31
196 7/Pdt.P/2023/PA.Rh (5986)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
08.02.2023
Dikabulkan
13-02-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:21:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:27
197 60/Pdt.G/2023/PA.Rh (6009)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
31/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
14 Hari (5)
01-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:44:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:22
198 491/Pdt.G/2022/PA.Rh (5936)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
12/12/2022
30.01.2023
Dikabulkan
13-02-2023
29 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 16:17:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:19
199 382/Pdt.G/2022/PA.Rh (5804)
Cerai Gugat
Badirin
Gunawan Bangu, S.HI
04/10/2022
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
133 Hari
Gaib
01-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 16:19:53
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:18
200 1/Pdt.P/2023/PA.Rh (5954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
09/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 12:09:38
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:00:50
201 42/Pdt.G/2023/PA.Rh (5989)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 13:37:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:00:33
202 38/Pdt.G/2023/PA.Rh (5984)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
07-02-2023
15 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 13:49:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:23:20
203 43/Pdt.G/2023/PA.Rh (5990)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 14:36:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:59:52
204 26/Pdt.G/2023/PA.Rh (5969)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
23 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 15:30:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 06:55:55
205 39/Pdt.G/2023/PA.Rh (5985)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 15:54:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:59:29
206 46/Pdt.G/2023/PA.Rh (5993)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
25/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 16:22:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:22:56
207 41/Pdt.G/2023/PA.Rh (5988)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 11:53:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:59:51
208 40/Pdt.G/2023/PA.Rh (5987)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:04:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:59:42
209 37/Pdt.G/2023/PA.Rh (5982)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:22:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 06:57:33
210 31/Pdt.G/2023/PA.Rh (5976)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
16 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:15:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:44
211 30/Pdt.G/2023/PA.Rh (5975)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
16 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:16:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:42
212 34/Pdt.G/2023/PA.Rh (5979)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
15 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:18:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:40
213 2/Pdt.G/2023/PA.Rh (5942)
Penguasaan Anak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
02/01/2023
09.01.2023
Perdamaian
01-02-2023
17 Hari (5)
01-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:46:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:38
214 35/Pdt.G/2023/PA.Rh (5980)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
18/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
15 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:58:25
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:36
215 27/Pdt.G/2023/PA.Rh (5970)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
17 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 13:16:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:34
216 5/Pdt.P/2023/PA.Rh (5973)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
17/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
01-02-2023
16 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 14:35:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 15:39:39
217 4/Pdt.P/2023/PA.Rh (5972)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
01-02-2023
16 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 14:36:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 15:39:37
218 33/Pdt.G/2023/PA.Rh (5978)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
31-01-2023
14 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-31 11:52:50
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 15:47:44
219 36/Pdt.G/2023/PA.Rh (5981)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2023
31.01.2023
Dicabut
31-01-2023
8 Hari (5)
31-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-31 12:26:37
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 15:54:05
220 9/Pdt.G/2023/PA.Rh (5949)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
12 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:25:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 04:25:05
221 14/Pdt.G/2023/PA.Rh (5955)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
09/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:16:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:38:03
222 23/Pdt.G/2023/PA.Rh (5966)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 12:36:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:38:01
223 17/Pdt.G/2023/PA.Rh (5959)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
09/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 13:09:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 13:10:02
224 25/Pdt.G/2023/PA.Rh (5968)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 14:30:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 15:38:37
225 3/Pdt.P/2023/PA.Rh (5965)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
25-01-2023
16 Hari (5)
09-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:06:11
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:39
226 15/Pdt.G/2023/PA.Rh (5956)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:06:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:36
227 18/Pdt.G/2023/PA.Rh (5960)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:07:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:33
228 19/Pdt.G/2023/PA.Rh (5961)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:11:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:30
229 20/Pdt.G/2023/PA.Rh (5962)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:16:27
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:26
230 24/Pdt.G/2023/PA.Rh (5967)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:21:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:23
231 2/Pdt.P/2023/PA.Rh (5958)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
24-01-2023
16 Hari (5)
24-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:09:04
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:09
232 16/Pdt.G/2023/PA.Rh (5957)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:30:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:04
233 21/Pdt.G/2023/PA.Rh (5963)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
15 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:37:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:01
234 3/Pdt.G/2023/PA.Rh (5943)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 12:47:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:53
235 11/Pdt.G/2023/PA.Rh (5951)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:12:04
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:52
236 5/Pdt.G/2023/PA.Rh (5945)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:12:18
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:49
237 12/Pdt.G/2023/PA.Rh (5952)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:59:10
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:48
238 6/Pdt.G/2023/PA.Rh (5946)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 14:41:13
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:45
239 8/Pdt.G/2023/PA.Rh (5948)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
03/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
16 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 15:59:34
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 16:00:04
240 13/Pdt.G/2023/PA.Rh (5953)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
14 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 12:01:26
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:25
241 10/Pdt.G/2023/PA.Rh (5950)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
14 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 12:47:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:22
242 488/Pdt.G/2022/PA.Rh (5931)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Dra. Waode Nurhaisa
09/12/2022
19.12.2022
Dikabulkan
17-01-2023
25 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:07:53
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:20
243 1/Pdt.G/2023/PA.Rh (5941)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
16 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:23:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:17
244 4/Pdt.G/2023/PA.Rh (5944)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
16 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:35:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:15
245 477/Pdt.G/2022/PA.Rh (5918)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
05/12/2022
13.12.2022
Ditolak
17-01-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 14:13:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:13
246 493/Pdt.G/2022/PA.Rh (5938)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
13/12/2022
20.12.2022
Dikabulkan
17-01-2023
23 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 15:59:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:10
247 7/Pdt.G/2023/PA.Rh (5947)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
15 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 16:39:19
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:09
248 470/Pdt.G/2022/PA.Rh (5911)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/12/2022
13.12.2022
Dikabulkan
10-01-2023
24 Hari (5)
27-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-10 15:18:12
Putusan berhasil dibuat
2023-01-10 17:36:52
249 483/Pdt.G/2022/PA.Rh (5924)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
06/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
Verstek
03-01-2023
29 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 11:10:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:30
250 472/Pdt.G/2022/PA.Rh (5913)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
05/12/2022
13.12.2022
Dikabulkan
03-01-2023
16 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 13:00:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:28
251 467/Pdt.G/2022/PA.Rh (5907)
Harta Bersama
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/12/2022
13.12.2022
Dicabut
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
03-01-2023
17 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 16:58:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:25
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 206/Pdt.G/2023/PA.Rh (6198)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Muhammad Yasin Izhharulhaq 30-05-2023
30-05-2023
Dikabulkan
Verstek
2 202/Pdt.G/2023/PA.Rh (6194)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 30-05-2023
30-05-2023
Dikabulkan
Verstek
3 201/Pdt.G/2023/PA.Rh (6192)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 30-05-2023
30-05-2023
Dikabulkan
Verstek
4 196/Pdt.G/2023/PA.Rh (6187)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
5 189/Pdt.G/2023/PA.Rh (6179)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 24-05-2023
24-05-2023
Dikabulkan
Verstek
6 188/Pdt.G/2023/PA.Rh (6178)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 23-05-2023
23-05-2023
Dikabulkan
Verstek
7 186/Pdt.G/2023/PA.Rh (6175)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
Verstek
8 185/Pdt.G/2023/PA.Rh (6174)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
9 184/Pdt.G/2023/PA.Rh (6173)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 30-05-2023
30-05-2023
Dikabulkan
Verstek
10 182/Pdt.G/2023/PA.Rh (6170)
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 24-05-2023
24-05-2023
Dikabulkan
Verstek
11 181/Pdt.G/2023/PA.Rh (6169)
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 24-05-2023
24-05-2023
Dikabulkan
Verstek
12 179/Pdt.G/2023/PA.Rh (6166)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
Verstek
13 178/Pdt.G/2023/PA.Rh (6164)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
Verstek
14 177/Pdt.G/2023/PA.Rh (6163)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
Verstek
15 176/Pdt.G/2023/PA.Rh (6162)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
Verstek
16 162/Pdt.G/2023/PA.Rh (6145)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 04-04-2023
04-04-2023
Dikabulkan
17 156/Pdt.G/2023/PA.Rh (6139)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
18 155/Pdt.G/2023/PA.Rh (6138)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 15-05-2023
15-05-2023
Dikabulkan
19 145/Pdt.G/2023/PA.Rh (6127)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
20 127/Pdt.G/2023/PA.Rh (6108)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 16-05-2023
16-05-2023
Dikabulkan
21 100/Pdt.G/2023/PA.Rh (6051)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 22-05-2023
22-05-2023
Ditolak
22 87/Pdt.G/2023/PA.Rh (6037)
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 20-03-2023
20-03-2023
Tidak Dapat Diterima
23 84/Pdt.G/2023/PA.Rh (6034)
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 04-04-2023
04-04-2023
Ditolak
24 477/Pdt.G/2022/PA.Rh (5918)
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 17-01-2023
17-01-2023
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 73/Pdt.G/2023/PA.Rh (6023)
Cerai Talak
20-02-2023 Gunawan Bangu, S.HI
Syukri
21-02-2023
08-03-2023 Jadwal Ulang Ikrar
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 134/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Gugat
YULITA ALIAS MULI BINTI ARE RUDI ANTO BIN BASRI 12-07-2023
2 180/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Talak
ARDI KURNIAWAN BIN LAKONTARA SUHARNI BINTI LA LIIMU 06-09-2023
3 214/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Gugat
WA ODE HAIDA BINTI LAODE MBIE ERMAWI BIN SYAMSUL ARIFIN 27-09-2023
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus