DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 82/Pdt.G/2023/PA.Una (6743)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09-02-2023
09-02-2023
13-06-2023 Sidang pertama 112 Hari
Ghaib
2 112/Pdt.G/2023/PA.Una (6776)
Kewarisan
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
28-02-2023
28-02-2023
07-03-2023 Persidangan
T Hadir
93 Hari
3 118/Pdt.G/2023/PA.Una (6783)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02-03-2023
02-03-2023
03-07-2023 Sidang pertama 91 Hari
Ghaib
4 145/Pdt.G/2023/PA.Una (6823)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14-03-2023
14-03-2023
17-07-2023 Sidang pertama 79 Hari
Ghaib
5 180/Pdt.G/2023/PA.Una (6913)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02-05-2023
02-05-2023
09-05-2023 Persidangan
T Hadir
30 Hari
6 190/Pdt.G/2023/PA.Una (6923)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03-05-2023
03-05-2023
10-05-2023 Persidangan
T Hadir
29 Hari
7 197/Pdt.G/2023/PA.Una (6930)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08-05-2023
08-05-2023
15-05-2023 Persidangan
T Hadir
24 Hari
8 198/Pdt.G/2023/PA.Una (6931)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08-05-2023
08-05-2023
15-05-2023 Persidangan
T Hadir
24 Hari
9 199/Pdt.G/2023/PA.Una (6932)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08-05-2023
08-05-2023
12-09-2023 Sidang pertama 24 Hari
Ghaib
10 202/Pdt.G/2023/PA.Una (6935)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08-05-2023
08-05-2023
15-05-2023 Persidangan 24 Hari
11 203/Pdt.G/2023/PA.Una (6936)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08-05-2023
08-05-2023
16-05-2023 Persidangan 24 Hari
12 209/Pdt.G/2023/PA.Una (6942)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09-05-2023
09-05-2023
17-05-2023 Persidangan 23 Hari
13 210/Pdt.G/2023/PA.Una (6943)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10-05-2023
10-05-2023
22-05-2023 Persidangan 22 Hari
14 212/Pdt.G/2023/PA.Una (6946)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12-05-2023
12-05-2023
22-05-2023 Persidangan 20 Hari
15 213/Pdt.G/2023/PA.Una (6947)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12-05-2023
12-05-2023
22-05-2023 Persidangan 20 Hari
16 214/Pdt.G/2023/PA.Una (6948)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
25-05-2023 Persidangan 17 Hari
17 215/Pdt.G/2023/PA.Una (6949)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
25-05-2023 Persidangan 17 Hari
18 139/Pdt.P/2023/PA.Una (6950)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 17 Hari
19 216/Pdt.G/2023/PA.Una (6951)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
25-05-2023 Persidangan 17 Hari
20 217/Pdt.G/2023/PA.Una (6952)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-05-2023
15-05-2023
25-05-2023 Persidangan 17 Hari
21 140/Pdt.P/2023/PA.Una (6953)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16-05-2023
16-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 16 Hari
22 141/Pdt.P/2023/PA.Una (6954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16-05-2023
16-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 16 Hari
23 218/Pdt.G/2023/PA.Una (6955)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16-05-2023
16-05-2023
29-05-2023 Persidangan 16 Hari
24 219/Pdt.G/2023/PA.Una (6956)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
17-05-2023
17-05-2023
30-05-2023 Persidangan 15 Hari
25 220/Pdt.G/2023/PA.Una (6957)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
29-05-2023 Persidangan 15 Hari
26 221/Pdt.G/2023/PA.Una (6958)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
29-05-2023 Persidangan 15 Hari
27 222/Pdt.G/2023/PA.Una (6959)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
29-05-2023 Persidangan 15 Hari
28 223/Pdt.G/2023/PA.Una (6960)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
29-05-2023 Persidangan 15 Hari
29 224/Pdt.G/2023/PA.Una (6961)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17-05-2023
17-05-2023
29-05-2023 Persidangan 15 Hari
30 225/Pdt.G/2023/PA.Una (6962)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22-05-2023
22-05-2023
30-05-2023 Persidangan 10 Hari
31 226/Pdt.G/2023/PA.Una (6963)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22-05-2023
22-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 10 Hari
32 227/Pdt.G/2023/PA.Una (6964)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22-05-2023
22-05-2023
30-05-2023 Persidangan 10 Hari
33 228/Pdt.G/2023/PA.Una (6965)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22-05-2023
22-05-2023
31-05-2023 Persidangan 10 Hari
34 229/Pdt.G/2023/PA.Una (6966)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
30-05-2023 Persidangan 9 Hari
35 142/Pdt.P/2023/PA.Una (6967)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23-05-2023
23-05-2023
12-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
36 230/Pdt.G/2023/PA.Una (6968)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
37 231/Pdt.G/2023/PA.Una (6969)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23-05-2023
23-05-2023
30-05-2023 Persidangan 9 Hari
38 232/Pdt.G/2023/PA.Una (6971)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
30-05-2023 Persidangan 9 Hari
39 233/Pdt.G/2023/PA.Una (6972)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23-05-2023
23-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
40 234/Pdt.G/2023/PA.Una (6973)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23-05-2023
23-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
41 235/Pdt.G/2023/PA.Una (6974)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23-05-2023
23-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
42 236/Pdt.G/2023/PA.Una (6975)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23-05-2023
23-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 9 Hari
43 237/Pdt.G/2023/PA.Una (6976)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
44 238/Pdt.G/2023/PA.Una (6977)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24-05-2023
24-05-2023
31-05-2023 Persidangan 8 Hari
45 239/Pdt.G/2023/PA.Una (6978)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
46 240/Pdt.G/2023/PA.Una (6979)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
47 241/Pdt.G/2023/PA.Una (6980)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
48 242/Pdt.G/2023/PA.Una (6981)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
49 243/Pdt.G/2023/PA.Una (6982)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24-05-2023
24-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 8 Hari
50 244/Pdt.G/2023/PA.Una (6983)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25-05-2023
25-05-2023
31-05-2023 Persidangan 7 Hari
51 245/Pdt.G/2023/PA.Una (6984)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25-05-2023
25-05-2023
31-05-2023 Persidangan 7 Hari
52 246/Pdt.G/2023/PA.Una (6985)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25-05-2023
25-05-2023
31-05-2023 Persidangan 7 Hari
53 247/Pdt.G/2023/PA.Una (6986)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
25-05-2023
25-05-2023
05-06-2023 Sidang pertama 7 Hari
54 248/Pdt.G/2023/PA.Una (6987)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29-05-2023
29-05-2023
07-06-2023 Sidang pertama 3 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 143/Pdt.P/2023/PA.Una (6970)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
8 Hari (5)
30-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 11:46:04
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 15:59:34
2 186/Pdt.G/2023/PA.Una (6919)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:35:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 10:46:15
3 208/Pdt.G/2023/PA.Una (6941)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:38:04
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 10:46:14
4 206/Pdt.G/2023/PA.Una (6939)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:27:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:23:15
5 138/Pdt.P/2023/PA.Una (6945)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
29-05-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:43:00
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:23:13
6 204/Pdt.G/2023/PA.Una (6937)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:48:31
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:23:12
7 211/Pdt.G/2023/PA.Una (6944)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:53:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:23:09
8 207/Pdt.G/2023/PA.Una (6940)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:57:29
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:23:08
9 200/Pdt.G/2023/PA.Una (6933)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 09:09:07
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 18:10:40
10 205/Pdt.G/2023/PA.Una (6938)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 10:22:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 18:10:39
11 201/Pdt.G/2023/PA.Una (6934)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 15:30:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 18:10:36
12 191/Pdt.G/2023/PA.Una (6924)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
09-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 09:48:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 13:04:47
13 194/Pdt.G/2023/PA.Una (6927)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 10:35:45
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 13:04:45
14 132/Pdt.P/2023/PA.Una (6907)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:46:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:56
15 133/Pdt.P/2023/PA.Una (6908)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dicabut
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:47:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:54
16 135/Pdt.P/2023/PA.Una (6910)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:57:08
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:53
17 137/Pdt.P/2023/PA.Una (6912)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:01:25
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:49
18 131/Pdt.P/2023/PA.Una (6906)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:25:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:45
19 134/Pdt.P/2023/PA.Una (6909)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:25:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:41
20 136/Pdt.P/2023/PA.Una (6911)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:26:59
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:38
21 195/Pdt.G/2023/PA.Una (6928)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:39:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:36
22 192/Pdt.G/2023/PA.Una (6925)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 10:17:55
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:39:12
23 193/Pdt.G/2023/PA.Una (6926)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
08-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 10:33:03
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:27
24 196/Pdt.G/2023/PA.Una (6929)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Tidak Dapat Diterima
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 10:42:19
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:36:26
25 189/Pdt.G/2023/PA.Una (6922)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 09:48:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:16:50
26 182/Pdt.G/2023/PA.Una (6915)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 10:57:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:16:47
27 183/Pdt.G/2023/PA.Una (6916)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 14:11:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 15:16:45
28 187/Pdt.G/2023/PA.Una (6920)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 09:31:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:58
29 185/Pdt.G/2023/PA.Una (6918)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 09:50:29
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:57
30 184/Pdt.G/2023/PA.Una (6917)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 10:19:52
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:55
31 188/Pdt.G/2023/PA.Una (6921)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 10:47:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:53
32 181/Pdt.G/2023/PA.Una (6914)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 12:04:21
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:51
33 164/Pdt.G/2023/PA.Una (6846)
Cerai Talak
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
27/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
30 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:54:29
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:25:49
34 166/Pdt.G/2023/PA.Una (6850)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
23 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 15:35:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:44:22
35 124/Pdt.P/2023/PA.Una (6899)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:27:37
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:27
36 126/Pdt.P/2023/PA.Una (6901)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:29:39
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:26
37 125/Pdt.P/2023/PA.Una (6900)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:44:55
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:25
38 179/Pdt.G/2023/PA.Una (6898)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
29 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:52:45
Putusan berhasil dibuat
2023-05-15 09:22:01
39 130/Pdt.P/2023/PA.Una (6905)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 10:25:15
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:20
40 128/Pdt.P/2023/PA.Una (6903)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 10:27:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:19
41 129/Pdt.P/2023/PA.Una (6904)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 10:27:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:17
42 127/Pdt.P/2023/PA.Una (6902)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Digugurkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 10:29:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 12:23:15
43 176/Pdt.G/2023/PA.Una (6862)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
29-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 09:09:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:52:04
44 175/Pdt.G/2023/PA.Una (6860)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 09:32:19
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:52:03
45 174/Pdt.G/2023/PA.Una (6859)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/04/2023
17.04.2023
Dicabut
04-05-2023
29 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 10:47:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:52:01
46 177/Pdt.G/2023/PA.Una (6863)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 14:47:03
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:51:59
47 178/Pdt.G/2023/PA.Una (6864)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
24-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 15:31:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 16:22:31
48 92/Pdt.P/2023/PA.Una (6866)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
11/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
23 Hari (5)
18-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 10:38:07
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:51
49 171/Pdt.G/2023/PA.Una (6856)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 13:11:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:50
50 173/Pdt.G/2023/PA.Una (6858)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:21:40
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:48
51 172/Pdt.G/2023/PA.Una (6857)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:22:02
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:46
52 123/Pdt.P/2023/PA.Una (6897)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:29:02
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:44
53 170/Pdt.G/2023/PA.Una (6855)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:32:33
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:42
54 167/Pdt.G/2023/PA.Una (6852)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
04/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:54:19
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:15:41
55 56/Pdt.G/2023/PA.Una (6693)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/01/2023
02.05.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
99 Hari (1)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 09:51:37
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 11:05:28
56 168/Pdt.G/2023/PA.Una (6853)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 10:23:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 11:05:23
57 89/Pdt.P/2023/PA.Una (6851)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:13:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 15:47:21
58 87/Pdt.P/2023/PA.Una (6848)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 14:37:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 15:47:19
59 169/Pdt.G/2023/PA.Una (6854)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 15:41:47
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 15:47:18
60 93/Pdt.P/2023/PA.Una (6867)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:58:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:39
61 94/Pdt.P/2023/PA.Una (6868)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:00:14
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:38
62 95/Pdt.P/2023/PA.Una (6869)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:02:28
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:36
63 96/Pdt.P/2023/PA.Una (6870)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:04:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:35
64 97/Pdt.P/2023/PA.Una (6871)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dicabut
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:07:01
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:34
65 98/Pdt.P/2023/PA.Una (6872)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:11:09
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:33
66 99/Pdt.P/2023/PA.Una (6873)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:12:58
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:31
67 100/Pdt.P/2023/PA.Una (6874)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:14:36
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:29
68 101/Pdt.P/2023/PA.Una (6875)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:16:05
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:27
69 102/Pdt.P/2023/PA.Una (6876)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:17:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:26
70 91/Pdt.P/2023/PA.Una (6865)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:20:09
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:24
71 118/Pdt.P/2023/PA.Una (6892)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:21:04
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:23
72 119/Pdt.P/2023/PA.Una (6893)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:22:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:22
73 120/Pdt.P/2023/PA.Una (6894)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:22:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:20
74 121/Pdt.P/2023/PA.Una (6895)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:24:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:18
75 122/Pdt.P/2023/PA.Una (6896)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:24:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:15
76 108/Pdt.P/2023/PA.Una (6882)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:27:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:14
77 109/Pdt.P/2023/PA.Una (6883)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:40:22
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:11
78 110/Pdt.P/2023/PA.Una (6884)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:49:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:10
79 111/Pdt.P/2023/PA.Una (6885)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:54:12
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:08
80 112/Pdt.P/2023/PA.Una (6886)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:16:53
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:06
81 113/Pdt.P/2023/PA.Una (6887)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:18:40
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:09:56
82 104/Pdt.P/2023/PA.Una (6878)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:35:14
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:00:01
83 105/Pdt.P/2023/PA.Una (6879)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:38:10
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:59
84 106/Pdt.P/2023/PA.Una (6880)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:47:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:57
85 107/Pdt.P/2023/PA.Una (6881)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:48:55
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:55
86 103/Pdt.P/2023/PA.Una (6877)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:49:58
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:52
87 114/Pdt.P/2023/PA.Una (6888)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:52:51
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:51
88 115/Pdt.P/2023/PA.Una (6889)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:54:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:49
89 116/Pdt.P/2023/PA.Una (6890)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:55:54
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:47
90 117/Pdt.P/2023/PA.Una (6891)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:56:55
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:59:45
91 160/Pdt.G/2023/PA.Una (6842)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
22 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 09:29:49
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 14:56:02
92 90/Pdt.P/2023/PA.Una (6861)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
13 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 10:21:33
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 14:55:59
93 163/Pdt.G/2023/PA.Una (6845)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/03/2023
03.04.2023
Ditolak
17-04-2023
25 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 13:06:11
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 14:56:03
94 88/Pdt.P/2023/PA.Una (6849)
Lain-Lain
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
13-04-2023
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 11:18:10
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:07:49
95 123/Pdt.G/2023/PA.Una (6789)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
19 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 13:43:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:07:48
96 137/Pdt.G/2023/PA.Una (6803)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
25 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 13:46:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:11:09
97 165/Pdt.G/2023/PA.Una (6847)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
29/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
Verstek
13-04-2023
16 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 13:56:59
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:11:06
98 131/Pdt.G/2023/PA.Una (6797)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
12-04-2023
30 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 12:33:56
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:07:55
99 129/Pdt.G/2023/PA.Una (6795)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
15.03.2023
Ditolak
12-04-2023
26 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 13:38:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:07:53
100 162/Pdt.G/2023/PA.Una (6844)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 11:10:03
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 07:50:15
101 161/Pdt.G/2023/PA.Una (6843)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:19:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 10:29:39
102 154/Pdt.G/2023/PA.Una (6832)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
28 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:24:57
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 08:08:30
103 159/Pdt.G/2023/PA.Una (6840)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/03/2023
27.03.2023
Ditolak
Verstek
10-04-2023
22 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 12:33:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 14:04:42
104 151/Pdt.G/2023/PA.Una (6829)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
27 Hari (5)
16-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 13:09:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 14:13:21
105 142/Pdt.G/2023/PA.Una (6808)
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
29 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 11:00:47
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 12:14:21
106 156/Pdt.G/2023/PA.Una (6836)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
22 Hari (5)
11-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 11:43:42
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 12:14:20
107 85/Pdt.P/2023/PA.Una (6839)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
05-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 08:58:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 12:14:24
108 143/Pdt.G/2023/PA.Una (6821)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Ditolak
Verstek
05-04-2023
23 Hari (5)
20-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 12:27:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 12:14:23
109 158/Pdt.G/2023/PA.Una (6838)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:01:10
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:11:22
110 152/Pdt.G/2023/PA.Una (6830)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:42:31
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:11:10
111 155/Pdt.G/2023/PA.Una (6834)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:28:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:01:30
112 84/Pdt.P/2023/PA.Una (6835)
Perwalian
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
16/03/2023
28.03.2023
Dicabut
04-04-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:37:18
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:10:50
113 157/Pdt.G/2023/PA.Una (6837)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:43:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:10:43
114 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Ditolak
04-04-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 14:36:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 07:10:35
115 134/Pdt.G/2023/PA.Una (6800)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 09:09:20
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 12:25:11
116 150/Pdt.G/2023/PA.Una (6828)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 10:02:53
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 12:25:10
117 77/Pdt.G/2023/PA.Una (6738)
Kewarisan
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/02/2023
15.02.2023
Tidak Dapat Diterima
03-04-2023
27 Hari (7)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 11:34:06
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 12:25:08
118 147/Pdt.G/2023/PA.Una (6825)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 13:11:22
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 18:13:43
119 86/Pdt.P/2023/PA.Una (6841)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
03-04-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:21:10
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 18:13:39
120 153/Pdt.G/2023/PA.Una (6831)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:26:33
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 06:42:45
121 144/Pdt.G/2023/PA.Una (6822)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:57:46
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 18:13:19
122 83/Pdt.P/2023/PA.Una (6833)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/03/2023
03.04.2023
Dicabut
03-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:08:42
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 18:13:13
123 136/Pdt.G/2023/PA.Una (6802)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:13:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 18:13:08
124 75/Pdt.P/2023/PA.Una (6813)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:09:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:52
125 76/Pdt.P/2023/PA.Una (6814)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:10:21
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:50
126 79/Pdt.P/2023/PA.Una (6817)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:11:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:47
127 80/Pdt.P/2023/PA.Una (6818)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:14:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:42
128 78/Pdt.P/2023/PA.Una (6816)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:26:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:40
129 71/Pdt.P/2023/PA.Una (6809)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:35:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:38
130 72/Pdt.P/2023/PA.Una (6810)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:38:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:36
131 74/Pdt.P/2023/PA.Una (6812)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:44:14
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:34
132 146/Pdt.G/2023/PA.Una (6824)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
30-03-2023
17 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:48:19
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:32
133 77/Pdt.P/2023/PA.Una (6815)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:51:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:29
134 148/Pdt.G/2023/PA.Una (6826)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
21.03.2023
Perdamaian
30-03-2023
8 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:04:39
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:27
135 73/Pdt.P/2023/PA.Una (6811)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:16:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:26
136 81/Pdt.P/2023/PA.Una (6819)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:22:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:24
137 82/Pdt.P/2023/PA.Una (6820)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:28:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:56:22
138 139/Pdt.G/2023/PA.Una (6805)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 13:19:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 13:54:28
139 140/Pdt.G/2023/PA.Una (6806)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 13:34:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 13:54:26
140 141/Pdt.G/2023/PA.Una (6807)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
20 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 10:12:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 14:27:57
141 126/Pdt.G/2023/PA.Una (6792)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
23 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 13:58:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 14:27:55
142 138/Pdt.G/2023/PA.Una (6804)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
20 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 11:08:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 12:51:03
143 132/Pdt.G/2023/PA.Una (6798)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 12:55:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 13:53:41
144 135/Pdt.G/2023/PA.Una (6801)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 13:08:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 13:53:36
145 130/Pdt.G/2023/PA.Una (6796)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 13:48:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 13:53:32
146 121/Pdt.G/2023/PA.Una (6786)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/03/2023
13.03.2023
Dicabut
24-03-2023
23 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-24 09:21:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 13:19:43
147 133/Pdt.G/2023/PA.Una (6799)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
15 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 12:41:25
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 15:15:22
148 122/Pdt.G/2023/PA.Una (6788)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 13:55:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 15:15:46
149 149/Pdt.G/2023/PA.Una (6827)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dicabut
21-03-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:06:43
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 15:15:42
150 87/Pdt.G/2023/PA.Una (6748)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
21-03-2023
30 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 15:07:01
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 15:15:38
151 107/Pdt.G/2023/PA.Una (6771)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 09:23:41
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:33:06
152 125/Pdt.G/2023/PA.Una (6791)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Nadra, S.Ag
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
20-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 09:51:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:33:02
153 85/Pdt.G/2023/PA.Una (6746)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
20-03-2023
26 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 11:16:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:48:36
154 70/Pdt.P/2023/PA.Una (6787)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 12:49:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:32:49
155 111/Pdt.G/2023/PA.Una (6775)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/02/2023
02.03.2023
Ditolak
Verstek
20-03-2023
26 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 14:18:44
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:32:43
156 119/Pdt.G/2023/PA.Una (6784)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
16-03-2023
15 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 12:58:43
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 13:00:57
157 115/Pdt.G/2023/PA.Una (6779)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 13:04:47
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 15:12:49
158 117/Pdt.G/2023/PA.Una (6782)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 15:09:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 15:12:46
159 116/Pdt.G/2023/PA.Una (6781)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 15:15:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 15:57:50
160 114/Pdt.G/2023/PA.Una (6778)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 09:10:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 10:31:37
161 110/Pdt.G/2023/PA.Una (6774)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
23/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 10:05:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 13:25:22
162 113/Pdt.G/2023/PA.Una (6777)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 10:39:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 13:50:58
163 127/Pdt.G/2023/PA.Una (6793)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dicabut
14-03-2023
9 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 09:46:47
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 11:02:40
164 86/Pdt.G/2023/PA.Una (6747)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
20.02.2023
Ditolak
14-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 09:52:44
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 11:02:38
165 89/Pdt.G/2023/PA.Una (6752)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
14-03-2023
22 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 10:53:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 11:02:37
166 100/Pdt.G/2023/PA.Una (6763)
Penguasaan Anak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Perdamaian
13-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 10:23:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 12:44:40
167 88/Pdt.G/2023/PA.Una (6749)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
29 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 10:27:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 12:44:36
168 124/Pdt.G/2023/PA.Una (6790)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
13-03-2023
8 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 11:03:38
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 12:44:33
169 67/Pdt.G/2023/PA.Una (6728)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
13-03-2023
28 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 12:09:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 12:44:29
170 104/Pdt.G/2023/PA.Una (6767)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
20 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 12:35:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 12:44:25
171 98/Pdt.G/2023/PA.Una (6761)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
17/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
25 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 12:45:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 14:51:21
172 69/Pdt.P/2023/PA.Una (6780)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 14:45:26
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 14:49:37
173 68/Pdt.P/2023/PA.Una (6768)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Digugurkan
09-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 09:28:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 09:36:54
174 78/Pdt.G/2023/PA.Una (6739)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Ditolak
09-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 13:48:05
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 13:55:02
175 120/Pdt.G/2023/PA.Una (6785)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 12:04:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 14:05:03
176 108/Pdt.G/2023/PA.Una (6772)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 12:49:30
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 14:56:59
177 102/Pdt.G/2023/PA.Una (6765)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
20/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
17 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 09:34:21
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 10:41:54
178 106/Pdt.G/2023/PA.Una (6770)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 11:24:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 12:33:32
179 92/Pdt.G/2023/PA.Una (6755)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
08-03-2023
22 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 12:01:05
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 14:10:28
180 105/Pdt.G/2023/PA.Una (6769)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 08:32:43
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 10:36:06
181 71/Pdt.G/2023/PA.Una (6732)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Ditolak
07-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-07 14:04:00
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 15:11:56
182 83/Pdt.G/2023/PA.Una (6744)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
26 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 15:18:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 15:20:08
183 101/Pdt.G/2023/PA.Una (6764)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 12:16:28
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 14:23:04
184 99/Pdt.G/2023/PA.Una (6762)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 11:31:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 11:39:18
185 103/Pdt.G/2023/PA.Una (6766)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 13:24:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 14:29:40
186 109/Pdt.G/2023/PA.Una (6773)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
02.03.2023
Dicabut
02-03-2023
9 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 11:43:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 12:49:55
187 66/Pdt.P/2023/PA.Una (6750)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
02-03-2023
18 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 11:06:44
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 11:13:59
188 81/Pdt.G/2023/PA.Una (6742)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/02/2023
28.02.2023
Dikabulkan
02-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 13:20:41
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 14:21:47
189 97/Pdt.G/2023/PA.Una (6760)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
Verstek
02-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 15:38:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 16:45:21
190 95/Pdt.G/2023/PA.Una (6758)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 09:10:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 10:14:17
191 67/Pdt.P/2023/PA.Una (6751)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
01-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 13:14:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 13:16:28
192 90/Pdt.G/2023/PA.Una (6753)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
16 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 10:12:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 11:19:09
193 94/Pdt.G/2023/PA.Una (6757)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 09:09:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 10:13:21
194 93/Pdt.G/2023/PA.Una (6756)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 13:39:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 15:46:42
195 62/Pdt.G/2023/PA.Una (6721)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
25 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:04:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 16:12:28
196 40/Pdt.G/2023/PA.Una (6676)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
27-02-2023
27 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:20:55
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 17:25:57
197 70/Pdt.G/2023/PA.Una (6731)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
22 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 15:09:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 16:15:49
198 84/Pdt.G/2023/PA.Una (6745)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
27-02-2023
18 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 10:06:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 12:09:23
199 35/Pdt.G/2023/PA.Una (6671)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
23-02-2023
26 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:33:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:36:12
200 79/Pdt.G/2023/PA.Una (6740)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
08/02/2023
15.02.2023
Dicabut
23-02-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 13:48:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:51:22
201 75/Pdt.G/2023/PA.Una (6736)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 13:46:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:50:03
202 76/Pdt.G/2023/PA.Una (6737)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:35:38
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 14:42:47
203 73/Pdt.G/2023/PA.Una (6734)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
07/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:29:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 12:31:24
204 65/Pdt.P/2023/PA.Una (6724)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
23-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 13:13:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:16:38
205 80/Pdt.G/2023/PA.Una (6741)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:26:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 10:29:06
206 60/Pdt.G/2023/PA.Una (6699)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
23 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 13:29:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:38:46
207 52/Pdt.G/2023/PA.Una (6689)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
31 Hari (3)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 10:07:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 11:16:58
208 96/Pdt.G/2023/PA.Una (6759)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
8 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 13:28:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 15:31:32
209 91/Pdt.G/2023/PA.Una (6754)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
9 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 13:33:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 14:37:17
210 44/Pdt.G/2023/PA.Una (6681)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
22-02-2023
28 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 10:34:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 12:42:17
211 72/Pdt.G/2023/PA.Una (6733)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
16 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 08:14:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 09:17:40
212 66/Pdt.G/2023/PA.Una (6727)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 11:29:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 13:34:44
213 51/Pdt.G/2023/PA.Una (6688)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
22-02-2023
23 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 12:27:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 12:36:18
214 64/Pdt.G/2023/PA.Una (6725)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 13:33:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 13:39:06
215 60/Pdt.P/2023/PA.Una (6717)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:17:46
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 13:24:46
216 61/Pdt.P/2023/PA.Una (6718)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 08:49:26
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 09:54:48
217 62/Pdt.P/2023/PA.Una (6719)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:00:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:09:35
218 63/Pdt.P/2023/PA.Una (6720)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 14:08:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 15:14:30
219 59/Pdt.P/2023/PA.Una (6716)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:29:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:35:40
220 56/Pdt.P/2023/PA.Una (6713)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:16:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:17:56
221 55/Pdt.P/2023/PA.Una (6712)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:04:26
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 15:09:23
222 42/Pdt.P/2023/PA.Una (6695)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 15:25:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 17:33:44
223 58/Pdt.P/2023/PA.Una (6715)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:40:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:48:43
224 57/Pdt.P/2023/PA.Una (6714)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 08:25:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 08:32:53
225 54/Pdt.P/2023/PA.Una (6711)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 14:02:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:07:59
226 58/Pdt.G/2023/PA.Una (6696)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:01:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 17:09:35
227 61/Pdt.G/2023/PA.Una (6710)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
18 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 12:41:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 14:42:00
228 57/Pdt.G/2023/PA.Una (6694)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
27/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
25 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 13:45:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 14:51:43
229 63/Pdt.G/2023/PA.Una (6722)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:33:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 15:36:10
230 68/Pdt.G/2023/PA.Una (6729)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 14:25:36
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 16:31:57
231 49/Pdt.G/2023/PA.Una (6686)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
20-02-2023
26 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 09:10:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 11:12:58
232 65/Pdt.G/2023/PA.Una (6726)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 12:45:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 12:52:03
233 69/Pdt.G/2023/PA.Una (6730)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 10:33:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 11:37:40
234 43/Pdt.P/2023/PA.Una (6697)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:21:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 10:26:19
235 47/Pdt.P/2023/PA.Una (6703)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:30:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 15:39:40
236 48/Pdt.P/2023/PA.Una (6704)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 11:27:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 12:35:32
237 49/Pdt.P/2023/PA.Una (6705)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:00:46
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 11:05:28
238 50/Pdt.P/2023/PA.Una (6706)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 10:50:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 12:51:18
239 51/Pdt.P/2023/PA.Una (6707)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:43:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 09:46:42
240 46/Pdt.P/2023/PA.Una (6702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 11:04:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 12:07:29
241 45/Pdt.P/2023/PA.Una (6701)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:40:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 10:49:11
242 52/Pdt.P/2023/PA.Una (6708)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 14:26:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 14:30:52
243 53/Pdt.P/2023/PA.Una (6709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:17:31
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 09:23:19
244 44/Pdt.P/2023/PA.Una (6700)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:13:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 16:22:47
245 59/Pdt.G/2023/PA.Una (6698)
Cerai Talak
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
15 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 09:38:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 11:41:25
246 74/Pdt.G/2023/PA.Una (6735)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/02/2023
15.02.2023
Dicabut
15-02-2023
9 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 15:13:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 15:18:30
247 53/Pdt.G/2023/PA.Una (6690)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
23 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 08:38:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 10:46:34
248 50/Pdt.G/2023/PA.Una (6687)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
28 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 11:00:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 13:01:14
249 64/Pdt.P/2023/PA.Una (6723)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
14-02-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 14:20:53
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 16:22:22
250 19/Pdt.G/2023/PA.Una (6621)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
13-02-2023
28 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 12:03:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 12:08:39
251 48/Pdt.G/2023/PA.Una (6685)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
26 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 13:29:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 15:38:34
252 46/Pdt.G/2023/PA.Una (6683)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
21 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 09:14:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 11:18:49
253 10/Pdt.G/2023/PA.Una (6611)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
08-02-2023
23 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 13:29:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 13:35:50
254 24/Pdt.G/2023/PA.Una (6628)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
Verstek
Bukan VERSTEK
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
08-02-2023
22 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 10:49:41
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 12:52:05
255 55/Pdt.G/2023/PA.Una (6692)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 11:37:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 12:41:26
256 47/Pdt.G/2023/PA.Una (6684)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
08-02-2023
21 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 13:16:57
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 15:25:20
257 54/Pdt.G/2023/PA.Una (6691)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 08:27:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 09:33:02
258 36/Pdt.G/2023/PA.Una (6672)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
23 Hari (5)
03-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 10:50:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 11:55:11
259 28/Pdt.G/2023/PA.Una (6633)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
11/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
28 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 10:11:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 10:12:16
260 33/Pdt.G/2023/PA.Una (6669)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
23 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 14:15:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:17:03
261 41/Pdt.G/2023/PA.Una (6677)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:15:45
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:20:32
262 31/Pdt.G/2023/PA.Una (6653)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:31:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 16:36:26
263 32/Pdt.G/2023/PA.Una (6654)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:31:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 16:38:37
264 43/Pdt.G/2023/PA.Una (6680)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:06:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 17:15:41
265 41/Pdt.P/2023/PA.Una (6679)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
06-02-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 09:00:07
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 09:01:03
266 30/Pdt.G/2023/PA.Una (6652)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 08:27:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 08:32:33
267 38/Pdt.G/2023/PA.Una (6674)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:02:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 14:05:20
268 34/Pdt.G/2023/PA.Una (6670)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:08:45
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:15:51
269 37/Pdt.G/2023/PA.Una (6673)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
21 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:41:02
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:42:55
270 39/Pdt.G/2023/PA.Una (6675)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:39:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:44:43
271 42/Pdt.G/2023/PA.Una (6678)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
20 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 09:47:16
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 10:50:40
272 27/Pdt.P/2023/PA.Una (6655)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 09:38:45
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:46:32
273 29/Pdt.P/2023/PA.Una (6657)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:30:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 15:31:07
274 30/Pdt.P/2023/PA.Una (6658)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 15:44:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 17:50:51
275 31/Pdt.P/2023/PA.Una (6659)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 09:08:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 09:11:57
276 39/Pdt.P/2023/PA.Una (6667)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 09:00:41
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:04:05
277 32/Pdt.P/2023/PA.Una (6660)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 08:18:55
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 08:26:07
278 28/Pdt.P/2023/PA.Una (6656)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:26:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:35:42
279 33/Pdt.P/2023/PA.Una (6661)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:01:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:09:30
280 36/Pdt.P/2023/PA.Una (6664)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 08:26:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:28:27
281 34/Pdt.P/2023/PA.Una (6662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:10:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:12:13
282 35/Pdt.P/2023/PA.Una (6663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:06:36
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:08:17
283 37/Pdt.P/2023/PA.Una (6665)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 09:27:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 09:32:27
284 38/Pdt.P/2023/PA.Una (6666)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:39:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:45:00
285 40/Pdt.P/2023/PA.Una (6668)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:07:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:14:45
286 9/Pdt.G/2023/PA.Una (6608)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
29 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 09:18:31
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 11:21:51
287 21/Pdt.G/2023/PA.Una (6623)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
10/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
23 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada 2023-02-01 15:31:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 17:34:36
288 45/Pdt.G/2023/PA.Una (6682)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dicabut
01-02-2023
14 Hari (5)
01-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 08:03:46
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 08:10:48
289 17/Pdt.P/2023/PA.Una (6642)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:47:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:56:36
290 13/Pdt.P/2023/PA.Una (6638)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:50:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:57:13
291 11/Pdt.P/2023/PA.Una (6636)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 12:10:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 14:16:56
292 14/Pdt.P/2023/PA.Una (6639)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:41:01
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:50:54
293 18/Pdt.P/2023/PA.Una (6643)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:50:27
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:53:05
294 19/Pdt.P/2023/PA.Una (6644)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:07:45
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:10:10
295 21/Pdt.P/2023/PA.Una (6646)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:22:16
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:25:38
296 22/Pdt.P/2023/PA.Una (6647)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:04:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 14:10:35
297 23/Pdt.P/2023/PA.Una (6648)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:17:59
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:20:48
298 20/Pdt.P/2023/PA.Una (6645)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:35:52
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:43:48
299 10/Pdt.P/2023/PA.Una (6634)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
20 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:05:39
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:11:29
300 12/Pdt.P/2023/PA.Una (6637)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:36:40
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:37:17
301 15/Pdt.P/2023/PA.Una (6640)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 12:33:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:39:19
302 16/Pdt.P/2023/PA.Una (6641)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 08:02:12
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:05:28
303 25/Pdt.P/2023/PA.Una (6650)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:35:47
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 15:39:33
304 26/Pdt.P/2023/PA.Una (6651)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:27:11
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:33:49
305 24/Pdt.P/2023/PA.Una (6649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:33:44
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:38:25
306 9/Pdt.P/2023/PA.Una (6632)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
27.01.2023
Dikabulkan
27-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-27 15:25:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-27 16:34:35
307 7/Pdt.P/2023/PA.Una (6624)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
10/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
17 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 13:04:22
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 14:13:56
308 8/Pdt.P/2023/PA.Una (6627)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
16 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 08:01:43
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 10:08:40
309 26/Pdt.G/2023/PA.Una (6630)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 08:42:34
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 10:45:10
310 27/Pdt.G/2023/PA.Una (6631)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 13:22:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 15:29:42
311 20/Pdt.G/2023/PA.Una (6622)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 10:50:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 12:55:31
312 16/Pdt.G/2023/PA.Una (6617)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dicabut
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 15:22:16
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 16:31:46
313 11/Pdt.G/2023/PA.Una (6612)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 12:39:17
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 14:41:17
314 23/Pdt.G/2023/PA.Una (6626)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 08:10:20
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 08:18:29
315 4/Pdt.G/2023/PA.Una (6601)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 09:33:40
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 10:39:01
316 18/Pdt.G/2023/PA.Una (6620)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 11:11:51
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:19:10
317 6/Pdt.P/2023/PA.Una (6618)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 12:08:31
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 14:11:10
318 22/Pdt.G/2023/PA.Una (6625)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:32:38
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 10:33:19
319 25/Pdt.G/2023/PA.Una (6629)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 08:50:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 08:56:16
320 17/Pdt.G/2023/PA.Una (6619)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 08:23:56
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 08:26:28
321 14/Pdt.G/2023/PA.Una (6615)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
24-01-2023
8 Hari (5)
24-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 09:04:19
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 09:11:32
322 4/Pdt.P/2023/PA.Una (6609)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
24-01-2023
21 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 08:11:01
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 08:20:56
323 13/Pdt.G/2023/PA.Una (6614)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 09:34:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 11:38:43
324 1/Pdt.G/2023/PA.Una (6597)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
23 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 08:17:22
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 08:23:15
325 12/Pdt.G/2023/PA.Una (6613)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:17:22
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 12:19:57
326 15/Pdt.G/2023/PA.Una (6616)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 11:38:59
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 12:46:07
327 1/Pdt.P/2023/PA.Una (6599)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
19-01-2023
17 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 13:27:54
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 15:29:27
328 5/Pdt.G/2023/PA.Una (6602)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 15:43:42
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 17:50:37
329 5/Pdt.P/2023/PA.Una (6610)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/01/2023
12.01.2023
Dicabut
19-01-2023
15 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 11:10:03
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 13:17:48
330 29/Pdt.G/2023/PA.Una (6635)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
19-01-2023
9 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 13:28:27
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 14:30:40
331 6/Pdt.G/2023/PA.Una (6603)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 09:34:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 10:36:00
332 7/Pdt.G/2023/PA.Una (6604)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 08:19:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 08:22:52
333 2/Pdt.G/2023/PA.Una (6598)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:01:19
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 13:03:11
334 8/Pdt.G/2023/PA.Una (6607)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 10:27:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 12:28:53
335 3/Pdt.G/2023/PA.Una (6600)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
15 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 08:39:47
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 09:46:27
336 2/Pdt.P/2023/PA.Una (6605)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 08:41:20
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 10:45:37
337 3/Pdt.P/2023/PA.Una (6606)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 12:22:55
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 13:25:45
338 509/Pdt.G/2022/PA.Una (6583)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
06-01-2023
24 Hari (5)
27-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-06 15:11:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-06 15:15:58
339 508/Pdt.G/2022/PA.Una (6582)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
05-01-2023
23 Hari (5)
31-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-05 10:27:09
Putusan berhasil dibuat
2023-01-05 11:30:53
340 506/Pdt.G/2022/PA.Una (6579)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/12/2022
15.12.2022
Dicabut
02-01-2023
28 Hari (5)
02-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-02 11:34:41
Putusan berhasil dibuat
2023-01-02 11:38:56
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 211/Pdt.G/2023/PA.Una (6944)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
2 208/Pdt.G/2023/PA.Una (6941)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
3 207/Pdt.G/2023/PA.Una (6940)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Abd. Rahman, M 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
4 206/Pdt.G/2023/PA.Una (6939)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
5 205/Pdt.G/2023/PA.Una (6938)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 25-05-2023
25-05-2023
Dikabulkan
Verstek
6 204/Pdt.G/2023/PA.Una (6937)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
7 201/Pdt.G/2023/PA.Una (6934)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Abd. Rahman, M 25-05-2023
25-05-2023
Dikabulkan
Verstek
8 200/Pdt.G/2023/PA.Una (6933)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 25-05-2023
25-05-2023
Dikabulkan
Verstek
9 195/Pdt.G/2023/PA.Una (6928)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Ansar 23-05-2023
23-05-2023
Dikabulkan
Verstek
10 194/Pdt.G/2023/PA.Una (6927)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Abd. Rahman, M 24-05-2023
24-05-2023
Dikabulkan
Verstek
11 192/Pdt.G/2023/PA.Una (6925)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 23-05-2023
23-05-2023
Dikabulkan
Verstek
12 189/Pdt.G/2023/PA.Una (6922)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Ansar 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
Verstek
13 188/Pdt.G/2023/PA.Una (6921)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 17-05-2023
17-05-2023
Dikabulkan
Verstek
14 187/Pdt.G/2023/PA.Una (6920)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Abd. Rahman, M 17-05-2023
17-05-2023
Dikabulkan
Verstek
15 186/Pdt.G/2023/PA.Una (6919)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 29-05-2023
29-05-2023
Dikabulkan
Verstek
16 185/Pdt.G/2023/PA.Una (6918)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Ansar 17-05-2023
17-05-2023
Dikabulkan
Verstek
17 184/Pdt.G/2023/PA.Una (6917)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Abd. Rahman, M 17-05-2023
17-05-2023
Dikabulkan
Verstek
18 183/Pdt.G/2023/PA.Una (6916)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Ansar 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
Verstek
19 182/Pdt.G/2023/PA.Una (6915)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 22-05-2023
22-05-2023
Dikabulkan
Verstek
20 181/Pdt.G/2023/PA.Una (6914)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Abd. Rahman, M 17-05-2023
17-05-2023
Dikabulkan
Verstek
21 177/Pdt.G/2023/PA.Una (6863)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 04-05-2023
04-05-2023
Dikabulkan
Verstek
22 175/Pdt.G/2023/PA.Una (6860)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 04-05-2023
04-05-2023
Dikabulkan
Verstek
23 167/Pdt.G/2023/PA.Una (6852)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 03-05-2023
03-05-2023
Dikabulkan
Verstek
24 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 04-04-2023
04-04-2023
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 82/Pdt.G/2023/PA.Una
Cerai Gugat
MISTIANA Binti IMAM SUHADI SUHADI Bin RONDI 13-06-2023
2 118/Pdt.G/2023/PA.Una
Cerai Gugat
Astati binti Djasrun Hasranuddin Yusman bin Nasution 03-07-2023
3 145/Pdt.G/2023/PA.Una
Cerai Gugat
Roslina binti Tandabio Jamil Handaling bin Handaling 17-07-2023
4 199/Pdt.G/2023/PA.Una
Cerai Gugat
Moe Fitriyani binti Bisra Bakri bin Daeng 12-09-2023
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus
1 88/Pdt.P/2023/PA.Una 03-04-2023 1.Marno Bin Aksa
2.SitiMau,Spd Binti Muhamad Amin
13-04-2023 Dikabulkan