DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 214/Pdt.G/2023/PA.Rh (6207)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
22-05-2023
22-05-2023
27-09-2023 Sidang pertama 133 Hari
Ghaib
2 330/Pdt.G/2023/PA.Rh (6383)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15-08-2023
15-08-2023
05-09-2023 Persidangan
T Hadir
48 Hari
3 333/Pdt.G/2023/PA.Rh (6387)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21-08-2023
21-08-2023
04-09-2023 Persidangan
T Hadir
42 Hari
4 334/Pdt.G/2023/PA.Rh (6388)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
21-08-2023
21-08-2023
27-12-2023 Sidang pertama 42 Hari
Ghaib
5 342/Pdt.G/2023/PA.Rh (6397)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
23-08-2023
23-08-2023
27-12-2023 Sidang pertama 40 Hari
Ghaib
6 351/Pdt.G/2023/PA.Rh (6412)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04-09-2023
04-09-2023
09-01-2024 Sidang pertama 28 Hari
Ghaib
7 352/Pdt.G/2023/PA.Rh (6413)
Harta Bersama
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04-09-2023
04-09-2023
12-09-2023 Persidangan
T Hadir
28 Hari
8 353/Pdt.G/2023/PA.Rh (6414)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04-09-2023
04-09-2023
19-09-2023 Persidangan 28 Hari
9 356/Pdt.G/2023/PA.Rh (6417)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
04-09-2023
04-09-2023
11-09-2023 Persidangan
T Hadir
28 Hari
10 357/Pdt.G/2023/PA.Rh (6418)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04-09-2023
04-09-2023
13-09-2023 Persidangan 28 Hari
11 358/Pdt.G/2023/PA.Rh (6419)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Dra. Waode Nurhaisa
04-09-2023
04-09-2023
13-09-2023 Persidangan 28 Hari
12 359/Pdt.G/2023/PA.Rh (6420)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05-09-2023
05-09-2023
18-09-2023 Persidangan 27 Hari
13 360/Pdt.G/2023/PA.Rh (6421)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
11-09-2023
11-09-2023
18-09-2023 Persidangan
T Hadir
21 Hari
14 362/Pdt.G/2023/PA.Rh (6424)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
11-09-2023
11-09-2023
25-09-2023 Persidangan 21 Hari
15 364/Pdt.G/2023/PA.Rh (6427)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12-09-2023
12-09-2023
19-09-2023 Persidangan
T Hadir
20 Hari
16 365/Pdt.G/2023/PA.Rh (6428)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
13-09-2023
13-09-2023
25-09-2023 Persidangan 19 Hari
17 366/Pdt.G/2023/PA.Rh (6429)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
13-09-2023
13-09-2023
20-09-2023 Persidangan 19 Hari
18 367/Pdt.G/2023/PA.Rh (6430)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18-09-2023
18-09-2023
27-09-2023 Sidang pertama 14 Hari
19 368/Pdt.G/2023/PA.Rh (6431)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
18-09-2023
18-09-2023
25-09-2023 Persidangan 14 Hari
20 369/Pdt.G/2023/PA.Rh (6432)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18-09-2023
18-09-2023
26-09-2023 Persidangan 14 Hari
21 370/Pdt.G/2023/PA.Rh (6433)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
18-09-2023
18-09-2023
23-01-2024 Sidang pertama 14 Hari
Ghaib
22 371/Pdt.G/2023/PA.Rh (6434)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18-09-2023
18-09-2023
27-09-2023 Sidang pertama 14 Hari
23 372/Pdt.G/2023/PA.Rh (6435)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
19-09-2023
19-09-2023
27-09-2023 Sidang pertama 13 Hari
24 374/Pdt.G/2023/PA.Rh (6437)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
19-09-2023
19-09-2023
02-10-2023 Persidangan 13 Hari
25 375/Pdt.G/2023/PA.Rh (6438)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20-09-2023
20-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 12 Hari
26 376/Pdt.G/2023/PA.Rh (6439)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20-09-2023
20-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 12 Hari
27 377/Pdt.G/2023/PA.Rh (6440)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20-09-2023
20-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 12 Hari
28 378/Pdt.G/2023/PA.Rh (6441)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
20-09-2023
20-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 12 Hari
29 379/Pdt.G/2023/PA.Rh (6442)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
25-09-2023
25-09-2023
09-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
30 380/Pdt.G/2023/PA.Rh (6443)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
25-09-2023
25-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
31 381/Pdt.G/2023/PA.Rh (6444)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
25-09-2023
25-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
32 124/Pdt.P/2023/PA.Rh (6445)
Asal Usul Anak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25-09-2023
25-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
33 382/Pdt.G/2023/PA.Rh (6446)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
25-09-2023
25-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
34 125/Pdt.P/2023/PA.Rh (6447)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
Dra. Waode Nurhaisa
25-09-2023
25-09-2023
10-10-2023 Sidang pertama 7 Hari
35 383/Pdt.G/2023/PA.Rh (6448)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26-09-2023
26-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 6 Hari
36 384/Pdt.G/2023/PA.Rh (6449)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26-09-2023
26-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 6 Hari
37 385/Pdt.G/2023/PA.Rh (6450)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26-09-2023
26-09-2023
10-10-2023 Sidang pertama 6 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 123/Pdt.P/2023/PA.Rh (6425)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
11/09/2023
26.09.2023
Dikabulkan
26-09-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-26 09:30:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 10:23:17
2 363/Pdt.G/2023/PA.Rh (6426)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
12/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
26-09-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-26 12:45:00
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 15:07:46
3 122/Pdt.P/2023/PA.Rh (6423)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/09/2023
26.09.2023
Dikabulkan
26-09-2023
16 Hari (5)
26-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-26 13:30:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 15:07:27
4 373/Pdt.G/2023/PA.Rh (6436)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
19/09/2023
25.09.2023
Dicabut
25-09-2023
7 Hari (5)
25-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-25 12:34:26
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 15:23:16
5 361/Pdt.G/2023/PA.Rh (6422)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
11/09/2023
18.09.2023
Dicabut
Verstek
25-09-2023
15 Hari (5)
25-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-25 12:35:37
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 07:38:15
6 338/Pdt.G/2023/PA.Rh (6392)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
22/08/2023
06.09.2023
Dikabulkan
Verstek
21-09-2023
31 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 08:20:51
Putusan berhasil dibuat
2023-09-22 07:14:40
7 341/Pdt.G/2023/PA.Rh (6396)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
23/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
29 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 08:38:48
Putusan berhasil dibuat
2023-09-22 07:14:11
8 339/Pdt.G/2023/PA.Rh (6394)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
29 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 10:07:27
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 09:45:23
9 119/Pdt.P/2023/PA.Rh (6408)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/09/2023
20.09.2023
Dikabulkan
20-09-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 10:11:23
Putusan berhasil dibuat
2023-09-22 07:14:18
10 355/Pdt.G/2023/PA.Rh (6416)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 11:17:06
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 15:22:09
11 340/Pdt.G/2023/PA.Rh (6395)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
29 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 14:01:47
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 15:21:48
12 344/Pdt.G/2023/PA.Rh (6399)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
23/08/2023
20.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 15:03:30
Putusan berhasil dibuat
2023-09-22 07:14:28
13 346/Pdt.G/2023/PA.Rh (6401)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24/08/2023
04.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
27 Hari (5)
06-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 07:33:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:24:11
14 345/Pdt.G/2023/PA.Rh (6400)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24/08/2023
04.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 07:42:06
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:24:09
15 307/Pdt.G/2023/PA.Rh (6354)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/07/2023
08.08.2023
Dikabulkan
19-09-2023
43 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 08:31:18
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:23:59
16 322/Pdt.G/2023/PA.Rh (6374)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
07/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
44 Hari (3)
06-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 09:10:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:24:01
17 118/Pdt.P/2023/PA.Rh (6407)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
19-09-2023
16 Hari (5)
03-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 09:43:22
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:23:54
18 354/Pdt.G/2023/PA.Rh (6415)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 09:58:07
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:23:57
19 325/Pdt.G/2023/PA.Rh (6377)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
19-09-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 10:35:07
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 07:27:03
20 121/Pdt.P/2023/PA.Rh (6411)
Asal Usul Anak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
04/09/2023
11.09.2023
Dikabulkan
18-09-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 12:22:30
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 16:01:20
21 350/Pdt.G/2023/PA.Rh (6410)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
04/09/2023
11.09.2023
Dikabulkan
Verstek
18-09-2023
15 Hari (5)
04-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 12:56:48
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 16:00:59
22 120/Pdt.P/2023/PA.Rh (6409)
Dispensasi Kawin
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
04/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
Verstek
15-09-2023
12 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-15 07:42:24
Putusan berhasil dibuat
2023-09-15 15:30:49
23 306/Pdt.G/2023/PA.Rh (6353)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/07/2023
08.08.2023
Dicabut
Badirin, S.Sy, S.Hum
15-09-2023
40 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-15 09:45:40
Putusan berhasil dibuat
2023-09-15 15:30:47
24 331/Pdt.G/2023/PA.Rh (6385)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/08/2023
29.08.2023
Dikabulkan
Verstek
13-09-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-13 08:58:40
Putusan berhasil dibuat
2023-09-13 09:37:06
25 347/Pdt.G/2023/PA.Rh (6402)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
28/08/2023
06.09.2023
Dikabulkan
Verstek
13-09-2023
17 Hari (5)
03-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-13 11:31:06
Putusan berhasil dibuat
2023-09-13 15:40:15
26 349/Pdt.G/2023/PA.Rh (6406)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
29/08/2023
06.09.2023
Dikabulkan
Verstek
13-09-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-13 11:56:24
Putusan berhasil dibuat
2023-09-13 15:40:09
27 295/Pdt.G/2023/PA.Rh (6341)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
12-09-2023
44 Hari (3)
27-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 09:26:00
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 12:43:13
28 116/Pdt.P/2023/PA.Rh (6404)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/08/2023
12.09.2023
Dicabut
12-09-2023
16 Hari (5)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:12:39
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 12:43:12
29 117/Pdt.P/2023/PA.Rh (6405)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
28/08/2023
12.09.2023
Dikabulkan
12-09-2023
16 Hari (5)
26-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:43:53
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 12:43:07
30 319/Pdt.G/2023/PA.Rh (6371)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
31/07/2023
15.08.2023
Ditolak
12-09-2023
30 Hari (5)
26-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:58:25
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 12:43:06
31 324/Pdt.G/2023/PA.Rh (6376)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
06-09-2023
30 Hari (5)
22-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-06 09:43:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-06 14:25:47
32 180/Pdt.G/2023/PA.Rh (6167)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
06.09.2023
Dikabulkan
Verstek
06-09-2023
127 Hari
Gaib
25-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-06 12:09:31
Putusan berhasil dibuat
2023-09-06 14:25:45
33 336/Pdt.G/2023/PA.Rh (6390)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
06-09-2023
16 Hari (5)
25-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-06 12:10:16
Putusan berhasil dibuat
2023-09-06 14:25:44
34 337/Pdt.G/2023/PA.Rh (6391)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
06-09-2023
16 Hari (5)
26-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-06 13:31:35
Putusan berhasil dibuat
2023-09-06 14:25:41
35 327/Pdt.G/2023/PA.Rh (6380)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
14/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
06-09-2023
24 Hari (5)
26-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-06 15:32:44
Putusan berhasil dibuat
2023-09-07 14:48:14
36 343/Pdt.G/2023/PA.Rh (6398)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
23/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
14 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 09:44:24
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 13:46:51
37 317/Pdt.G/2023/PA.Rh (6368)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
26/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
42 Hari (3)
22-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 10:29:48
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 13:46:50
38 316/Pdt.G/2023/PA.Rh (6367)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
26/07/2023
15.08.2023
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
05-09-2023
42 Hari (3)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 15:15:51
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 15:28:56
39 263/Pdt.G/2023/PA.Rh (6286)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
14/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
04-09-2023
62 Hari (2)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:18:03
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:41:29
40 348/Pdt.G/2023/PA.Rh (6403)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
28/08/2023
04.09.2023
Dicabut
04-09-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:32:59
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:44:20
41 335/Pdt.G/2023/PA.Rh (6389)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
15 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:44:23
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:41:24
42 332/Pdt.G/2023/PA.Rh (6386)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
20 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 14:19:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:41:21
43 329/Pdt.G/2023/PA.Rh (6382)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
15/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
16 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 12:00:49
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 15:33:32
44 328/Pdt.G/2023/PA.Rh (6381)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
14/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
17 Hari (5)
22-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 12:15:37
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 15:33:29
45 308/Pdt.G/2023/PA.Rh (6355)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
29-08-2023
24 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 11:26:08
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:00:40
46 114/Pdt.P/2023/PA.Rh (6384)
Dispensasi Kawin
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
29-08-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 11:38:27
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:02:56
47 115/Pdt.P/2023/PA.Rh (6393)
Dispensasi Kawin
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
29-08-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 12:21:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:00:36
48 283/Pdt.G/2023/PA.Rh (6326)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
28-08-2023
41 Hari (3)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 12:14:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 15:42:02
49 282/Pdt.G/2023/PA.Rh (6324)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
04/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
28-08-2023
35 Hari (3)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 12:14:53
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 15:42:00
50 294/Pdt.G/2023/PA.Rh (6340)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
17/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
28-08-2023
29 Hari (5)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 14:00:34
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 15:41:59
51 312/Pdt.G/2023/PA.Rh (6361)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
26/07/2023
09.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
30 Hari (5)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 08:54:36
Putusan berhasil dibuat
2023-08-25 12:33:40
52 315/Pdt.G/2023/PA.Rh (6366)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
26/07/2023
08.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
29 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 10:16:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 10:31:43
53 326/Pdt.G/2023/PA.Rh (6378)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
09/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
15 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 13:21:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 08:03:26
54 313/Pdt.G/2023/PA.Rh (6362)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
26/07/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
22-08-2023
28 Hari (5)
08-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 08:28:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 10:31:48
55 314/Pdt.G/2023/PA.Rh (6363)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
26/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
Verstek
22-08-2023
28 Hari (5)
08-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 10:46:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 10:31:47
56 305/Pdt.G/2023/PA.Rh (6352)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/07/2023
08.08.2023
Dicabut
22-08-2023
30 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 12:41:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 10:31:46
57 275/Pdt.G/2023/PA.Rh (6314)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
26/06/2023
11.07.2023
Tidak Dapat Diterima
22-08-2023
58 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 15:47:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 10:31:45
58 113/Pdt.P/2023/PA.Rh (6379)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
11/08/2023
21.08.2023
Dicabut
21-08-2023
11 Hari (5)
21-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 12:47:38
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 06:42:23
59 321/Pdt.G/2023/PA.Rh (6373)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
02/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
21-08-2023
20 Hari (5)
06-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 13:33:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 06:42:22
60 323/Pdt.G/2023/PA.Rh (6375)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
21-08-2023
15 Hari (5)
07-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 13:37:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 06:42:21
61 303/Pdt.G/2023/PA.Rh (6350)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
24/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
24 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 10:45:49
Putusan berhasil dibuat
2023-08-18 09:07:51
62 320/Pdt.G/2023/PA.Rh (6372)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
02/08/2023
16.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
15 Hari (5)
31-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 11:05:07
Putusan berhasil dibuat
2023-08-18 09:07:50
63 301/Pdt.G/2023/PA.Rh (6348)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
18/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
Verstek
15-08-2023
29 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 08:13:05
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:51:53
64 302/Pdt.G/2023/PA.Rh (6349)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
18/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
Verstek
15-08-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 09:16:12
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:51:51
65 109/Pdt.P/2023/PA.Rh (6359)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
25/07/2023
15.08.2023
Dikabulkan
15-08-2023
22 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 10:05:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:51:50
66 112/Pdt.P/2023/PA.Rh (6369)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26/07/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
15-08-2023
21 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 10:33:28
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:51:49
67 108/Pdt.P/2023/PA.Rh (6357)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/07/2023
15.08.2023
Dikabulkan
15-08-2023
22 Hari (5)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 11:27:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:51:48
68 111/Pdt.P/2023/PA.Rh (6365)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
26/07/2023
14.08.2023
Dikabulkan
14-08-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 11:24:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 06:36:10
69 318/Pdt.G/2023/PA.Rh (6370)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
27/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
19 Hari (5)
31-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 12:10:29
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 06:36:07
70 107/Pdt.P/2023/PA.Rh (6342)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
17/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
14-08-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 15:20:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 06:36:05
71 299/Pdt.G/2023/PA.Rh (6346)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
17/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-08-2023
26 Hari (5)
25-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-11 08:56:50
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 06:49:30
72 291/Pdt.G/2023/PA.Rh (6337)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
10-08-2023
30 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-10 08:47:38
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 06:33:50
73 105/Pdt.P/2023/PA.Rh (6331)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
10/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
10-08-2023
32 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-10 10:02:01
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 06:33:49
74 293/Pdt.G/2023/PA.Rh (6339)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
10-08-2023
25 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-10 10:19:33
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 06:33:48
75 110/Pdt.P/2023/PA.Rh (6364)
Perwalian
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
26/07/2023
02.08.2023
Dicabut
09-08-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 12:15:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:53:00
76 309/Pdt.G/2023/PA.Rh (6356)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
24/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
17 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 13:02:32
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:52:59
77 304/Pdt.G/2023/PA.Rh (6351)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
24/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
17 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 14:48:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:52:58
78 310/Pdt.G/2023/PA.Rh (6358)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
16 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 16:04:55
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:52:56
79 298/Pdt.G/2023/PA.Rh (6345)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
23 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 10:25:59
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:53:07
80 297/Pdt.G/2023/PA.Rh (6344)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
23 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 10:54:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:53:06
81 311/Pdt.G/2023/PA.Rh (6360)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
25/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
15 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 12:08:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:56:14
82 286/Pdt.G/2023/PA.Rh (6329)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/07/2023
11.07.2023
Dikabulkan
08-08-2023
21 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 13:55:36
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:53:02
83 290/Pdt.G/2023/PA.Rh (6336)
Penguasaan Anak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
11/07/2023
18.07.2023
Tidak Dapat Diterima
08-08-2023
8 Hari (5)
23-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 16:16:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:53:01
84 289/Pdt.G/2023/PA.Rh (6335)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
11/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
28 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 17:35:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 09:32:30
85 284/Pdt.G/2023/PA.Rh (6327)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
29 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 10:24:51
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 13:50:03
86 292/Pdt.G/2023/PA.Rh (6338)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
22 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 13:29:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 13:49:56
87 261/Pdt.G/2023/PA.Rh (6283)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
13/06/2023
26.07.2023
Dicabut
H. Adam, S.Ag
02-08-2023
30 Hari (5)
02-08-2023 Ada | Ada 2023-08-02 13:47:08
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 13:49:52
88 296/Pdt.G/2023/PA.Rh (6343)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
17/07/2023
02.08.2023
Ditolak
Verstek
02-08-2023
17 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 14:24:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 09:32:35
89 200/Pdt.G/2023/PA.Rh (6191)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
01-08-2023
68 Hari (2)
16-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 12:10:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 07:55:24
90 287/Pdt.G/2023/PA.Rh (6333)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
31-07-2023
22 Hari (5)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 13:04:59
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 07:11:22
91 300/Pdt.G/2023/PA.Rh (6347)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
18/07/2023
31.07.2023
Dicabut
Verstek
31-07-2023
14 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 13:54:37
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 07:11:21
92 106/Pdt.P/2023/PA.Rh (6332)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
31-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 14:08:29
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 07:11:20
93 270/Pdt.G/2023/PA.Rh (6294)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/06/2023
03.07.2023
Dicabut
Verstek
31-07-2023
42 Hari (3)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 14:32:44
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 07:11:19
94 279/Pdt.G/2023/PA.Rh (6319)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
26/06/2023
12.07.2023
Dikabulkan
Verstek
27-07-2023
32 Hari (3)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 08:43:09
Putusan berhasil dibuat
2023-07-28 06:46:06
95 104/Pdt.P/2023/PA.Rh (6330)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
Gunawan Bangu, S.HI
05/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
26-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 11:39:02
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 16:34:48
96 223/Pdt.G/2023/PA.Rh (6218)
Cerai Gugat
Adam
La Sahari, SH
24/05/2023
06.06.2023
Dikabulkan
25-07-2023
53 Hari (3)
09-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 09:45:49
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:14
97 288/Pdt.G/2023/PA.Rh (6334)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
15 Hari (5)
09-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 11:45:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:12
98 276/Pdt.G/2023/PA.Rh (6315)
Cerai Gugat
Adam
La Sahari, SH
26/06/2023
11.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
30 Hari (5)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 12:23:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:09
99 102/Pdt.P/2023/PA.Rh (6323)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
La Sahari, SH
04/07/2023
25.07.2023
Ditolak
25-07-2023
22 Hari (5)
08-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 13:23:19
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:06
100 199/Pdt.G/2023/PA.Rh (6190)
Penguasaan Anak
Adam
La Sahari, SH
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
25-07-2023
58 Hari (3)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 13:33:15
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:04
101 285/Pdt.G/2023/PA.Rh (6328)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
21 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 15:13:27
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:48:02
102 193/Pdt.G/2023/PA.Rh (6183)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
09/05/2023
17.05.2023
Ditolak
18-07-2023
57 Hari (3)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 07:52:56
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:04:05
103 243/Pdt.G/2023/PA.Rh (6242)
Kewarisan
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/06/2023
13.06.2023
Tidak Dapat Diterima
18-07-2023
30 Hari (7)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 08:13:25
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:04:03
104 278/Pdt.G/2023/PA.Rh (6318)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26/06/2023
11.07.2023
Dikabulkan
Verstek
18-07-2023
23 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 10:01:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:03:59
105 230/Pdt.G/2023/PA.Rh (6227)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
18-07-2023
40 Hari (3)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 10:29:40
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:03:57
106 208/Pdt.G/2023/PA.Rh (6201)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17/05/2023
24.05.2023
Dikabulkan
18-07-2023
51 Hari (3)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 10:39:36
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:03:56
107 274/Pdt.G/2023/PA.Rh (6312)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
21/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
Verstek
18-07-2023
28 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 11:01:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:03:54
108 277/Pdt.G/2023/PA.Rh (6316)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
26/06/2023
11.07.2023
Dikabulkan
Verstek
18-07-2023
23 Hari (5)
08-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 13:26:09
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:03:52
109 101/Pdt.P/2023/PA.Rh (6322)
Dispensasi Kawin
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
04/07/2023
10.07.2023
Dikabulkan
17-07-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 11:38:45
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:04:12
110 281/Pdt.G/2023/PA.Rh (6321)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/07/2023
17.07.2023
Dicabut
17-07-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 11:44:28
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:04:11
111 269/Pdt.G/2023/PA.Rh (6293)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
19/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
17-07-2023
15 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 11:58:47
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:04:07
112 134/Pdt.G/2023/PA.Rh (6116)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
12.07.2023
Dikabulkan
Verstek
13-07-2023
123 Hari
Gaib
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 12:06:11
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 06:44:45
113 268/Pdt.G/2023/PA.Rh (6291)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
19/06/2023
12.07.2023
Dikabulkan
Verstek
12-07-2023
24 Hari (5)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 07:48:16
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:40
114 265/Pdt.G/2023/PA.Rh (6288)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-07-2023
29 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 07:52:20
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:37
115 266/Pdt.G/2023/PA.Rh (6289)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-07-2023
29 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 09:14:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:35
116 256/Pdt.G/2023/PA.Rh (6275)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-07-2023
31 Hari (3)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 10:19:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:33
117 100/Pdt.P/2023/PA.Rh (6317)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
26/06/2023
12.07.2023
Dikabulkan
12-07-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 10:20:02
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:29
118 272/Pdt.G/2023/PA.Rh (6296)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-07-2023
23 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 10:40:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:28
119 280/Pdt.G/2023/PA.Rh (6320)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
26/06/2023
12.07.2023
Dicabut
Verstek
12-07-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-12 13:29:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 15:10:25
120 264/Pdt.G/2023/PA.Rh (6287)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
14/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
28 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 08:41:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:45
121 103/Pdt.P/2023/PA.Rh (6325)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
04/07/2023
10.07.2023
Dikabulkan
11-07-2023
8 Hari (5)
25-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 10:54:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:43
122 218/Pdt.G/2023/PA.Rh (6211)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
11-07-2023
36 Hari (3)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 14:25:44
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:41
123 271/Pdt.G/2023/PA.Rh (6295)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
22 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 16:03:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:39
124 273/Pdt.G/2023/PA.Rh (6297)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/06/2023
03.07.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
21 Hari (5)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 10:54:49
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:49
125 91/Pdt.P/2023/PA.Rh (6304)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Ditolak
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 09:31:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:18
126 92/Pdt.P/2023/PA.Rh (6305)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 09:35:10
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:15
127 93/Pdt.P/2023/PA.Rh (6306)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 09:39:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:17
128 94/Pdt.P/2023/PA.Rh (6307)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 09:43:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:11
129 95/Pdt.P/2023/PA.Rh (6308)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 09:46:13
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:13
130 98/Pdt.P/2023/PA.Rh (6311)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 10:06:01
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:06
131 97/Pdt.P/2023/PA.Rh (6310)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 10:11:39
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:08
132 96/Pdt.P/2023/PA.Rh (6309)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 14:03:43
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:03
133 99/Pdt.P/2023/PA.Rh (6313)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
21/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
17 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 15:09:27
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:39:52
134 86/Pdt.P/2023/PA.Rh (6299)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 16:13:39
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:00
135 87/Pdt.P/2023/PA.Rh (6300)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 16:14:47
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:39:56
136 88/Pdt.P/2023/PA.Rh (6301)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 16:15:54
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:39:59
137 89/Pdt.P/2023/PA.Rh (6302)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 16:21:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:55
138 90/Pdt.P/2023/PA.Rh (6303)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/06/2023
07.07.2023
Dikabulkan
07-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-07 16:22:41
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:34:47
139 260/Pdt.G/2023/PA.Rh (6281)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
25 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 09:33:39
Putusan berhasil dibuat
2023-07-12 06:35:20
140 85/Pdt.P/2023/PA.Rh (6298)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
20/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 11:59:40
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:47:42
141 80/Pdt.P/2023/PA.Rh (6279)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
05.07.2023
Ditolak
05-07-2023
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:01:33
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:50:18
142 258/Pdt.G/2023/PA.Rh (6277)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
05-07-2023
24 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:40:35
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:47:36
143 259/Pdt.G/2023/PA.Rh (6278)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
05-07-2023
24 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:37:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:47:34
144 79/Pdt.P/2023/PA.Rh (6273)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
04-07-2023
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-04 08:45:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-04 15:45:37
145 84/Pdt.P/2023/PA.Rh (6292)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
19/06/2023
04.07.2023
Dikabulkan
04-07-2023
16 Hari (5)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-04 10:12:31
Putusan berhasil dibuat
2023-07-04 15:45:36
146 110/Pdt.G/2023/PA.Rh (6062)
Kewarisan
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
04-07-2023
107 Hari (3)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-04 15:31:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-04 15:45:35
147 242/Pdt.G/2023/PA.Rh (6241)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
03-07-2023
29 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 13:01:48
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 14:54:46
148 187/Pdt.G/2023/PA.Rh (6177)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
03-07-2023
48 Hari (3)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 13:41:29
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 14:54:44
149 252/Pdt.G/2023/PA.Rh (6253)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
22 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 08:51:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:15
150 255/Pdt.G/2023/PA.Rh (6274)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
16 Hari (5)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 10:08:20
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:13
151 267/Pdt.G/2023/PA.Rh (6290)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
14/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
14 Hari (5)
14-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 10:23:48
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:11
152 77/Pdt.P/2023/PA.Rh (6270)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
07/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
21 Hari (5)
12-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 12:04:51
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:06
153 257/Pdt.G/2023/PA.Rh (6276)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
12/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
16 Hari (5)
12-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 13:14:52
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:09
154 76/Pdt.P/2023/PA.Rh (6269)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/06/2023
27.06.2023
Ditolak
27-06-2023
21 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 14:21:12
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:00
155 254/Pdt.G/2023/PA.Rh (6271)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
21 Hari (5)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 15:49:33
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:21:03
156 60/Pdt.P/2023/PA.Rh (6248)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
26-06-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 10:59:46
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:15
157 253/Pdt.G/2023/PA.Rh (6268)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
20 Hari (5)
12-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 11:22:19
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:13
158 61/Pdt.P/2023/PA.Rh (6249)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
26-06-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 11:36:57
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:11
159 262/Pdt.G/2023/PA.Rh (6285)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
14/06/2023
26.06.2023
Dicabut
26-06-2023
13 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 12:27:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:09
160 50/Pdt.P/2023/PA.Rh (6176)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/05/2023
23.05.2023
Dicoret dari Register
Verstek
26-06-2023
50 Hari (3)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 13:47:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:45:29
161 165/Pdt.G/2023/PA.Rh (6148)
Harta Bersama
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
27/03/2023
04.04.2023
Dikabulkan
26-06-2023
57 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 15:43:39
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:05
162 62/Pdt.P/2023/PA.Rh (6254)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Digugurkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 10:37:04
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:03
163 63/Pdt.P/2023/PA.Rh (6255)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Ditolak
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 10:44:20
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:57
164 64/Pdt.P/2023/PA.Rh (6256)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Digugurkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 10:47:02
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:59
165 65/Pdt.P/2023/PA.Rh (6257)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 10:55:48
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:52
166 66/Pdt.P/2023/PA.Rh (6258)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 11:00:38
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:54
167 71/Pdt.P/2023/PA.Rh (6263)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 11:56:35
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:49
168 72/Pdt.P/2023/PA.Rh (6264)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 11:58:54
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:51
169 73/Pdt.P/2023/PA.Rh (6265)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:00:51
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:42
170 74/Pdt.P/2023/PA.Rh (6266)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:02:34
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:44
171 75/Pdt.P/2023/PA.Rh (6267)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:05:06
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:46
172 68/Pdt.P/2023/PA.Rh (6260)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:14:11
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:38
173 67/Pdt.P/2023/PA.Rh (6259)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:16:23
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:41
174 69/Pdt.P/2023/PA.Rh (6261)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:20:14
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:32
175 70/Pdt.P/2023/PA.Rh (6262)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/06/2023
23.06.2023
Dikabulkan
23-06-2023
18 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 12:23:02
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:35
176 166/Pdt.G/2023/PA.Rh (6149)
Kewarisan
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
27/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
23-06-2023
89 Hari (4)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-23 20:39:46
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:43:29
177 81/Pdt.P/2023/PA.Rh (6280)
Dispensasi Kawin
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
22-06-2023
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-22 10:17:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 21:44:01
178 83/Pdt.P/2023/PA.Rh (6284)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
13/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
21-06-2023
9 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 08:08:03
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:32
179 82/Pdt.P/2023/PA.Rh (6282)
Dispensasi Kawin
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
21-06-2023
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 10:09:50
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:30
180 172/Pdt.G/2023/PA.Rh (6155)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
21-06-2023
63 Hari (2)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 11:23:55
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:29
181 241/Pdt.G/2023/PA.Rh (6240)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
17 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 14:03:40
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:27
182 249/Pdt.G/2023/PA.Rh (6250)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
06/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 14:21:26
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:26
183 250/Pdt.G/2023/PA.Rh (6251)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
06/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 14:44:47
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:23
184 248/Pdt.G/2023/PA.Rh (6247)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
17 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 15:37:14
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:22
185 57/Pdt.P/2023/PA.Rh (6222)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
25/05/2023
13.06.2023
Dikabulkan
20-06-2023
27 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 08:13:18
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:41
186 78/Pdt.P/2023/PA.Rh (6272)
Asal Usul Anak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
07/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
20-06-2023
14 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 09:04:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:42
187 244/Pdt.G/2023/PA.Rh (6243)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
20-06-2023
16 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 14:24:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:43
188 226/Pdt.G/2023/PA.Rh (6223)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
25/05/2023
07.06.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
26 Hari (5)
12-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 11:24:04
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:34
189 246/Pdt.G/2023/PA.Rh (6245)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
15 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 13:19:25
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:35
190 245/Pdt.G/2023/PA.Rh (6244)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
15 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 13:57:33
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:36
191 251/Pdt.G/2023/PA.Rh (6252)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
06/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
14 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 13:58:02
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:39
192 247/Pdt.G/2023/PA.Rh (6246)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/06/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
15 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 14:07:12
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:55:40
193 237/Pdt.G/2023/PA.Rh (6236)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:43:25
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:45
194 236/Pdt.G/2023/PA.Rh (6235)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:44:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:41
195 239/Pdt.G/2023/PA.Rh (6238)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:44:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:39
196 240/Pdt.G/2023/PA.Rh (6239)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:46:01
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:37
197 238/Pdt.G/2023/PA.Rh (6237)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:50:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:35
198 234/Pdt.G/2023/PA.Rh (6233)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:51:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:31
199 235/Pdt.G/2023/PA.Rh (6234)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 12:52:26
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:29
200 48/Pdt.G/2023/PA.Rh (5995)
Harta Bersama
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
27/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
16-06-2023
120 Hari (3)
30-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:14:37
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:27
201 58/Pdt.P/2023/PA.Rh (6231)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
16.06.2023
Dikabulkan
16-06-2023
18 Hari (5)
16-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:16:37
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:24
202 59/Pdt.P/2023/PA.Rh (6232)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
30/05/2023
16.06.2023
Dikabulkan
16-06-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:27:28
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:19
203 228/Pdt.G/2023/PA.Rh (6225)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:30:14
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:17
204 229/Pdt.G/2023/PA.Rh (6226)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:32:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:15
205 231/Pdt.G/2023/PA.Rh (6228)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:34:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:12
206 232/Pdt.G/2023/PA.Rh (6229)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:37:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:10
207 233/Pdt.G/2023/PA.Rh (6230)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/05/2023
09.06.2023
Dikabulkan
Verstek
16-06-2023
18 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-16 14:40:22
Putusan berhasil dibuat
2023-06-16 17:03:06
208 217/Pdt.G/2023/PA.Rh (6210)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
14-06-2023
23 Hari (5)
08-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 09:43:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 13:17:13
209 54/Pdt.P/2023/PA.Rh (6215)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24/05/2023
12.06.2023
Dikabulkan
13-06-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 10:02:56
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 06:59:17
210 212/Pdt.G/2023/PA.Rh (6205)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22/05/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
23 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 10:10:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 06:55:26
211 55/Pdt.P/2023/PA.Rh (6216)
Lain-Lain
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/05/2023
06.06.2023
Dikabulkan
13-06-2023
21 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 12:07:35
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 06:55:28
212 192/Pdt.G/2023/PA.Rh (6182)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
13-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 13:43:03
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 06:55:29
213 222/Pdt.G/2023/PA.Rh (6217)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 14:26:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 06:54:32
214 205/Pdt.G/2023/PA.Rh (6197)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
28 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:46:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:40
215 219/Pdt.G/2023/PA.Rh (6212)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 13:10:16
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:39
216 195/Pdt.G/2023/PA.Rh (6185)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
10/05/2023
17.05.2023
Dikabulkan
12-06-2023
20 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 13:40:36
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:37
217 215/Pdt.G/2023/PA.Rh (6208)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
22/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 14:09:14
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:36
218 220/Pdt.G/2023/PA.Rh (6213)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 14:09:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:34
219 210/Pdt.G/2023/PA.Rh (6203)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22/05/2023
12.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 14:32:22
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:33
220 216/Pdt.G/2023/PA.Rh (6209)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
23/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 14:43:36
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 16:32:30
221 53/Pdt.P/2023/PA.Rh (6200)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
07-06-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 08:31:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:12:09
222 52/Pdt.P/2023/PA.Rh (6193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
15/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
07-06-2023
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 09:07:29
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:12:08
223 191/Pdt.G/2023/PA.Rh (6181)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
09/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
30 Hari (5)
04-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 12:55:48
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 19:04:58
224 204/Pdt.G/2023/PA.Rh (6196)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
16/05/2023
24.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
23 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 13:07:54
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:11:38
225 227/Pdt.G/2023/PA.Rh (6224)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
25/05/2023
07.06.2023
Dicabut
07-06-2023
14 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 13:17:50
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:11:37
226 203/Pdt.G/2023/PA.Rh (6195)
Izin Poligami
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/05/2023
23.05.2023
Tidak Dapat Diterima
Verstek
07-06-2023
23 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 15:11:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 19:14:44
227 224/Pdt.G/2023/PA.Rh (6219)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/05/2023
06.06.2023
Dicabut
06-06-2023
14 Hari (5)
06-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 10:03:51
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 20:45:08
228 211/Pdt.G/2023/PA.Rh (6204)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
22/05/2023
05.06.2023
Dicabut
05-06-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 10:50:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 09:54:42
229 221/Pdt.G/2023/PA.Rh (6214)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
24/05/2023
05.06.2023
Dicabut
05-06-2023
13 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 11:12:47
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 09:59:49
230 197/Pdt.G/2023/PA.Rh (6188)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/05/2023
22.05.2023
Dicabut
Sudirman, S.H.I, M.E
05-06-2023
13 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 11:31:22
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 10:00:52
231 183/Pdt.G/2023/PA.Rh (6171)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
05-06-2023
20 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 15:22:42
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 06:23:26
232 190/Pdt.G/2023/PA.Rh (6180)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/05/2023
16.05.2023
Dicabut
Badirin, S.Sy, S.Hum
05-06-2023
14 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 16:16:18
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 10:02:28
233 51/Pdt.P/2023/PA.Rh (6186)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
10/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
21 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 10:35:36
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:47
234 201/Pdt.G/2023/PA.Rh (6192)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
16 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 12:13:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:10:51
235 56/Pdt.P/2023/PA.Rh (6220)
Perwalian
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
7 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 12:39:08
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:10:47
236 206/Pdt.G/2023/PA.Rh (6198)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
16/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
15 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:04:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:42
237 225/Pdt.G/2023/PA.Rh (6221)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/05/2023
30.05.2023
Dicabut
30-05-2023
7 Hari (5)
30-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:12:01
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:41
238 184/Pdt.G/2023/PA.Rh (6173)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
03/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
28 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 13:17:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:40
239 202/Pdt.G/2023/PA.Rh (6194)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
15/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
Verstek
30-05-2023
16 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 14:54:27
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 18:08:37
240 49/Pdt.P/2023/PA.Rh (6172)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
29-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:14:02
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:00:13
241 196/Pdt.G/2023/PA.Rh (6187)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
20 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 10:00:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:00:10
242 189/Pdt.G/2023/PA.Rh (6179)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
17 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 10:43:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:21:14
243 209/Pdt.G/2023/PA.Rh (6202)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17/05/2023
24.05.2023
Dicabut
24-05-2023
8 Hari (5)
24-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 11:15:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:47
244 182/Pdt.G/2023/PA.Rh (6170)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
22 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 11:58:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:45
245 181/Pdt.G/2023/PA.Rh (6169)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
22 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 13:49:56
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 16:12:44
246 188/Pdt.G/2023/PA.Rh (6178)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
16 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:09:57
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:45:49
247 186/Pdt.G/2023/PA.Rh (6175)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
15 Hari (5)
06-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 10:41:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:40
248 198/Pdt.G/2023/PA.Rh (6189)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/05/2023
22.05.2023
Dicabut
22-05-2023
13 Hari (5)
06-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 11:28:25
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:39
249 145/Pdt.G/2023/PA.Rh (6127)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/03/2023
26.04.2023
Dikabulkan
22-05-2023
26 Hari (5)
06-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 12:16:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:37
250 48/Pdt.P/2023/PA.Rh (6168)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
22-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 13:18:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:49:36
251 156/Pdt.G/2023/PA.Rh (6139)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
22-05-2023
28 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 13:32:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:50:47
252 100/Pdt.G/2023/PA.Rh (6051)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
21.02.2023
Ditolak
22-05-2023
28 Hari (5)
06-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 16:38:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:42:13
253 194/Pdt.G/2023/PA.Rh (6184)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
10/05/2023
17.05.2023
Dicabut
17-05-2023
8 Hari (5)
17-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:38:51
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 16:59:36
254 47/Pdt.P/2023/PA.Rh (6165)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
02/05/2023
17.05.2023
Dikabulkan
17-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 15:01:33
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 16:59:35
255 179/Pdt.G/2023/PA.Rh (6166)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 10:52:15
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:57
256 127/Pdt.G/2023/PA.Rh (6108)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
07/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
16-05-2023
29 Hari (5)
31-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 10:59:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:51
257 176/Pdt.G/2023/PA.Rh (6162)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 12:54:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:48
258 178/Pdt.G/2023/PA.Rh (6164)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 13:33:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:26
259 185/Pdt.G/2023/PA.Rh (6174)
Penguasaan Anak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
03/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
16-05-2023
14 Hari (5)
08-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 13:33:53
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:20
260 177/Pdt.G/2023/PA.Rh (6163)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
16-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 14:41:49
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:17
261 128/Pdt.G/2023/PA.Rh (6109)
Cerai Talak
Adam
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
16-05-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-16 14:44:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:09
262 155/Pdt.G/2023/PA.Rh (6138)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
20/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
15-05-2023
21 Hari (5)
31-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-15 15:14:22
Putusan berhasil dibuat
2023-05-16 16:08:58
263 141/Pdt.G/2023/PA.Rh (6123)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
10-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-10 09:41:39
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:35:52
264 411/Pdt.G/2022/PA.Rh (5846)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/10/2022
08.11.2022
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
198 Hari
di-Gaib-kan
29-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:07:31
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:28
265 175/Pdt.G/2023/PA.Rh (6160)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:44:01
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 08:14:41
266 174/Pdt.G/2023/PA.Rh (6159)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
26-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:44:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:26
267 173/Pdt.G/2023/PA.Rh (6158)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
09-05-2023
30 Hari (5)
25-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 15:57:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:24
268 46/Pdt.P/2023/PA.Rh (6161)
Asal Usul Anak
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
11/04/2023
18.04.2023
Dikabulkan
09-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-09 16:01:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-10 15:44:22
269 116/Pdt.G/2023/PA.Rh (6092)
Cerai Gugat
Adam
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
03-05-2023
56 Hari (3)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:05:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 16:02:26
270 118/Pdt.G/2023/PA.Rh (6094)
Wakaf
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/02/2023
06.03.2023
Tidak Dapat Diterima
02-05-2023
11 Hari (7)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 11:50:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:08:06
271 45/Pdt.P/2023/PA.Rh (6157)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
10/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
23 Hari (5)
17-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:32:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:09:57
272 170/Pdt.G/2023/PA.Rh (6153)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:55:46
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:07:51
273 171/Pdt.G/2023/PA.Rh (6154)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
28 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 15:20:35
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 16:07:50
274 44/Pdt.P/2023/PA.Rh (6156)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2023
17.04.2023
Dicabut
26-04-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-26 11:28:19
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:31
275 124/Pdt.G/2023/PA.Rh (6104)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
18-04-2023
30 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 11:58:51
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:39
276 168/Pdt.G/2023/PA.Rh (6151)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
03/04/2023
11.04.2023
Dikabulkan
Verstek
18-04-2023
16 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 12:56:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:58:30
277 169/Pdt.G/2023/PA.Rh (6152)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/04/2023
18.04.2023
Dikabulkan
Verstek
18-04-2023
15 Hari (5)
11-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 13:28:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:32
278 97/Pdt.G/2023/PA.Rh (6048)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
17-04-2023
29 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 11:18:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:58:33
279 167/Pdt.G/2023/PA.Rh (6150)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
03/04/2023
10.04.2023
Dikabulkan
Verstek
17-04-2023
15 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 11:56:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-26 14:55:40
280 96/Pdt.G/2023/PA.Rh (6046)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
13-04-2023
30 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 10:59:29
Putusan berhasil dibuat
2023-04-14 06:40:58
281 163/Pdt.G/2023/PA.Rh (6146)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
Dra. Waode Nurhaisa
27/03/2023
04.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
16 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 11:11:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:27:04
282 157/Pdt.G/2023/PA.Rh (6140)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
23 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:24:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:29:05
283 164/Pdt.G/2023/PA.Rh (6147)
Cerai Gugat
Zulfahmi,S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
27/03/2023
04.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
16 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:35:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:26:50
284 158/Pdt.G/2023/PA.Rh (6141)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
23 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 13:18:04
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 19:26:27
285 160/Pdt.G/2023/PA.Rh (6143)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
21 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 13:32:05
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:46
286 161/Pdt.G/2023/PA.Rh (6144)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
21 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 13:43:52
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:42
287 111/Pdt.G/2023/PA.Rh (6063)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
10-04-2023
29 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 14:32:21
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 06:38:31
288 153/Pdt.G/2023/PA.Rh (6136)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 09:22:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:20
289 149/Pdt.G/2023/PA.Rh (6131)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:10:38
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:18
290 162/Pdt.G/2023/PA.Rh (6145)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/03/2023
29.03.2023
Dikabulkan
04-04-2023
15 Hari (5)
19-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:50:50
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:14
291 84/Pdt.G/2023/PA.Rh (6034)
Cerai Gugat
Zulfahmi
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Ditolak
04-04-2023
30 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:54:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:12
292 152/Pdt.G/2023/PA.Rh (6134)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
19-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:55:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:47:16
293 159/Pdt.G/2023/PA.Rh (6142)
Cerai Gugat
Zulfahmi
Gunawan Bangu, S.HI
20/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
16 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 12:46:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:02
294 150/Pdt.G/2023/PA.Rh (6132)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 12:23:47
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:50
295 151/Pdt.G/2023/PA.Rh (6133)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:35:26
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:34
296 43/Pdt.P/2023/PA.Rh (6135)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/03/2023
03.04.2023
Digugurkan
03-04-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:49:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:32
297 120/Pdt.G/2023/PA.Rh (6097)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
03-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:03:16
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:24
298 123/Pdt.G/2023/PA.Rh (6103)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
06/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
29 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:11:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:23
299 32/Pdt.G/2023/PA.Rh (5977)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
03-04-2023
29 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:27:02
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 06:40:21
300 144/Pdt.G/2023/PA.Rh (6126)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
16 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 09:29:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:53
301 148/Pdt.G/2023/PA.Rh (6130)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
16 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 10:06:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:52
302 143/Pdt.G/2023/PA.Rh (6125)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 11:29:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:51
303 142/Pdt.G/2023/PA.Rh (6124)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 12:46:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:50
304 147/Pdt.G/2023/PA.Rh (6129)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/03/2023
21.03.2023
Dicabut
29-03-2023
16 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 13:21:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:49
305 138/Pdt.G/2023/PA.Rh (6120)
Penguasaan Anak
Zulfahmi
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dicabut
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 14:32:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:47
306 139/Pdt.G/2023/PA.Rh (6121)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 14:49:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:46
307 131/Pdt.G/2023/PA.Rh (6113)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 15:16:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:45
308 137/Pdt.G/2023/PA.Rh (6119)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
17 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 15:45:01
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:44
309 136/Pdt.G/2023/PA.Rh (6118)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 10:55:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:39
310 154/Pdt.G/2023/PA.Rh (6137)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
20/03/2023
28.03.2023
Dicabut
28-03-2023
9 Hari (5)
28-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:18:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:42
311 140/Pdt.G/2023/PA.Rh (6122)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:37:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:37
312 146/Pdt.G/2023/PA.Rh (6128)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
15 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 14:56:37
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:38
313 135/Pdt.G/2023/PA.Rh (6117)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 15:18:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 06:41:36
314 130/Pdt.G/2023/PA.Rh (6112)
Cerai Gugat
Zulfahmi
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dicabut
H. Adam, S.Ag
27-03-2023
7 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 13:16:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 06:23:13
315 129/Pdt.G/2023/PA.Rh (6111)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 11:12:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:13:48
316 132/Pdt.G/2023/PA.Rh (6114)
Cerai Talak
Zulfahmi,S.H.I
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 11:44:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:13:55
317 133/Pdt.G/2023/PA.Rh (6115)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dicabut
Verstek
21-03-2023
14 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 13:36:38
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:05
318 125/Pdt.G/2023/PA.Rh (6105)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
Gunawan Bangu, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
16 Hari (5)
06-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:45:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:16
319 22/Pdt.G/2023/PA.Rh (5964)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
21-03-2023
30 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:46:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:15:25
320 41/Pdt.P/2023/PA.Rh (6106)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
06/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
21-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:49:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:25
321 113/Pdt.G/2023/PA.Rh (6088)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
21/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
29 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 17:01:54
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 14:14:34
322 37/Pdt.P/2023/PA.Rh (6096)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 11:05:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:21:32
323 117/Pdt.G/2023/PA.Rh (6093)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
27 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:11:53
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:23
324 121/Pdt.G/2023/PA.Rh (6101)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/03/2023
07.03.2023
Dicabut
H. Adam, S.Ag
20-03-2023
7 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:47:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:19:37
325 40/Pdt.P/2023/PA.Rh (6100)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:37:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:19:29
326 126/Pdt.G/2023/PA.Rh (6107)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
Gunawan Bangu, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Digugurkan
20-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:41:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:14
327 114/Pdt.G/2023/PA.Rh (6089)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
27 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 17:52:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:03
328 112/Pdt.G/2023/PA.Rh (6087)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
21/02/2023
28.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-03-2023
28 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 18:18:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:14:43
329 87/Pdt.G/2023/PA.Rh (6037)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Tidak Dapat Diterima
20-03-2023
22 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 19:12:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 08:13:57
330 42/Pdt.P/2023/PA.Rh (6110)
Perwalian
Adam
La Sahari, SH
08/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
15-03-2023
8 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 14:21:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 06:16:40
331 12/Pdt.P/2023/PA.Rh (6060)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
La Sahari, SH
20/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
14-03-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 10:59:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:28:20
332 122/Pdt.G/2023/PA.Rh (6102)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
14-03-2023
14 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 11:04:19
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:28:17
333 72/Pdt.G/2023/PA.Rh (6022)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
14-03-2023
23 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 13:13:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:22
334 39/Pdt.P/2023/PA.Rh (6099)
Perwalian
Adam
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
14-03-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 14:10:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:15
335 119/Pdt.G/2023/PA.Rh (6095)
Cerai Gugat
Adam
La Sahari, SH
24/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
14-03-2023
19 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 16:01:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 06:38:20
336 36/Pdt.P/2023/PA.Rh (6091)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Adam
Gunawan Bangu, S.HI
22/02/2023
13.03.2023
Dikabulkan
13-03-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 13:56:25
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 06:41:46
337 27/Pdt.P/2023/PA.Rh (6078)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:21:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:40
338 28/Pdt.P/2023/PA.Rh (6079)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:25:29
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:37
339 29/Pdt.P/2023/PA.Rh (6080)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:27:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:33
340 30/Pdt.P/2023/PA.Rh (6081)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:28:53
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:22
341 31/Pdt.P/2023/PA.Rh (6082)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:30:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:20
342 32/Pdt.P/2023/PA.Rh (6083)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:32:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:16
343 33/Pdt.P/2023/PA.Rh (6084)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:33:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:12
344 34/Pdt.P/2023/PA.Rh (6085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:35:08
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:09
345 13/Pdt.P/2023/PA.Rh (6064)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:38:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:06
346 14/Pdt.P/2023/PA.Rh (6065)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:40:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:24:02
347 15/Pdt.P/2023/PA.Rh (6066)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Ditolak
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:41:59
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:51
348 16/Pdt.P/2023/PA.Rh (6067)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:45:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:48
349 17/Pdt.P/2023/PA.Rh (6068)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:46:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:44
350 18/Pdt.P/2023/PA.Rh (6069)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:48:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:43
351 19/Pdt.P/2023/PA.Rh (6070)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:51:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:33
352 20/Pdt.P/2023/PA.Rh (6071)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:53:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:31
353 21/Pdt.P/2023/PA.Rh (6072)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:54:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:27:58
354 22/Pdt.P/2023/PA.Rh (6073)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:56:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:19
355 23/Pdt.P/2023/PA.Rh (6074)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 12:58:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:27:50
356 24/Pdt.P/2023/PA.Rh (6075)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:00:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:12
357 25/Pdt.P/2023/PA.Rh (6076)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dikabulkan
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:01:14
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:09
358 26/Pdt.P/2023/PA.Rh (6077)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
La Sahari, SH
20/02/2023
10.03.2023
Dicabut
10-03-2023
19 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-10 13:03:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-10 14:23:06
359 38/Pdt.P/2023/PA.Rh (6098)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
01/03/2023
07.03.2023
Dikabulkan
07-03-2023
7 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-07 16:13:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 06:30:30
360 109/Pdt.G/2023/PA.Rh (6061)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/02/2023
27.02.2023
Dicabut
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 12:30:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:56
361 115/Pdt.G/2023/PA.Rh (6090)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2023
06.03.2023
Dicabut
06-03-2023
13 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 14:12:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:49
362 35/Pdt.P/2023/PA.Rh (6086)
Perwalian
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
21/02/2023
28.02.2023
Digugurkan
06-03-2023
14 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 14:46:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:40
363 28/Pdt.G/2023/PA.Rh (5971)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
06-03-2023
29 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 20:31:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 06:17:38
364 90/Pdt.G/2023/PA.Rh (6040)
Cerai Gugat
Sudirman M
La Sahari, SH
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:40:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:40
365 83/Pdt.G/2023/PA.Rh (6033)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:45:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:38
366 85/Pdt.G/2023/PA.Rh (6035)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:48:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:37
367 86/Pdt.G/2023/PA.Rh (6036)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:51:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:35
368 88/Pdt.G/2023/PA.Rh (6038)
Cerai Gugat
Sudirman M
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 12:55:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:34
369 94/Pdt.G/2023/PA.Rh (6044)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:22:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:33
370 93/Pdt.G/2023/PA.Rh (6043)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:25:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:31
371 92/Pdt.G/2023/PA.Rh (6042)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:26:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:30
372 91/Pdt.G/2023/PA.Rh (6041)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:28:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:29
373 89/Pdt.G/2023/PA.Rh (6039)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:29:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:30:27
374 54/Pdt.G/2023/PA.Rh (6002)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
03-03-2023
26 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 13:51:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:35:49
375 95/Pdt.G/2023/PA.Rh (6045)
Cerai Gugat
Sudirman M
Dra. Waode Nurhaisa
10/02/2023
24.02.2023
Dikabulkan
Verstek
03-03-2023
22 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-03 14:11:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 06:29:56
376 98/Pdt.G/2023/PA.Rh (6049)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
16 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 10:05:47
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:54
377 104/Pdt.G/2023/PA.Rh (6055)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 11:42:05
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:53
378 107/Pdt.G/2023/PA.Rh (6058)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
14 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 12:21:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:51
379 80/Pdt.G/2023/PA.Rh (6030)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
21 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 12:22:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:50
380 103/Pdt.G/2023/PA.Rh (6054)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 15:57:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:49
381 101/Pdt.G/2023/PA.Rh (6052)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
28-02-2023
15 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-28 17:18:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 06:20:47
382 102/Pdt.G/2023/PA.Rh (6053)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 12:51:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:57
383 108/Pdt.G/2023/PA.Rh (6059)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
13 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 14:05:55
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:56
384 106/Pdt.G/2023/PA.Rh (6057)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 14:10:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:54
385 74/Pdt.G/2023/PA.Rh (6024)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
06/02/2023
13.02.2023
Dicabut
27-02-2023
22 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:49:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:39
386 10/Pdt.P/2023/PA.Rh (6013)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
27-02-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:51:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:37
387 45/Pdt.G/2023/PA.Rh (5992)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
27-02-2023
22 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 16:25:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:34
388 99/Pdt.G/2023/PA.Rh (6050)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
14 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 17:39:16
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:32
389 449/Pdt.G/2022/PA.Rh (5887)
Kewarisan
Sudirman M
La Sahari, SH
21/11/2022
29.11.2022
Dicabut
H. Adam, S.Ag
27-02-2023
29 Hari (7)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 19:12:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-28 06:35:31
390 50/Pdt.G/2023/PA.Rh (5998)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
24-02-2023
26 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-24 14:04:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 06:37:23
391 71/Pdt.G/2023/PA.Rh (6021)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:03:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:19
392 76/Pdt.G/2023/PA.Rh (6026)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:04:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:16
393 77/Pdt.G/2023/PA.Rh (6027)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:24:58
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:14
394 81/Pdt.G/2023/PA.Rh (6031)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
14 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:16:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:12
395 82/Pdt.G/2023/PA.Rh (6032)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
14 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:17:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:09
396 11/Pdt.P/2023/PA.Rh (6047)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
13/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
9 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:05:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:06
397 389/Pdt.G/2022/PA.Rh (5813)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2022
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
140 Hari
Gaib
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:11:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:18:24
398 47/Pdt.G/2023/PA.Rh (5994)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
26/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
27 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 16:57:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:18:05
399 70/Pdt.G/2023/PA.Rh (6020)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 19:54:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:21:06
400 75/Pdt.G/2023/PA.Rh (6025)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
21-02-2023
16 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 20:18:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 06:22:18
401 73/Pdt.G/2023/PA.Rh (6023)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 14:19:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:25
402 44/Pdt.G/2023/PA.Rh (5991)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
20-02-2023
15 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:10:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:23
403 61/Pdt.G/2023/PA.Rh (6010)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:34:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:21
404 79/Pdt.G/2023/PA.Rh (6029)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
08/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
13 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:35:42
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:18
405 69/Pdt.G/2023/PA.Rh (6019)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:02:46
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:16
406 29/Pdt.G/2023/PA.Rh (5974)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
20-02-2023
22 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:12:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:14
407 105/Pdt.G/2023/PA.Rh (6056)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/02/2023
20.02.2023
Dicabut
20-02-2023
7 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:29:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:32:11
408 78/Pdt.G/2023/PA.Rh (6028)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
07/02/2023
13.02.2023
Dicabut
20-02-2023
14 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 16:39:36
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 06:39:42
409 51/Pdt.G/2023/PA.Rh (5999)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:34:53
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:54
410 52/Pdt.G/2023/PA.Rh (6000)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:12:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:52
411 49/Pdt.G/2023/PA.Rh (5996)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:55:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:50
412 57/Pdt.G/2023/PA.Rh (6005)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:57:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:48
413 58/Pdt.G/2023/PA.Rh (6007)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:00:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:47
414 59/Pdt.G/2023/PA.Rh (6008)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
La Sahari, SH
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:01:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:46:25
415 55/Pdt.G/2023/PA.Rh (6003)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:49:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:42
416 56/Pdt.G/2023/PA.Rh (6004)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:50:02
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:40
417 53/Pdt.G/2023/PA.Rh (6001)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
17-02-2023
19 Hari (5)
10-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:50:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 06:44:38
418 8/Pdt.P/2023/PA.Rh (5997)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
16.02.2023
Dikabulkan
16-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-16 15:15:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 06:45:19
419 9/Pdt.P/2023/PA.Rh (6006)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
30/01/2023
16.02.2023
Dikabulkan
16-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-16 15:21:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 06:43:52
420 63/Pdt.G/2023/PA.Rh (6012)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 10:52:47
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:14:58
421 66/Pdt.G/2023/PA.Rh (6016)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 11:25:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:11:29
422 68/Pdt.G/2023/PA.Rh (6018)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 12:20:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 13:11:27
423 62/Pdt.G/2023/PA.Rh (6011)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 14:35:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:16
424 64/Pdt.G/2023/PA.Rh (6014)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:10:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:06
425 67/Pdt.G/2023/PA.Rh (6017)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:12:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:37:04
426 65/Pdt.G/2023/PA.Rh (6015)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/02/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
14-02-2023
14 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:41:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 17:33:31
427 6/Pdt.P/2023/PA.Rh (5983)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
13-02-2023
21 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 13:22:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:31
428 7/Pdt.P/2023/PA.Rh (5986)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
08.02.2023
Dikabulkan
13-02-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:21:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:27
429 60/Pdt.G/2023/PA.Rh (6009)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
31/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
14 Hari (5)
01-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:44:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:22
430 491/Pdt.G/2022/PA.Rh (5936)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
12/12/2022
30.01.2023
Dikabulkan
13-02-2023
29 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 16:17:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:19
431 382/Pdt.G/2022/PA.Rh (5804)
Cerai Gugat
Badirin
Gunawan Bangu, S.HI
04/10/2022
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
133 Hari
Gaib
01-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 16:19:53
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 21:14:18
432 1/Pdt.P/2023/PA.Rh (5954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
09/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 12:09:38
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:00:50
433 42/Pdt.G/2023/PA.Rh (5989)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 13:37:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:00:33
434 38/Pdt.G/2023/PA.Rh (5984)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
07-02-2023
15 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 13:49:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:23:20
435 43/Pdt.G/2023/PA.Rh (5990)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 14:36:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:59:52
436 26/Pdt.G/2023/PA.Rh (5969)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
23 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 15:30:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 06:55:55
437 39/Pdt.G/2023/PA.Rh (5985)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
15 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 15:54:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:59:29
438 46/Pdt.G/2023/PA.Rh (5993)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
25/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 16:22:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 16:22:56
439 41/Pdt.G/2023/PA.Rh (5988)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 11:53:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:59:51
440 40/Pdt.G/2023/PA.Rh (5987)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:04:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:59:42
441 37/Pdt.G/2023/PA.Rh (5982)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
24/01/2023
31.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
14 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:22:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 06:57:33
442 31/Pdt.G/2023/PA.Rh (5976)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
16 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:15:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:44
443 30/Pdt.G/2023/PA.Rh (5975)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
16 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:16:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:42
444 34/Pdt.G/2023/PA.Rh (5979)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
15 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:18:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:40
445 2/Pdt.G/2023/PA.Rh (5942)
Penguasaan Anak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
02/01/2023
09.01.2023
Perdamaian
01-02-2023
17 Hari (5)
01-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:46:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:38
446 35/Pdt.G/2023/PA.Rh (5980)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
18/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
15 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 12:58:25
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:36
447 27/Pdt.G/2023/PA.Rh (5970)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
17 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 13:16:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:16:34
448 5/Pdt.P/2023/PA.Rh (5973)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
17/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
01-02-2023
16 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 14:35:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 15:39:39
449 4/Pdt.P/2023/PA.Rh (5972)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
17/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
01-02-2023
16 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 14:36:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 15:39:37
450 33/Pdt.G/2023/PA.Rh (5978)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
31-01-2023
14 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-31 11:52:50
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 15:47:44
451 36/Pdt.G/2023/PA.Rh (5981)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/01/2023
31.01.2023
Dicabut
31-01-2023
8 Hari (5)
31-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-31 12:26:37
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 15:54:05
452 9/Pdt.G/2023/PA.Rh (5949)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
12 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:25:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-31 04:25:05
453 14/Pdt.G/2023/PA.Rh (5955)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
09/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:16:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:38:03
454 23/Pdt.G/2023/PA.Rh (5966)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 12:36:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:38:01
455 17/Pdt.G/2023/PA.Rh (5959)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
09/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 13:09:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 13:10:02
456 25/Pdt.G/2023/PA.Rh (5968)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 14:30:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 15:38:37
457 3/Pdt.P/2023/PA.Rh (5965)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
25-01-2023
16 Hari (5)
09-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:06:11
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:39
458 15/Pdt.G/2023/PA.Rh (5956)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:06:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:36
459 18/Pdt.G/2023/PA.Rh (5960)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:07:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:33
460 19/Pdt.G/2023/PA.Rh (5961)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:11:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:30
461 20/Pdt.G/2023/PA.Rh (5962)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:16:27
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:26
462 24/Pdt.G/2023/PA.Rh (5967)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 16:21:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 19:22:23
463 2/Pdt.P/2023/PA.Rh (5958)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
24-01-2023
16 Hari (5)
24-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:09:04
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:09
464 16/Pdt.G/2023/PA.Rh (5957)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:30:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:04
465 21/Pdt.G/2023/PA.Rh (5963)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
15 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:37:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:00:01
466 3/Pdt.G/2023/PA.Rh (5943)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 12:47:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:53
467 11/Pdt.G/2023/PA.Rh (5951)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:12:04
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:52
468 5/Pdt.G/2023/PA.Rh (5945)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:12:18
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:49
469 12/Pdt.G/2023/PA.Rh (5952)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:59:10
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:48
470 6/Pdt.G/2023/PA.Rh (5946)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
02/01/2023
09.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 14:41:13
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:29:45
471 8/Pdt.G/2023/PA.Rh (5948)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
La Sahari, SH
03/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
16 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 15:59:34
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 16:00:04
472 13/Pdt.G/2023/PA.Rh (5953)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
14 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 12:01:26
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:25
473 10/Pdt.G/2023/PA.Rh (5950)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
14 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 12:47:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:22
474 488/Pdt.G/2022/PA.Rh (5931)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Dra. Waode Nurhaisa
09/12/2022
19.12.2022
Dikabulkan
17-01-2023
25 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:07:53
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:20
475 1/Pdt.G/2023/PA.Rh (5941)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
16 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:23:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:17
476 4/Pdt.G/2023/PA.Rh (5944)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
16 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 13:35:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:15
477 477/Pdt.G/2022/PA.Rh (5918)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
05/12/2022
13.12.2022
Ditolak
17-01-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 14:13:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:13
478 493/Pdt.G/2022/PA.Rh (5938)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
13/12/2022
20.12.2022
Dikabulkan
17-01-2023
23 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 15:59:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:10
479 7/Pdt.G/2023/PA.Rh (5947)
Cerai Talak
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
15 Hari (5)
02-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 16:39:19
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 16:58:09
480 470/Pdt.G/2022/PA.Rh (5911)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/12/2022
13.12.2022
Dikabulkan
10-01-2023
24 Hari (5)
27-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-10 15:18:12
Putusan berhasil dibuat
2023-01-10 17:36:52
481 483/Pdt.G/2022/PA.Rh (5924)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
06/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
Verstek
03-01-2023
29 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 11:10:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:30
482 472/Pdt.G/2022/PA.Rh (5913)
Cerai Gugat
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
05/12/2022
13.12.2022
Dikabulkan
03-01-2023
16 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 13:00:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:28
483 467/Pdt.G/2022/PA.Rh (5907)
Harta Bersama
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/12/2022
13.12.2022
Dicabut
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H
03-01-2023
17 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-03 16:58:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-03 17:41:25
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 363/Pdt.G/2023/PA.Rh (6426)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Amiruddin 26-09-2023
26-09-2023
Dikabulkan
Verstek
2 355/Pdt.G/2023/PA.Rh (6416)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 20-09-2023
20-09-2023
Dikabulkan
Verstek
3 354/Pdt.G/2023/PA.Rh (6415)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
Verstek
4 349/Pdt.G/2023/PA.Rh (6406)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 13-09-2023
13-09-2023
Dikabulkan
Verstek
5 345/Pdt.G/2023/PA.Rh (6400)
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
Verstek
6 344/Pdt.G/2023/PA.Rh (6399)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Muhammad Yasin Izhharulhaq 20-09-2023
20-09-2023
Dikabulkan
Verstek
7 338/Pdt.G/2023/PA.Rh (6392)
Zulfahmi,S.H.I.,M.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 21-09-2023
21-09-2023
Dikabulkan
Verstek
8 331/Pdt.G/2023/PA.Rh (6385)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 13-09-2023
13-09-2023
Dikabulkan
Verstek
9 325/Pdt.G/2023/PA.Rh (6377)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
10 307/Pdt.G/2023/PA.Rh (6354)
Sudirman M, S.H.I, M.E
La Sahari, SH
Syukri 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
11 275/Pdt.G/2023/PA.Rh (6314)
H. Adam, S.Ag
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Amiruddin 22-08-2023
22-08-2023
Tidak Dapat Diterima
12 477/Pdt.G/2022/PA.Rh (5918)
H. Adam, S.Ag
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 17-01-2023
17-01-2023
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 349/Pdt.G/2023/PA.Rh (6406)
Cerai Gugat
13-09-2023 Gunawan Bangu, S.HI
Syukri
14-09-2023
2 307/Pdt.G/2023/PA.Rh (6354)
Cerai Gugat
19-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
19-09-2023
3 331/Pdt.G/2023/PA.Rh (6385)
Cerai Talak
13-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
14-09-2023
Belum Ikrar
4 325/Pdt.G/2023/PA.Rh (6377)
Cerai Talak
19-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
19-09-2023
P dan T hadir
Belum Ikrar
5 354/Pdt.G/2023/PA.Rh (6415)
Cerai Gugat
19-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
21-09-2023
6 111/Pdt.G/2023/PA.Rh (6063)
Cerai Talak
10-04-2023 Gunawan Bangu, S.HI
Syukri
10-04-2023
P dan T hadir
04-05-2023 Jadwal Ulang Ikrar
7 213/Pdt.G/2023/PA.Rh (6206)
Cerai Talak
17-07-2023 Dra. Waode Nurhaisa
Syukri
17-07-2023
P dan T hadir
01-08-2023 Jadwal Ulang Ikrar
8 314/Pdt.G/2023/PA.Rh (6363)
Cerai Talak
22-08-2023 Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin
25-08-2023
08-09-2023 Belum Ikrar
9 263/Pdt.G/2023/PA.Rh (6286)
Cerai Talak
04-09-2023 Dra. Waode Nurhaisa
Muhammad Yasin Izhharulhaq
P dan T hadir 19-09-2023 Belum Ikrar
10 332/Pdt.G/2023/PA.Rh (6386)
Cerai Talak
04-09-2023 Dra. Waode Nurhaisa
Syukri
06-09-2023
21-09-2023 Belum Ikrar
11 324/Pdt.G/2023/PA.Rh (6376)
Cerai Talak
06-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
07-09-2023
22-09-2023 Belum Ikrar
12 180/Pdt.G/2023/PA.Rh (6167)
Cerai Talak
06-09-2023 Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin
08-09-2023
25-09-2023 Belum Ikrar
13 295/Pdt.G/2023/PA.Rh (6341)
Cerai Gugat
12-09-2023 La Sahari, SH
Muhammad Yasin Izhharulhaq
P dan T hadir 27-09-2023
14 347/Pdt.G/2023/PA.Rh (6402)
Cerai Gugat
13-09-2023 Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin
18-09-2023
03-10-2023
15 350/Pdt.G/2023/PA.Rh (6410)
Cerai Gugat
18-09-2023 Dra. Waode Nurhaisa
Muhammad Yasin Izhharulhaq
19-09-2023
04-10-2023
16 339/Pdt.G/2023/PA.Rh (6394)
Cerai Gugat
20-09-2023 H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri
21-09-2023
05-10-2023
17 340/Pdt.G/2023/PA.Rh (6395)
Cerai Gugat
20-09-2023 H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri
21-09-2023
05-10-2023
18 341/Pdt.G/2023/PA.Rh (6396)
Cerai Gugat
20-09-2023 La Sahari, SH
Syukri
22-09-2023
09-10-2023
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 214/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Gugat
WA ODE HAIDA BINTI LAODE MBIE ERMAWI BIN SYAMSUL ARIFIN 27-09-2023
2 334/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Talak
LA ODE HERMAN BIN LA ODE IPA IRMA SAOWAHU BINTI AHMAD SOUWAHU 27-12-2023
3 342/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Gugat
MARDIANA BINTI LA ONTA SAMSUDDIN DG. PASABBI BIN MARSUKI 27-12-2023
4 351/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Talak
LA HAMURI BIN LA HAMUDI WA ODE HASILI BINTI LA ODE MAE MAE 09-01-2024
5 370/Pdt.G/2023/PA.Rh
Cerai Talak
IRWAN BIN PETRUS Y. SIANG DARMAWATI BINTI KAHAR, B. B.S.C 23-01-2024
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 349/Pdt.G/2023/PA.Rh (6406)
13-09-2023 Syukri 13-09-2023
2 354/Pdt.G/2023/PA.Rh (6415)
19-09-2023 Syukri 19-09-2023
3 355/Pdt.G/2023/PA.Rh (6416)
20-09-2023 Amiruddin Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna
4 331/Pdt.G/2023/PA.Rh (6385)
13-09-2023 Syukri 13-09-2023
5 363/Pdt.G/2023/PA.Rh (6426)
26-09-2023 Amiruddin Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
6 338/Pdt.G/2023/PA.Rh (6392)
21-09-2023 Amiruddin Desa Labone, Labone, Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
7 344/Pdt.G/2023/PA.Rh (6399)
20-09-2023 Muhammad Yasin Izhharulhaq Pondok Ungu RT. 004/RW.002, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
8 345/Pdt.G/2023/PA.Rh (6400)
19-09-2023 Amiruddin Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus