DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 33/Pdt.G/2024/PA.Rh (6603)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
17-01-2024
17-01-2024
22-05-2024 Sidang pertama 91 Hari
Ghaib
2 55/Pdt.G/2024/PA.Rh (6630)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
18-01-2024
18-01-2024
21-05-2024 Sidang pertama 90 Hari
Ghaib
3 65/Pdt.G/2024/PA.Rh (6642)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
24-01-2024
24-01-2024
27-05-2024 Sidang pertama 84 Hari
Ghaib
4 67/Pdt.G/2024/PA.Rh (6644)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24-01-2024
24-01-2024
28-05-2024 Sidang pertama 84 Hari
Ghaib
5 107/Pdt.G/2024/PA.Rh (6730)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04-03-2024
04-03-2024
04-07-2024 Sidang pertama 44 Hari
Ghaib
6 112/Pdt.G/2024/PA.Rh (6736)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
06-03-2024
06-03-2024
20-03-2024 Persidangan
T Hadir
42 Hari
7 115/Pdt.G/2024/PA.Rh (6739)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
13-03-2024
13-03-2024
25-03-2024 Persidangan
T Hadir
35 Hari
8 65/Pdt.P/2024/PA.Rh (6740)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
15-03-2024
15-03-2024
05-04-2024 Persidangan 33 Hari
9 116/Pdt.G/2024/PA.Rh (6749)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18-03-2024
18-03-2024
26-03-2024 Persidangan
T Hadir
30 Hari
10 119/Pdt.G/2024/PA.Rh (6752)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
19-03-2024
19-03-2024
26-03-2024 Persidangan 29 Hari
11 121/Pdt.G/2024/PA.Rh (6754)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
20-03-2024
20-03-2024
02-04-2024 Persidangan 28 Hari
12 74/Pdt.P/2024/PA.Rh (6756)
Perwalian
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
20-03-2024
20-03-2024
02-04-2024 Persidangan 28 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 73/Pdt.P/2024/PA.Rh (6748)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
La Sahari, SH
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
17-04-2024
34 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-17 12:42:39
Putusan berhasil dibuat
2024-04-17 14:27:44
2 122/Pdt.G/2024/PA.Rh (6755)
Cerai Gugat
Sudirman M
La Sahari, SH
20/03/2024
02.04.2024
Dikabulkan
Verstek
17-04-2024
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-17 13:00:49
Putusan berhasil dibuat
2024-04-17 14:27:40
3 123/Pdt.G/2024/PA.Rh (6757)
Cerai Gugat
Sudirman M
La Sahari, SH
25/03/2024
02.04.2024
Dikabulkan
Verstek
17-04-2024
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-17 13:02:48
Putusan berhasil dibuat
2024-04-17 14:27:38
4 68/Pdt.P/2024/PA.Rh (6743)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
Salahudin, S.H.I., M.H.
15/03/2024
05.04.2024
Ditolak
17-04-2024
34 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-17 13:37:01
Putusan berhasil dibuat
2024-04-17 14:27:37
5 124/Pdt.G/2024/PA.Rh (6758)
Cerai Gugat
Adam
Salahudin, S.H.I., M.H.
25/03/2024
02.04.2024
Dikabulkan
Verstek
16-04-2024
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-16 14:16:21
Putusan berhasil dibuat
2024-04-16 17:44:49
6 120/Pdt.G/2024/PA.Rh (6753)
Cerai Talak
Sudirman M
La Sahari, SH
19/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
Verstek
05-04-2024
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 06:46:07
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:35
7 71/Pdt.P/2024/PA.Rh (6746)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
La Sahari, SH
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
19-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 06:50:52
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:31
8 72/Pdt.P/2024/PA.Rh (6747)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
La Sahari, SH
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
19-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 06:53:14
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:30
9 117/Pdt.G/2024/PA.Rh (6750)
Cerai Gugat
Sudirman M
Salahudin, S.H.I., M.H.
19/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
Verstek
05-04-2024
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 07:04:45
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:29
10 118/Pdt.G/2024/PA.Rh (6751)
Cerai Gugat
Sudirman M
Salahudin, S.H.I., M.H.
19/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
Verstek
05-04-2024
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:03:50
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:25
11 69/Pdt.P/2024/PA.Rh (6744)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
La Sahari, SH
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
19-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:08:21
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:23
12 70/Pdt.P/2024/PA.Rh (6745)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
La Sahari, SH
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
19-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:10:36
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:22
13 104/Pdt.G/2024/PA.Rh (6727)
Cerai Gugat
Sudirman M
La Sahari, SH
26/02/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
05-04-2024
40 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:14:47
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:19
14 66/Pdt.P/2024/PA.Rh (6741)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
Salahudin, S.H.I., M.H.
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:38:30
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:18
15 67/Pdt.P/2024/PA.Rh (6742)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M
Salahudin, S.H.I., M.H.
15/03/2024
05.04.2024
Dikabulkan
05-04-2024
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 09:40:43
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 13:03:17
16 100/Pdt.G/2024/PA.Rh (6722)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
26/02/2024
06.03.2024
Dikabulkan
Verstek
04-04-2024
39 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 10:30:20
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 11:11:38
17 114/Pdt.G/2024/PA.Rh (6738)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
13/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
Verstek
04-04-2024
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 20:15:56
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 21:46:50
18 113/Pdt.G/2024/PA.Rh (6737)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
06/03/2024
20.03.2024
Dikabulkan
Verstek
03-04-2024
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-03 07:40:41
Putusan berhasil dibuat
2024-04-03 13:23:40
19 57/Pdt.G/2024/PA.Rh (6632)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
03-04-2024
64 Hari (2)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-03 12:00:03
Putusan berhasil dibuat
2024-04-03 13:23:40
20 68/Pdt.G/2024/PA.Rh (6645)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26/01/2024
13.03.2024
Dikabulkan
03-04-2024
48 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-03 12:53:54
Putusan berhasil dibuat
2024-04-03 13:23:39
21 81/Pdt.G/2024/PA.Rh (6687)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
La Sahari, SH
07/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
02-04-2024
47 Hari (3)
17-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 09:30:12
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 15:13:03
22 98/Pdt.G/2024/PA.Rh (6720)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
26/02/2024
06.03.2024
Dikabulkan
Verstek
02-04-2024
37 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 12:46:12
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 15:13:02
23 88/Pdt.G/2024/PA.Rh (6697)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
13/02/2024
22.02.2024
Dikabulkan
02-04-2024
44 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 12:55:23
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 15:12:59
24 110/Pdt.G/2024/PA.Rh (6733)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/03/2024
18.03.2024
Dikabulkan
Verstek
02-04-2024
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 14:39:15
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 15:12:58
25 111/Pdt.G/2024/PA.Rh (6734)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/03/2024
18.03.2024
Dikabulkan
Verstek
02-04-2024
29 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 14:40:45
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-04-02 15:12:55
26 103/Pdt.G/2024/PA.Rh (6725)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
26/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
02-04-2024
28 Hari (5)
19-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 20:33:42
Putusan berhasil dibuat
2024-04-03 13:23:44
27 27/Pdt.G/2024/PA.Rh (6596)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
15/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
01-04-2024
57 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 17:25:09
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 18:55:25
28 102/Pdt.G/2024/PA.Rh (6724)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
26/02/2024
04.03.2024
Dicabut
H. Adam, S.Ag
27-03-2024
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-27 09:12:10
Putusan berhasil dibuat
2024-03-27 10:11:09
29 105/Pdt.G/2024/PA.Rh (6728)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
27-03-2024
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-27 12:07:19
Putusan berhasil dibuat
2024-03-27 12:19:19
30 442/Pdt.G/2023/PA.Rh (6523)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
20/11/2023
27.03.2024
Dikabulkan
Verstek
27-03-2024
129 Hari
Gaib
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-27 13:08:42
Putusan berhasil dibuat
2024-03-27 14:02:25
31 77/Pdt.G/2024/PA.Rh (6659)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-03-2024
51 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-26 12:36:40
Putusan berhasil dibuat
2024-03-26 13:38:10
32 78/Pdt.G/2024/PA.Rh (6684)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
06/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-03-2024
50 Hari (3)
17-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-26 12:37:15
Putusan berhasil dibuat
2024-03-26 13:38:07
33 99/Pdt.G/2024/PA.Rh (6721)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
26/02/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
29 Hari (5)
17-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 11:47:40
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 13:41:34
34 108/Pdt.G/2024/PA.Rh (6731)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
20-03-2024
17 Hari (5)
05-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-20 10:56:14
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 07:13:05
35 109/Pdt.G/2024/PA.Rh (6732)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
20-03-2024
17 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-20 14:41:30
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 07:13:02
36 101/Pdt.G/2024/PA.Rh (6723)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
19-03-2024
23 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-19 09:13:29
Putusan berhasil dibuat
2024-03-19 13:22:10
37 106/Pdt.G/2024/PA.Rh (6729)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
19-03-2024
16 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-19 10:47:30
Putusan berhasil dibuat
2024-03-19 13:22:08
38 71/Pdt.G/2024/PA.Rh (6650)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
18-03-2024
43 Hari (3)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-18 12:29:36
Putusan berhasil dibuat
2024-03-18 16:57:49
39 64/Pdt.P/2024/PA.Rh (6735)
Dispensasi Kawin
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
La Sahari, SH
05/03/2024
18.03.2024
Dikabulkan
18-03-2024
14 Hari (5)
02-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-18 13:07:41
Putusan berhasil dibuat
2024-03-18 16:56:30
40 91/Pdt.G/2024/PA.Rh (6713)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 10:28:29
Putusan berhasil dibuat
2024-03-15 06:56:34
41 76/Pdt.G/2024/PA.Rh (6658)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
05/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
39 Hari (3)
02-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 11:16:09
Putusan berhasil dibuat
2024-03-15 06:56:25
42 90/Pdt.G/2024/PA.Rh (6712)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
25 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 14:15:35
Putusan berhasil dibuat
2024-03-15 06:56:39
43 63/Pdt.P/2024/PA.Rh (6726)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H
La Sahari, SH
26/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
13-03-2024
17 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 11:44:44
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 13:15:56
44 97/Pdt.G/2024/PA.Rh (6719)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
26/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
17 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 14:44:05
Putusan berhasil dibuat
2024-03-15 06:56:37
45 84/Pdt.G/2024/PA.Rh (6693)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
13/02/2024
22.02.2024
Dicabut
07-03-2024
24 Hari (5)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 11:00:03
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:32
46 51/Pdt.P/2024/PA.Rh (6700)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 13:08:07
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:28
47 53/Pdt.P/2024/PA.Rh (6702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 13:34:13
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:27
48 54/Pdt.P/2024/PA.Rh (6703)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 13:51:44
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:26
49 52/Pdt.P/2024/PA.Rh (6701)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 14:10:36
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:21
50 55/Pdt.P/2024/PA.Rh (6704)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
Verstek
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 14:53:03
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:20
51 56/Pdt.P/2024/PA.Rh (6705)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 14:59:56
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:19
52 57/Pdt.P/2024/PA.Rh (6706)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 15:02:37
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:17
53 85/Pdt.G/2024/PA.Rh (6694)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
13/02/2024
22.02.2024
Dikabulkan
Verstek
07-03-2024
24 Hari (5)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 15:07:20
Putusan berhasil dibuat
2024-03-07 15:46:16
54 58/Pdt.P/2024/PA.Rh (6707)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Lily Rahmi, S.H.I.
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 15:54:49
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:04:16
55 86/Pdt.G/2024/PA.Rh (6695)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
13/02/2024
22.02.2024
Dikabulkan
Verstek
07-03-2024
24 Hari (5)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 16:26:34
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:04:13
56 59/Pdt.P/2024/PA.Rh (6708)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/02/2024
07.03.2024
Ditolak
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 16:27:04
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:04:09
57 61/Pdt.P/2024/PA.Rh (6710)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 16:27:36
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:04:07
58 62/Pdt.P/2024/PA.Rh (6711)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 16:28:05
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:04:04
59 60/Pdt.P/2024/PA.Rh (6709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/02/2024
07.03.2024
Dikabulkan
07-03-2024
22 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-07 16:29:18
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 07:03:59
60 422/Pdt.G/2023/PA.Rh (6495)
Cerai Gugat
Adam
Gunawan Bangu, S.HI
01/11/2023
06.03.2024
Dikabulkan
Verstek
06-03-2024
127 Hari
Gaib
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-06 10:21:47
Putusan berhasil dibuat
2024-03-06 15:35:11
61 96/Pdt.G/2024/PA.Rh (6718)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
20/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
15 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 09:47:56
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:02:00
62 95/Pdt.G/2024/PA.Rh (6717)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
20/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
15 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 09:58:34
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:04:41
63 50/Pdt.P/2024/PA.Rh (6699)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
13/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
05-03-2024
22 Hari (5)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 10:21:48
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:01:49
64 92/Pdt.G/2024/PA.Rh (6714)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
16 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 10:45:54
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:01:44
65 47/Pdt.P/2024/PA.Rh (6689)
Asal Usul Anak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
12/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
05-03-2024
23 Hari (5)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 10:47:47
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:01:40
66 47/Pdt.G/2024/PA.Rh (6617)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
05-03-2024
33 Hari (3)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 11:17:49
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:01:37
67 48/Pdt.P/2024/PA.Rh (6691)
Wali Adhol
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
12/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
05-03-2024
23 Hari (5)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 14:27:10
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:01:33
68 59/Pdt.G/2024/PA.Rh (6635)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
23/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
04-03-2024
23 Hari (5)
19-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 10:29:37
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:10:49
69 87/Pdt.G/2024/PA.Rh (6696)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
13/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
04-03-2024
21 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 12:30:20
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:10:45
70 421/Pdt.G/2023/PA.Rh (6494)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
01/11/2023
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
04-03-2024
125 Hari
Gaib
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 13:43:35
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:10:39
71 89/Pdt.G/2024/PA.Rh (6698)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
13/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
04-03-2024
21 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 14:50:50
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:10:37
72 440/Pdt.G/2023/PA.Rh (6521)
Wakaf
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
15/11/2023
07.02.2024
Ditolak
04-03-2024
88 Hari (4)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 15:37:15
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:30:24
73 394/Pdt.G/2023/PA.Rh (6459)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Gunawan Bangu, S.HI
03/10/2023
05.02.2024
Ditolak
Verstek
04-03-2024
154 Hari
Gaib
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 15:38:52
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 16:30:29
74 64/Pdt.G/2024/PA.Rh (6641)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2024
12.02.2024
Dikabulkan
Verstek
29-02-2024
37 Hari (3)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-29 07:04:38
Putusan berhasil dibuat
2024-02-29 07:50:01
75 22/Pdt.G/2024/PA.Rh (6588)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
11/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
28-02-2024
49 Hari (3)
18-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-28 08:27:46
Putusan berhasil dibuat
2024-02-28 09:22:53
76 21/Pdt.P/2024/PA.Rh (6652)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
28-02-2024
24 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-28 09:20:25
Putusan berhasil dibuat
2024-02-28 09:22:51
77 4/Pdt.G/2024/PA.Rh (6566)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
28-02-2024
44 Hari (3)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-28 11:38:58
Putusan berhasil dibuat
2024-02-29 07:50:05
78 21/Pdt.G/2024/PA.Rh (6587)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
48 Hari (3)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 08:30:47
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 18:01:46
79 74/Pdt.G/2024/PA.Rh (6655)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
20.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
23 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 12:47:30
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 18:00:09
80 94/Pdt.G/2024/PA.Rh (6716)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
20/02/2024
27.02.2024
Dicabut
Verstek
27-02-2024
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:00:58
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 18:00:03
81 70/Pdt.G/2024/PA.Rh (6648)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
05/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
23 Hari (5)
15-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:03:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:58
82 79/Pdt.G/2024/PA.Rh (6685)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
06/02/2024
20.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
22 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:19:24
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:55
83 93/Pdt.G/2024/PA.Rh (6715)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
20/02/2024
27.02.2024
Dicabut
Verstek
27-02-2024
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:30:59
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:49
84 56/Pdt.G/2024/PA.Rh (6631)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
18/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
27-02-2024
20 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:43:55
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:39
85 49/Pdt.P/2024/PA.Rh (6692)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12/02/2024
27.02.2024
Digugurkan
27-02-2024
16 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 14:07:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:36
86 63/Pdt.G/2024/PA.Rh (6640)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
35 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 14:17:13
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:32
87 73/Pdt.G/2024/PA.Rh (6654)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
20.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
23 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 14:18:28
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:28
88 82/Pdt.G/2024/PA.Rh (6688)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
07/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
21 Hari (5)
19-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 14:20:12
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 17:59:22
89 83/Pdt.G/2024/PA.Rh (6690)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
12/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-02-2024
15 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 11:43:34
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 16:31:05
90 39/Pdt.P/2024/PA.Rh (6676)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:26:28
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:41:09
91 40/Pdt.P/2024/PA.Rh (6677)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:37:37
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:41:05
92 42/Pdt.P/2024/PA.Rh (6679)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:42:21
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:41:02
93 44/Pdt.P/2024/PA.Rh (6681)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:46:31
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:41:00
94 45/Pdt.P/2024/PA.Rh (6682)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:47:46
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:54
95 46/Pdt.P/2024/PA.Rh (6683)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:48:56
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:52
96 41/Pdt.P/2024/PA.Rh (6678)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Digugurkan
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:50:16
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:49
97 43/Pdt.P/2024/PA.Rh (6680)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Tidak Dapat Diterima
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 09:51:37
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:44
98 31/Pdt.P/2024/PA.Rh (6668)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:09:10
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:39
99 32/Pdt.P/2024/PA.Rh (6669)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:14:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:36
100 33/Pdt.P/2024/PA.Rh (6670)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:17:14
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:32
101 34/Pdt.P/2024/PA.Rh (6671)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:21:03
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:27
102 35/Pdt.P/2024/PA.Rh (6672)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:23:17
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:21
103 36/Pdt.P/2024/PA.Rh (6673)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:25:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:13
104 37/Pdt.P/2024/PA.Rh (6674)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:28:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:08
105 38/Pdt.P/2024/PA.Rh (6675)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
Verstek
23-02-2024
19 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:31:40
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:07
106 30/Pdt.P/2024/PA.Rh (6667)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:45:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:04
107 29/Pdt.P/2024/PA.Rh (6666)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 12:54:39
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:40:00
108 28/Pdt.P/2024/PA.Rh (6665)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:02:32
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:47
109 27/Pdt.P/2024/PA.Rh (6664)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:13:25
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:42
110 26/Pdt.P/2024/PA.Rh (6663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:22:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:39
111 25/Pdt.P/2024/PA.Rh (6662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:29:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:37
112 24/Pdt.P/2024/PA.Rh (6661)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:37:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:33
113 23/Pdt.P/2024/PA.Rh (6660)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 13:46:06
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:39:30
114 43/Pdt.G/2024/PA.Rh (6613)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
22-02-2024
26 Hari (5)
15-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-22 14:13:20
Putusan berhasil dibuat
2024-02-22 15:37:37
115 11/Pdt.G/2024/PA.Rh (6575)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
08/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
21-02-2024
33 Hari (3)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 09:01:06
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:46
116 32/Pdt.G/2024/PA.Rh (6601)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
16/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
37 Hari (3)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 11:16:31
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:43
117 406/Pdt.G/2023/PA.Rh (6476)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
17/10/2023
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
128 Hari
Gaib
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 11:54:40
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:40
118 459/Pdt.G/2023/PA.Rh (6542)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/12/2023
13.12.2023
Dikabulkan
21-02-2024
66 Hari (2)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 12:33:08
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:37
119 61/Pdt.G/2024/PA.Rh (6638)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
29 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 12:56:53
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:29
120 58/Pdt.G/2024/PA.Rh (6634)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
23/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
30 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 13:46:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:18:15
121 75/Pdt.G/2024/PA.Rh (6656)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
05/02/2024
15.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
17 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 14:08:18
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:25
122 69/Pdt.G/2024/PA.Rh (6647)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
26/01/2024
12.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
27 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 14:13:17
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:22
123 31/Pdt.G/2024/PA.Rh (6600)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
21-02-2024
23 Hari (5)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 14:27:50
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:13
124 19/Pdt.G/2024/PA.Rh (6585)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
11/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
21-02-2024
30 Hari (5)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 15:05:39
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:10
125 26/Pdt.G/2024/PA.Rh (6594)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
15/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
38 Hari (3)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 15:34:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:09
126 19/Pdt.P/2024/PA.Rh (6649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
05/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 16:04:23
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 17:13:06
127 80/Pdt.G/2024/PA.Rh (6686)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
06/02/2024
20.02.2024
Dicabut
Verstek
20-02-2024
15 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-20 09:11:10
Putusan berhasil dibuat
2024-02-20 17:57:29
128 22/Pdt.P/2024/PA.Rh (6657)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
05/02/2024
20.02.2024
Dicabut
20-02-2024
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-20 10:17:54
Putusan berhasil dibuat
2024-02-20 17:57:27
129 7/Pdt.P/2024/PA.Rh (6589)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/01/2024
29.01.2024
Ditolak
20-02-2024
41 Hari (3)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-20 10:43:14
Putusan berhasil dibuat
2024-02-20 17:57:20
130 20/Pdt.P/2024/PA.Rh (6651)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/02/2024
20.02.2024
Dikabulkan
Verstek
20-02-2024
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-20 13:45:54
Putusan berhasil dibuat
2024-02-20 17:57:12
131 18/Pdt.G/2024/PA.Rh (6583)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
20-02-2024
42 Hari (3)
15-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-20 14:16:39
Putusan berhasil dibuat
2024-02-20 17:57:01
132 16/Pdt.P/2024/PA.Rh (6633)
Perwalian
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
22/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
19-02-2024
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 09:50:45
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:58
133 60/Pdt.G/2024/PA.Rh (6637)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
23/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
28 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 11:39:11
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:54
134 18/Pdt.P/2024/PA.Rh (6646)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
26/01/2024
12.02.2024
Dikabulkan
19-02-2024
25 Hari (5)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 11:47:43
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:47
135 17/Pdt.P/2024/PA.Rh (6636)
Asal Usul Anak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
23/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
19-02-2024
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 11:57:16
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:43
136 66/Pdt.G/2024/PA.Rh (6643)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
24/01/2024
31.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
27 Hari (5)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 13:09:22
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:38
137 54/Pdt.G/2024/PA.Rh (6629)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
18/01/2024
29.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
33 Hari (3)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 13:24:59
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:33
138 72/Pdt.G/2024/PA.Rh (6653)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/02/2024
19.02.2024
Dicabut
19-02-2024
15 Hari (5)
19-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 13:41:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 16:41:29
139 13/Pdt.G/2024/PA.Rh (6577)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
08/01/2024
22.01.2024
Ditolak
Verstek
13-02-2024
37 Hari (3)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 08:36:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 15:30:33
140 28/Pdt.G/2024/PA.Rh (6597)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
15/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
29 Hari (5)
29-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 10:49:45
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 16:17:52
141 34/Pdt.G/2024/PA.Rh (6604)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
27 Hari (5)
28-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 11:20:18
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 16:15:46
142 53/Pdt.G/2024/PA.Rh (6628)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
18/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
26 Hari (5)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 13:46:58
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 16:15:43
143 23/Pdt.G/2024/PA.Rh (6590)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
11/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
07-02-2024
28 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-07 07:45:41
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 15:51:55
144 8/Pdt.P/2024/PA.Rh (6592)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
12/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
07-02-2024
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-07 08:12:06
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 15:51:52
145 24/Pdt.G/2024/PA.Rh (6591)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
11/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
07-02-2024
28 Hari (5)
01-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-07 08:43:11
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 15:51:44
146 35/Pdt.G/2024/PA.Rh (6605)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:07:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:31
147 10/Pdt.P/2024/PA.Rh (6602)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:09:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:27
148 36/Pdt.G/2024/PA.Rh (6606)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:10:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:20
149 37/Pdt.G/2024/PA.Rh (6607)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:12:00
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:19
150 39/Pdt.G/2024/PA.Rh (6609)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:13:38
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:15
151 40/Pdt.G/2024/PA.Rh (6610)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:14:30
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:14
152 41/Pdt.G/2024/PA.Rh (6611)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:15:48
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:12
153 38/Pdt.G/2024/PA.Rh (6608)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:27:37
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:10
154 449/Pdt.G/2023/PA.Rh (6530)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
21/11/2023
05.12.2023
Dikabulkan
06-02-2024
64 Hari (2)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:38:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:04
155 62/Pdt.G/2024/PA.Rh (6639)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
14 Hari (5)
22-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 11:02:21
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:02
156 393/Pdt.G/2023/PA.Rh (6458)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/10/2023
06.02.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
127 Hari
Gaib
22-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 11:56:26
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:28:00
157 11/Pdt.P/2024/PA.Rh (6619)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
21 Hari (5)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 13:31:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:27:58
158 12/Pdt.P/2024/PA.Rh (6620)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
21 Hari (5)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 13:38:46
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:27:55
159 13/Pdt.P/2024/PA.Rh (6621)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
17/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
21 Hari (5)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 13:40:24
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:27:54
160 14/Pdt.P/2024/PA.Rh (6626)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 15:09:04
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:27:53
161 15/Pdt.P/2024/PA.Rh (6627)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 15:27:34
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:27:49
162 42/Pdt.G/2024/PA.Rh (6612)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 16:58:32
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:52
163 44/Pdt.G/2024/PA.Rh (6614)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:00:40
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:50
164 45/Pdt.G/2024/PA.Rh (6615)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:01:54
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:45
165 46/Pdt.G/2024/PA.Rh (6616)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:03:04
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:43
166 48/Pdt.G/2024/PA.Rh (6618)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:04:17
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:39
167 49/Pdt.G/2024/PA.Rh (6622)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:05:22
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:34
168 51/Pdt.G/2024/PA.Rh (6624)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dikabulkan
Verstek
06-02-2024
21 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 17:06:24
Putusan berhasil dibuat
2024-02-07 06:53:31
169 5/Pdt.P/2024/PA.Rh (6580)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
08/01/2024
24.01.2024
Ditolak
Verstek
31-01-2024
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-31 14:30:39
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 15:30:53
170 9/Pdt.P/2024/PA.Rh (6595)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
La Sahari, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 11:56:31
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 07:34:12
171 9/Pdt.G/2024/PA.Rh (6573)
Cerai Gugat
Adam
La Sahari, SH
08/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
30-01-2024
23 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 12:50:18
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 07:36:14
172 30/Pdt.G/2024/PA.Rh (6599)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
15/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
30-01-2024
16 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 13:41:41
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 07:34:09
173 370/Pdt.G/2023/PA.Rh (6433)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
18/09/2023
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
30-01-2024
135 Hari
Gaib
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 14:31:05
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 07:34:10
174 8/Pdt.G/2024/PA.Rh (6572)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
08/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
30-01-2024
23 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:39:53
Putusan berhasil dibuat
2024-01-31 07:34:07
175 14/Pdt.G/2024/PA.Rh (6578)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
08/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
Verstek
29-01-2024
22 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-29 13:17:04
Putusan berhasil dibuat
2024-01-29 16:02:56
176 20/Pdt.G/2024/PA.Rh (6586)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
Verstek
29-01-2024
19 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-29 14:26:25
Putusan berhasil dibuat
2024-01-29 16:00:25
177 6/Pdt.P/2024/PA.Rh (6584)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/01/2024
29.01.2024
Dikabulkan
29-01-2024
19 Hari (5)
13-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-29 14:55:31
Putusan berhasil dibuat
2024-01-29 16:00:23
178 50/Pdt.G/2024/PA.Rh (6623)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Dicabut
Verstek
26-01-2024
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-26 17:48:07
Putusan berhasil dibuat
2024-01-29 07:16:23
179 52/Pdt.G/2024/PA.Rh (6625)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
17/01/2024
26.01.2024
Ditolak
Verstek
26-01-2024
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-26 19:24:31
Putusan berhasil dibuat
2024-01-29 07:16:21
180 4/Pdt.P/2024/PA.Rh (6571)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
25-01-2024
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 08:19:27
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 09:06:25
181 452/Pdt.G/2023/PA.Rh (6533)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
21/11/2023
29.11.2023
Dikabulkan
24-01-2024
58 Hari (3)
08-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 10:15:53
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 15:09:55
182 25/Pdt.G/2024/PA.Rh (6593)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
15/01/2024
24.01.2024
Dicabut
Verstek
24-01-2024
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 10:52:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 15:09:54
183 444/Pdt.G/2023/PA.Rh (6525)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
20/11/2023
29.11.2023
Dikabulkan
24-01-2024
52 Hari (3)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 14:22:40
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 15:09:52
184 12/Pdt.G/2024/PA.Rh (6576)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
08/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
Verstek
24-01-2024
17 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 15:44:14
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 09:06:30
185 3/Pdt.P/2024/PA.Rh (6568)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
23-01-2024
20 Hari (5)
07-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 09:16:28
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:01:36
186 29/Pdt.G/2024/PA.Rh (6598)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
15/01/2024
23.01.2024
Dicabut
Verstek
23-01-2024
9 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 10:32:45
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:01:30
187 2/Pdt.G/2024/PA.Rh (6562)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
21 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 12:40:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:01:27
188 1/Pdt.P/2024/PA.Rh (6563)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
03/01/2024
23.01.2024
Dicabut
23-01-2024
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 12:53:56
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:01:10
189 10/Pdt.G/2024/PA.Rh (6574)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
16 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 13:23:51
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:01:22
190 15/Pdt.G/2024/PA.Rh (6579)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Lily Rahmi, S.H.I.
08/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
16 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 13:52:03
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:00:56
191 16/Pdt.G/2024/PA.Rh (6581)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
15 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 13:58:14
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:00:32
192 1/Pdt.G/2024/PA.Rh (6561)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
03/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
21 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 15:38:30
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 07:00:46
193 7/Pdt.G/2024/PA.Rh (6570)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
04/01/2024
10.01.2024
Dikabulkan
Verstek
22-01-2024
19 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 11:26:47
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 14:51:27
194 6/Pdt.G/2024/PA.Rh (6569)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
04/01/2024
10.01.2024
Dikabulkan
Verstek
22-01-2024
19 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 12:00:30
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 14:51:23
195 439/Pdt.G/2023/PA.Rh (6520)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
14/11/2023
27.11.2023
Ditolak
22-01-2024
56 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 14:09:35
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 14:51:17
196 2/Pdt.P/2024/PA.Rh (6564)
Perwalian
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/01/2024
09.01.2024
Dikabulkan
17-01-2024
15 Hari (5)
17-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 14:12:06
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 16:53:09
197 5/Pdt.G/2024/PA.Rh (6567)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/01/2024
10.01.2024
Dikabulkan
Verstek
17-01-2024
14 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 14:31:44
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 16:53:06
198 455/Pdt.G/2023/PA.Rh (6536)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
23/11/2023
04.12.2023
Dikabulkan
17-01-2024
42 Hari (3)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 18:16:09
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 06:38:54
199 3/Pdt.G/2024/PA.Rh (6565)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/01/2024
09.01.2024
Dikabulkan
Verstek
16-01-2024
14 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-16 10:16:20
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 06:39:21
200 472/Pdt.G/2023/PA.Rh (6560)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12/12/2023
19.12.2023
Dikabulkan
16-01-2024
22 Hari (5)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-16 10:33:13
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 06:39:24
201 17/Pdt.G/2024/PA.Rh (6582)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09/01/2024
16.01.2024
Tidak Dapat Diterima
Verstek
16-01-2024
8 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-16 13:56:09
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 06:39:29
202 461/Pdt.G/2023/PA.Rh (6545)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
04/12/2023
18.12.2023
Dikabulkan
Verstek
09-01-2024
37 Hari (3)
29-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-09 09:18:19
Putusan berhasil dibuat
2024-01-10 14:59:59
203 462/Pdt.G/2023/PA.Rh (6546)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
05/12/2023
18.12.2023
Dikabulkan
Verstek
09-01-2024
36 Hari (3)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-09 10:12:05
Putusan berhasil dibuat
2024-01-10 14:59:49
204 148/Pdt.P/2023/PA.Rh (6557)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/12/2023
08.01.2024
Dikabulkan
09-01-2024
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-09 10:22:13
Putusan berhasil dibuat
2024-01-10 14:59:52
205 470/Pdt.G/2023/PA.Rh (6558)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
12/12/2023
27.12.2023
Dikabulkan
Verstek
09-01-2024
29 Hari (5)
26-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-09 10:40:56
Putusan berhasil dibuat
2024-01-10 14:59:47
206 351/Pdt.G/2023/PA.Rh (6412)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
04/09/2023
09.01.2024
Dikabulkan
Verstek
09-01-2024
128 Hari
Gaib
25-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-09 14:10:50
Putusan berhasil dibuat
2024-01-10 14:59:57
207 144/Pdt.P/2023/PA.Rh (6544)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/12/2023
08.01.2024
Ditolak
08-01-2024
36 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-08 11:44:43
Putusan berhasil dibuat
2024-01-08 15:36:21
208 147/Pdt.P/2023/PA.Rh (6552)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
06/12/2023
27.12.2023
Ditolak
08-01-2024
34 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-08 12:00:27
Putusan berhasil dibuat
2024-01-08 15:36:12
209 143/Pdt.P/2023/PA.Rh (6540)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/12/2023
20.12.2023
Ditolak
08-01-2024
36 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-08 12:12:36
Putusan berhasil dibuat
2024-01-08 15:36:09
210 468/Pdt.G/2023/PA.Rh (6555)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
11/12/2023
20.12.2023
Dikabulkan
Verstek
04-01-2024
25 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-04 09:06:15
Putusan berhasil dibuat
2024-01-04 15:54:45
211 469/Pdt.G/2023/PA.Rh (6556)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
11/12/2023
03.01.2024
Dikabulkan
Verstek
03-01-2024
24 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-03 10:46:13
Putusan berhasil dibuat
2024-01-04 07:45:04
212 463/Pdt.G/2023/PA.Rh (6547)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/12/2023
19.12.2023
Dikabulkan
Verstek
03-01-2024
30 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-03 11:10:02
Putusan berhasil dibuat
2024-01-04 07:45:00
213 403/Pdt.G/2023/PA.Rh (6473)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
La Sahari, SH
16/10/2023
30.10.2023
Ditolak
03-01-2024
59 Hari (3)
18-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-03 11:46:34
Putusan berhasil dibuat
2024-01-04 07:44:55
214 471/Pdt.G/2023/PA.Rh (6559)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
12/12/2023
19.12.2023
Dikabulkan
Verstek
02-01-2024
22 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-02 15:39:11
Putusan berhasil dibuat
2024-01-03 10:17:12
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 124/Pdt.G/2024/PA.Rh (6758)
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
Syukri 16-04-2024
16-04-2024
Dikabulkan
Verstek
2 123/Pdt.G/2024/PA.Rh (6757)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 17-04-2024
17-04-2024
Dikabulkan
Verstek
3 122/Pdt.G/2024/PA.Rh (6755)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 17-04-2024
17-04-2024
Dikabulkan
Verstek
4 120/Pdt.G/2024/PA.Rh (6753)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 05-04-2024
05-04-2024
Dikabulkan
Verstek
5 118/Pdt.G/2024/PA.Rh (6751)
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
La Ode Muhammad Ahya Syawal 05-04-2024
05-04-2024
Dikabulkan
Verstek
6 117/Pdt.G/2024/PA.Rh (6750)
Sudirman M, S.H.I, M.E
Salahudin, S.H.I., M.H.
La Ode Muhammad Ahya Syawal 05-04-2024
05-04-2024
Dikabulkan
Verstek
7 114/Pdt.G/2024/PA.Rh (6738)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 04-04-2024
04-04-2024
Dikabulkan
Verstek
8 113/Pdt.G/2024/PA.Rh (6737)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 03-04-2024
03-04-2024
Dikabulkan
Verstek
9 110/Pdt.G/2024/PA.Rh (6733)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
Syukri 02-04-2024
02-04-2024
Dikabulkan
Verstek
10 105/Pdt.G/2024/PA.Rh (6728)
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
Syukri 27-03-2024
27-03-2024
Dikabulkan
Verstek
11 104/Pdt.G/2024/PA.Rh (6727)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
La Ode Muhammad Ahya Syawal 05-04-2024
05-04-2024
Dikabulkan
Verstek
12 100/Pdt.G/2024/PA.Rh (6722)
H. Adam, S.Ag
Salahudin, S.H.I., M.H.
La Ode Muhammad Ahya Syawal 04-04-2024
04-04-2024
Dikabulkan
Verstek
13 98/Pdt.G/2024/PA.Rh (6720)
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 02-04-2024
02-04-2024
Dikabulkan
Verstek
14 91/Pdt.G/2024/PA.Rh (6713)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 14-03-2024
14-03-2024
Dikabulkan
Verstek
15 88/Pdt.G/2024/PA.Rh (6697)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 02-04-2024
02-04-2024
Dikabulkan
16 77/Pdt.G/2024/PA.Rh (6659)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
Amiruddin 26-03-2024
26-03-2024
Dikabulkan
Verstek
17 68/Pdt.G/2024/PA.Rh (6645)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Amiruddin 03-04-2024
03-04-2024
Dikabulkan
18 63/Pdt.G/2024/PA.Rh (6640)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 27-02-2024
27-02-2024
Dikabulkan
Verstek
19 57/Pdt.G/2024/PA.Rh (6632)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal 03-04-2024
03-04-2024
Dikabulkan
20 52/Pdt.G/2024/PA.Rh (6625)
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 26-01-2024
26-01-2024
Ditolak
Verstek
21 27/Pdt.G/2024/PA.Rh (6596)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
Syukri 01-04-2024
01-04-2024
Dikabulkan
22 442/Pdt.G/2023/PA.Rh (6523)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 27-03-2024
27-03-2024
Dikabulkan
Verstek
23 439/Pdt.G/2023/PA.Rh (6520)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Lily Rahmi, S.H.I.
Muhammad Yasin Izhharulhaq 22-01-2024
22-01-2024
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 88/Pdt.G/2024/PA.Rh (6697)
Cerai Gugat
02-04-2024 La Sahari, SH
Syukri
02-04-2024
P dan T hadir
2 27/Pdt.G/2024/PA.Rh (6596)
Cerai Talak
01-04-2024 Lily Rahmi, S.H.I.
Syukri
P dan T hadir Belum Ikrar
3 442/Pdt.G/2023/PA.Rh (6523)
Cerai Talak
27-03-2024 Gunawan Bangu, S.HI
Syukri
27-03-2024
Belum Ikrar
4 110/Pdt.G/2024/PA.Rh (6733)
Cerai Talak
02-04-2024 Lily Rahmi, S.H.I.
Syukri
05-04-2024
Belum Ikrar
5 68/Pdt.G/2024/PA.Rh (6645)
Cerai Talak
03-04-2024 La Sahari, SH
Amiruddin
P dan T hadir Belum Ikrar
6 104/Pdt.G/2024/PA.Rh (6727)
Cerai Gugat
05-04-2024 La Sahari, SH
La Ode Muhammad Ahya Syawal
Lingkungan Baru, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Palabusa, Lea-Lea, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara
7 63/Pdt.G/2024/PA.Rh (6640)
Cerai Gugat
27-02-2024 Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin
01-03-2024
8 120/Pdt.G/2024/PA.Rh (6753)
Cerai Talak
05-04-2024 La Sahari, SH
Syukri
05-04-2024
Belum Ikrar
9 57/Pdt.G/2024/PA.Rh (6632)
Cerai Talak
03-04-2024 Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal
P dan T hadir Belum Ikrar
10 113/Pdt.G/2024/PA.Rh (6737)
Cerai Gugat
03-04-2024 La Sahari, SH
Syukri
04-04-2024
11 81/Pdt.G/2024/PA.Rh (6687)
Cerai Gugat
02-04-2024 Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal
P dan T hadir 17-04-2024
12 103/Pdt.G/2024/PA.Rh (6725)
Cerai Gugat
02-04-2024 Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin
04-04-2024
P dan T hadir
19-04-2024
13 111/Pdt.G/2024/PA.Rh (6734)
Cerai Gugat
02-04-2024 Lily Rahmi, S.H.I.
Amiruddin
05-04-2024
22-04-2024
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 33/Pdt.G/2024/PA.Rh
Cerai Gugat
WA MIANA, S.Pd BINTI LA MADO LOBERTO DANI AGUSTINUS BIN DANI AGUSTINUS 22-05-2024
2 55/Pdt.G/2024/PA.Rh
Cerai Gugat
IDAR BINTI HASAN ARMAN BIN PADDU 21-05-2024
3 65/Pdt.G/2024/PA.Rh
Cerai Gugat
WA ODE RISDAWATI BINTI LA ODE MADALING ANDI ARIF BIN PETTA IWAWO 27-05-2024
4 67/Pdt.G/2024/PA.Rh
Cerai Gugat
WAODE SARTINA BINTI LA ODE DJABA ZAINAL ABIDIN BIN RASYID 28-05-2024
5 107/Pdt.G/2024/PA.Rh
Cerai Gugat
MUDMAINAH SARIAH BINTI H. LA MAEGA DJAMALOEDDIN SOEKO. JD BIN JISMIL WARIS DUUDI 04-07-2024
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 105/Pdt.G/2024/PA.Rh (6728)
27-03-2024 Syukri 27-03-2024
2 63/Pdt.G/2024/PA.Rh (6640)
27-02-2024 Amiruddin Jalan Lorong II, Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat
3 122/Pdt.G/2024/PA.Rh (6755)
17-04-2024 Amiruddin Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna
4 110/Pdt.G/2024/PA.Rh (6733)
02-04-2024 Syukri 02-04-2024
5 77/Pdt.G/2024/PA.Rh (6659)
26-03-2024 Amiruddin DESA MALIGANO, Maligano, Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
6 123/Pdt.G/2024/PA.Rh (6757)
17-04-2024 Syukri Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat
7 113/Pdt.G/2024/PA.Rh (6737)
03-04-2024 Syukri 03-04-2024
8 91/Pdt.G/2024/PA.Rh (6713)
14-03-2024 Amiruddin Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna
9 124/Pdt.G/2024/PA.Rh (6758)
16-04-2024 Syukri Jalan Sukowati, Lorong Pajak Lama ( Rumah Tamrin ), Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kab. Muna
10 114/Pdt.G/2024/PA.Rh (6738)
04-04-2024 Amiruddin Desa Oensuli Kec. Kabangka Kab. Muna Prov. Sultra, Oensuli, Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
11 98/Pdt.G/2024/PA.Rh (6720)
02-04-2024 Syukri Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
12 117/Pdt.G/2024/PA.Rh (6750)
05-04-2024 La Ode Muhammad Ahya Syawal Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat
13 100/Pdt.G/2024/PA.Rh (6722)
04-04-2024 La Ode Muhammad Ahya Syawal Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna
14 118/Pdt.G/2024/PA.Rh (6751)
05-04-2024 La Ode Muhammad Ahya Syawal Desa Bahutara, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna
15 104/Pdt.G/2024/PA.Rh (6727)
05-04-2024 La Ode Muhammad Ahya Syawal Lingkungan Baru, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Palabusa, Lea-Lea, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara
16 442/Pdt.G/2023/PA.Rh (6523)
27-03-2024 Syukri 27-03-2024
17 120/Pdt.G/2024/PA.Rh (6753)
05-04-2024 Syukri 05-04-2024
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus