DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 41/Pdt.G/2024/PA.Una (7479)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
17-01-2024
17-01-2024
20-05-2024 Sidang pertama 123 Hari
Ghaib
2 44/Pdt.G/2024/PA.Una (7496)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22-01-2024
22-01-2024
27-05-2024 Sidang pertama 118 Hari
Ghaib
3 45/Pdt.G/2024/PA.Una (7497)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22-01-2024
22-01-2024
27-05-2024 Sidang pertama 118 Hari
Ghaib
4 107/Pdt.G/2024/PA.Una (7620)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
05-03-2024
05-03-2024
08-07-2024 Sidang pertama 75 Hari
Ghaib
5 116/Pdt.G/2024/PA.Una (7629)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
13-03-2024
13-03-2024
21-03-2024 Persidangan
T Hadir
67 Hari
6 131/Pdt.G/2024/PA.Una (7665)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04-04-2024
04-04-2024
23-04-2024 Persidangan
T Hadir
45 Hari
7 132/Pdt.G/2024/PA.Una (7666)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
24-04-2024
24-04-2024
28-08-2024 Sidang pertama 25 Hari
Ghaib
8 133/Pdt.G/2024/PA.Una (7667)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
24-04-2024
24-04-2024
02-05-2024 Persidangan
T Hadir
25 Hari
9 134/Pdt.G/2024/PA.Una (7668)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
24-04-2024
24-04-2024
02-05-2024 Persidangan 25 Hari
10 137/Pdt.G/2024/PA.Una (7671)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24-04-2024
24-04-2024
06-05-2024 Persidangan 25 Hari
11 141/Pdt.G/2024/PA.Una (7675)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24-04-2024
24-04-2024
02-05-2024 Persidangan 25 Hari
12 142/Pdt.G/2024/PA.Una (7676)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
24-04-2024
24-04-2024
02-05-2024 Persidangan 25 Hari
13 143/Pdt.G/2024/PA.Una (7678)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24-04-2024
24-04-2024
02-05-2024 Persidangan 25 Hari
14 144/Pdt.G/2024/PA.Una (7680)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
15 145/Pdt.G/2024/PA.Una (7681)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
25-04-2024
25-04-2024
07-05-2024 Persidangan
T Hadir
24 Hari
16 146/Pdt.G/2024/PA.Una (7682)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
25-04-2024
25-04-2024
07-05-2024 Persidangan
T Hadir
24 Hari
17 147/Pdt.G/2024/PA.Una (7683)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
25-04-2024
25-04-2024
07-05-2024 Persidangan 24 Hari
18 148/Pdt.G/2024/PA.Una (7684)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
25-04-2024
25-04-2024
07-05-2024 Persidangan 24 Hari
19 149/Pdt.G/2024/PA.Una (7685)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
20 150/Pdt.G/2024/PA.Una (7686)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
21 151/Pdt.G/2024/PA.Una (7687)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
22 152/Pdt.G/2024/PA.Una (7688)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
23 153/Pdt.G/2024/PA.Una (7689)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
25-04-2024
25-04-2024
13-05-2024 Persidangan 24 Hari
24 154/Pdt.G/2024/PA.Una (7705)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
02-05-2024
02-05-2024
13-05-2024 Persidangan 17 Hari
25 155/Pdt.G/2024/PA.Una (7707)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02-05-2024
02-05-2024
13-05-2024 Persidangan 17 Hari
26 156/Pdt.G/2024/PA.Una (7708)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
02-05-2024
02-05-2024
13-05-2024 Persidangan 17 Hari
27 152/Pdt.P/2024/PA.Una (7709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
28 153/Pdt.P/2024/PA.Una (7710)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
29 154/Pdt.P/2024/PA.Una (7711)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
30 155/Pdt.P/2024/PA.Una (7712)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
31 156/Pdt.P/2024/PA.Una (7713)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
32 157/Pdt.P/2024/PA.Una (7714)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
33 158/Pdt.P/2024/PA.Una (7715)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
34 159/Pdt.P/2024/PA.Una (7716)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
35 160/Pdt.P/2024/PA.Una (7717)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
36 161/Pdt.P/2024/PA.Una (7718)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
37 162/Pdt.P/2024/PA.Una (7719)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
38 163/Pdt.P/2024/PA.Una (7720)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
02-05-2024
02-05-2024
21-05-2024 Sidang pertama 17 Hari
39 157/Pdt.G/2024/PA.Una (7721)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
06-05-2024
06-05-2024
13-05-2024 Persidangan 13 Hari
40 158/Pdt.G/2024/PA.Una (7722)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
06-05-2024
06-05-2024
13-05-2024 Persidangan 13 Hari
41 159/Pdt.G/2024/PA.Una (7723)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06-05-2024
06-05-2024
13-05-2024 Persidangan 13 Hari
42 160/Pdt.G/2024/PA.Una (7725)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08-05-2024
08-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 11 Hari
43 161/Pdt.G/2024/PA.Una (7726)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
08-05-2024
08-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 11 Hari
44 165/Pdt.P/2024/PA.Una (7727)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
08-05-2024
08-05-2024
28-05-2024 Sidang pertama 11 Hari
45 162/Pdt.G/2024/PA.Una (7728)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13-05-2024
13-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 6 Hari
46 163/Pdt.G/2024/PA.Una (7729)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
14-05-2024
14-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 5 Hari
47 164/Pdt.G/2024/PA.Una (7730)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14-05-2024
14-05-2024
29-05-2024 Sidang pertama 5 Hari
48 165/Pdt.G/2024/PA.Una (7731)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
15-05-2024
15-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 4 Hari
49 166/Pdt.G/2024/PA.Una (7732)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15-05-2024
15-05-2024
29-05-2024 Sidang pertama 4 Hari
50 166/Pdt.P/2024/PA.Una (7733)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
15-05-2024
15-05-2024
29-05-2024 Sidang pertama 4 Hari
51 167/Pdt.G/2024/PA.Una (7734)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
15-05-2024
15-05-2024
27-05-2024 Sidang pertama 4 Hari
52 168/Pdt.G/2024/PA.Una (7735)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15-05-2024
15-05-2024
28-05-2024 Sidang pertama 4 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 148/Pdt.P/2024/PA.Una (7702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 12:23:56
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:46:00
2 149/Pdt.P/2024/PA.Una (7703)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 12:29:27
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:58
3 150/Pdt.P/2024/PA.Una (7704)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 12:42:06
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:57
4 147/Pdt.P/2024/PA.Una (7701)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 12:47:09
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:55
5 146/Pdt.P/2024/PA.Una (7700)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 12:50:51
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:54
6 136/Pdt.P/2024/PA.Una (7690)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:15:42
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:52
7 137/Pdt.P/2024/PA.Una (7691)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:19:44
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:51
8 138/Pdt.P/2024/PA.Una (7692)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:23:25
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:50
9 139/Pdt.P/2024/PA.Una (7693)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:28:32
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:48
10 140/Pdt.P/2024/PA.Una (7694)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:39:59
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:45
11 141/Pdt.P/2024/PA.Una (7695)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:43:04
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:44
12 142/Pdt.P/2024/PA.Una (7696)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:46:34
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:42
13 143/Pdt.P/2024/PA.Una (7697)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:49:00
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:41
14 144/Pdt.P/2024/PA.Una (7698)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:51:18
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:40
15 145/Pdt.P/2024/PA.Una (7699)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/04/2024
17.05.2024
Dikabulkan
17-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-17 13:59:08
Putusan berhasil dibuat
2024-05-17 14:45:39
16 117/Pdt.G/2024/PA.Una (7630)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
13/03/2024
21.03.2024
Dikabulkan
14-05-2024
38 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-14 09:55:26
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-05-14 15:51:51
17 164/Pdt.P/2024/PA.Una (7724)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/05/2024
14.05.2024
Dikabulkan
14-05-2024
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-14 10:18:47
Putusan berhasil dibuat
2024-05-14 15:51:50
18 139/Pdt.G/2024/PA.Una (7673)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/04/2024
02.05.2024
Dikabulkan
Verstek
14-05-2024
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-14 13:52:23
Putusan berhasil dibuat
2024-05-14 15:51:47
19 123/Pdt.G/2024/PA.Una (7639)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
14-05-2024
34 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-14 15:22:29
Putusan berhasil dibuat
2024-05-14 15:51:45
20 138/Pdt.G/2024/PA.Una (7672)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
24/04/2024
02.05.2024
Dikabulkan
Verstek
14-05-2024
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-14 15:26:30
Putusan berhasil dibuat
2024-05-14 15:51:43
21 140/Pdt.G/2024/PA.Una (7674)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/04/2024
02.05.2024
Dikabulkan
Verstek
13-05-2024
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 10:51:56
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:38
22 129/Pdt.G/2024/PA.Una (7661)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Arwang, S.H.,M.H.
19/03/2024
26.03.2024
Ditolak
13-05-2024
19 Hari (5)
28-05-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 11:08:57
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:37
23 135/Pdt.G/2024/PA.Una (7669)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
24/04/2024
02.05.2024
Dikabulkan
Verstek
13-05-2024
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 11:38:54
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:36
24 127/Pdt.G/2024/PA.Una (7658)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
18/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
13-05-2024
28 Hari (5)
28-05-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 12:41:00
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:34
25 135/Pdt.P/2024/PA.Una (7679)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
25/04/2024
13.05.2024
Dikabulkan
13-05-2024
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 13:34:49
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:33
26 134/Pdt.P/2024/PA.Una (7677)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/04/2024
13.05.2024
Dikabulkan
13-05-2024
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 13:50:47
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:32
27 151/Pdt.P/2024/PA.Una (7706)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/05/2024
13.05.2024
Dicabut
13-05-2024
12 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 15:01:58
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:30
28 136/Pdt.G/2024/PA.Una (7670)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
24/04/2024
02.05.2024
Dikabulkan
Verstek
13-05-2024
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-13 15:17:07
Putusan berhasil dibuat
2024-05-13 15:32:29
29 109/Pdt.G/2024/PA.Una (7622)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
06/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
07-05-2024
52 Hari (3)
28-05-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-05-07 10:14:20
Putusan berhasil dibuat
2024-05-07 15:57:14
30 130/Pdt.G/2024/PA.Una (7663)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/03/2024
27.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-04-2024
37 Hari (3)
13-05-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-25 11:34:13
Putusan berhasil dibuat
2024-04-25 11:42:18
31 69/Pdt.G/2024/PA.Una (7562)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/02/2024
26.02.2024
Digugurkan
22-04-2024
43 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-22 11:02:02
Putusan berhasil dibuat
2024-04-22 13:10:35
32 126/Pdt.G/2024/PA.Una (7657)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Cherman Rahman,SH
18/03/2024
25.03.2024
Digugurkan
17-04-2024
31 Hari (3)
17-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-17 08:43:41
Putusan berhasil dibuat
2024-04-17 08:52:17
33 131/Pdt.P/2024/PA.Una (7659)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib
Cherman Rahman,SH
19/03/2024
16.04.2024
Dikabulkan
16-04-2024
29 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-16 12:01:51
Putusan berhasil dibuat
2024-04-16 12:02:00
34 132/Pdt.P/2024/PA.Una (7662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Ansar, SH
20/03/2024
16.04.2024
Dikabulkan
16-04-2024
28 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-16 14:46:05
Putusan berhasil dibuat
2024-04-16 16:54:57
35 81/Pdt.G/2024/PA.Una (7594)
Cerai Talak
Dita Wardhani Muntalib
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
29.02.2024
Dikabulkan
05-04-2024
33 Hari (3)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-05 15:21:37
Putusan berhasil dibuat
2024-04-05 15:23:36
36 130/Pdt.P/2024/PA.Una (7656)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 09:21:32
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 11:23:38
37 129/Pdt.P/2024/PA.Una (7655)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 08:44:25
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 10:49:26
38 128/Pdt.P/2024/PA.Una (7654)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 14:01:03
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 16:05:14
39 127/Pdt.P/2024/PA.Una (7653)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 12:22:58
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 13:29:47
40 126/Pdt.P/2024/PA.Una (7652)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 12:10:11
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 14:15:22
41 125/Pdt.P/2024/PA.Una (7651)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 10:46:12
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 12:53:52
42 124/Pdt.P/2024/PA.Una (7650)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 14:18:34
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 15:23:44
43 123/Pdt.P/2024/PA.Una (7649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 15:28:12
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 15:30:43
44 122/Pdt.P/2024/PA.Una (7648)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 09:10:21
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 09:15:07
45 121/Pdt.P/2024/PA.Una (7647)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 12:50:09
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 13:54:58
46 120/Pdt.P/2024/PA.Una (7646)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 11:22:57
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 11:25:46
47 119/Pdt.P/2024/PA.Una (7645)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 11:35:22
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 12:44:47
48 118/Pdt.P/2024/PA.Una (7644)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 15:11:10
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 16:20:41
49 117/Pdt.P/2024/PA.Una (7643)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Dikabulkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 15:16:55
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 15:19:22
50 116/Pdt.P/2024/PA.Una (7642)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
18/03/2024
04.04.2024
Digugurkan
04-04-2024
18 Hari (5)
04-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-04 11:42:58
Putusan berhasil dibuat
2024-04-04 11:50:49
51 119/Pdt.G/2024/PA.Una (7632)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Arwang, S.H.,M.H.
13/03/2024
20.03.2024
Dikabulkan
03-04-2024
16 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-03 14:42:19
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-04-03 15:50:20
52 125/Pdt.G/2024/PA.Una (7641)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Ansar, SH
18/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
Verstek
02-04-2024
16 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 11:03:27
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 13:10:26
53 128/Pdt.G/2024/PA.Una (7660)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Ansar, SH
19/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
Verstek
02-04-2024
15 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-02 11:26:06
Putusan berhasil dibuat
2024-04-02 11:33:28
54 121/Pdt.G/2024/PA.Una (7635)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Abdul Rahman, S.Ag.
14/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
Verstek
01-04-2024
19 Hari (5)
06-05-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 12:00:30
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 13:07:34
55 100/Pdt.G/2024/PA.Una (7613)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/03/2024
13.03.2024
Ditolak
01-04-2024
22 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 15:44:40
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 17:49:28
56 133/Pdt.P/2024/PA.Una (7664)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/03/2024
01.04.2024
Dicabut
01-04-2024
12 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 09:18:03
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 10:25:36
57 120/Pdt.G/2024/PA.Una (7633)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
14/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
Verstek
01-04-2024
19 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 12:14:56
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 12:15:02
58 106/Pdt.G/2024/PA.Una (7619)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
05/03/2024
14.03.2024
Digugurkan
Verstek
01-04-2024
28 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 14:12:22
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 15:18:42
59 101/Pdt.G/2024/PA.Una (7614)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
05/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
01-04-2024
28 Hari (5)
18-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 12:23:14
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 12:28:47
60 124/Pdt.G/2024/PA.Una (7640)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
18/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
Verstek
01-04-2024
15 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-04-01 15:21:59
Putusan berhasil dibuat
2024-04-01 16:28:06
61 122/Pdt.G/2024/PA.Una (7636)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2024
21.03.2024
Dikabulkan
Verstek
28-03-2024
15 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-28 13:28:44
Putusan berhasil dibuat
2024-03-28 14:36:27
62 78/Pdt.G/2024/PA.Una (7572)
Harta Bersama
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
29.02.2024
Dicabut
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
28-03-2024
10 Hari (7)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-28 12:02:20
Putusan berhasil dibuat
2024-03-28 14:11:14
63 118/Pdt.G/2024/PA.Una (7631)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/03/2024
21.03.2024
Ditolak
Verstek
28-03-2024
16 Hari (5)
12-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-28 09:41:27
Putusan berhasil dibuat
2024-03-28 10:50:55
64 115/Pdt.P/2024/PA.Una (7638)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
14/03/2024
25.03.2024
Dikabulkan
28-03-2024
15 Hari (5)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-28 11:06:33
Putusan berhasil dibuat
2024-03-28 13:08:12
65 88/Pdt.G/2024/PA.Una (7601)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
27-03-2024
35 Hari (3)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-27 09:37:04
Putusan berhasil dibuat
2024-03-27 11:43:49
66 97/Pdt.G/2024/PA.Una (7610)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/03/2024
13.03.2024
Dicabut
27-03-2024
24 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-27 10:26:36
Putusan berhasil dibuat
2024-03-27 12:34:00
67 113/Pdt.P/2024/PA.Una (7634)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Ansar, SH
14/03/2024
26.03.2024
Dikabulkan
26-03-2024
13 Hari (5)
26-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-26 08:07:53
Putusan berhasil dibuat
2024-03-26 09:09:33
68 104/Pdt.G/2024/PA.Una (7617)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
21 Hari (5)
17-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 12:17:14
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-03-25 14:25:26
69 103/Pdt.G/2024/PA.Una (7616)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
05/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
21 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 14:32:20
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 14:41:11
70 114/Pdt.G/2024/PA.Una (7627)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/03/2024
18.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
19 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 12:27:29
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 14:36:46
71 108/Pdt.G/2024/PA.Una (7621)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
20 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 12:50:52
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-03-25 13:52:45
72 89/Pdt.G/2024/PA.Una (7602)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
25-03-2024
24 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 09:38:00
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 11:39:30
73 112/Pdt.G/2024/PA.Una (7625)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
20 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 12:02:23
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 13:05:03
74 111/Pdt.G/2024/PA.Una (7624)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
20 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 11:44:06
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 12:49:07
75 114/Pdt.P/2024/PA.Una (7637)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/03/2024
25.03.2024
Dicabut
25-03-2024
12 Hari (5)
25-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 08:35:06
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 09:44:48
76 115/Pdt.G/2024/PA.Una (7628)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
07/03/2024
18.03.2024
Dicabut
25-03-2024
19 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 10:19:11
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 10:23:14
77 113/Pdt.G/2024/PA.Una (7626)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
07/03/2024
18.03.2024
Dikabulkan
Verstek
25-03-2024
19 Hari (5)
18-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-25 14:18:05
Putusan berhasil dibuat
2024-03-25 14:22:41
78 95/Pdt.G/2024/PA.Una (7608)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
18 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 10:05:50
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 12:07:33
79 90/Pdt.G/2024/PA.Una (7603)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
29 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 12:45:34
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 13:54:57
80 99/Pdt.G/2024/PA.Una (7612)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
18 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 10:06:33
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 10:07:41
81 94/Pdt.G/2024/PA.Una (7607)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
18 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 11:46:38
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 13:49:17
82 105/Pdt.G/2024/PA.Una (7618)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
17 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 10:30:46
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 11:33:13
83 102/Pdt.G/2024/PA.Una (7615)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/03/2024
14.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
17 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 12:10:06
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 12:14:45
84 96/Pdt.G/2024/PA.Una (7609)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
21-03-2024
18 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 13:41:45
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-03-21 15:42:44
85 65/Pdt.G/2024/PA.Una (7538)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
15.02.2024
Dikabulkan
21-03-2024
33 Hari (3)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 11:37:34
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 12:41:28
86 110/Pdt.G/2024/PA.Una (7623)
Kewarisan
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
06/03/2024
21.03.2024
Dicabut
21-03-2024
16 Hari (7)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 12:07:14
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 12:14:59
87 525/Pdt.G/2023/PA.Una (7360)
Harta Bersama
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/11/2023
22.11.2023
Dicabut
21-03-2024
93 Hari (3)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-21 15:21:55
Putusan berhasil dibuat
2024-03-21 15:30:11
88 98/Pdt.G/2024/PA.Una (7611)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/03/2024
13.03.2024
Dikabulkan
Verstek
20-03-2024
17 Hari (5)
22-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-20 10:39:27
Putusan berhasil dibuat
2024-03-20 12:48:32
89 93/Pdt.G/2024/PA.Una (7606)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
26/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
20-03-2024
24 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-20 10:39:22
Putusan berhasil dibuat
2024-03-20 12:47:07
90 87/Pdt.G/2024/PA.Una (7600)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
21/02/2024
29.02.2024
Dikabulkan
Verstek
20-03-2024
29 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-20 15:17:03
Putusan berhasil dimodifikasi
2024-03-20 16:18:30
91 91/Pdt.G/2024/PA.Una (7604)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
22 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 11:02:43
Putusan berhasil dibuat
2024-03-14 12:04:11
92 79/Pdt.G/2024/PA.Una (7573)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
24 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 14:03:45
Putusan berhasil dibuat
2024-03-14 16:10:22
93 77/Pdt.G/2024/PA.Una (7571)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19/02/2024
26.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
25 Hari (5)
16-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 11:32:45
Putusan berhasil dibuat
2024-03-14 12:38:00
94 75/Pdt.G/2024/PA.Una (7569)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
14-03-2024
25 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-14 15:28:20
Putusan berhasil dibuat
2024-03-14 15:32:27
95 85/Pdt.G/2024/PA.Una (7598)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
22 Hari (5)
02-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 08:45:18
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 08:53:45
96 82/Pdt.G/2024/PA.Una (7595)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
22 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 08:26:54
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 09:27:00
97 92/Pdt.G/2024/PA.Una (7605)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
21 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 13:05:09
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 13:11:11
98 84/Pdt.G/2024/PA.Una (7597)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
21/02/2024
04.03.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
22 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 10:11:22
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 10:13:07
99 86/Pdt.G/2024/PA.Una (7599)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
21/02/2024
29.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-03-2024
22 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-13 14:37:08
Putusan berhasil dibuat
2024-03-13 15:39:45
100 107/Pdt.P/2024/PA.Una (7588)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:00:21
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 11:07:05
101 108/Pdt.P/2024/PA.Una (7589)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:48:29
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 10:53:14
102 109/Pdt.P/2024/PA.Una (7590)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:40:54
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 10:42:00
103 110/Pdt.P/2024/PA.Una (7591)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 13:39:51
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 15:42:54
104 111/Pdt.P/2024/PA.Una (7592)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:20:01
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 12:25:30
105 112/Pdt.P/2024/PA.Una (7593)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 08:47:04
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 09:48:17
106 94/Pdt.P/2024/PA.Una (7575)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 13:18:15
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 14:22:55
107 95/Pdt.P/2024/PA.Una (7576)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 11:41:46
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 11:46:59
108 96/Pdt.P/2024/PA.Una (7577)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 11:13:21
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 13:17:40
109 97/Pdt.P/2024/PA.Una (7578)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 08:33:12
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 08:39:54
110 98/Pdt.P/2024/PA.Una (7579)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 14:20:29
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 16:24:28
111 99/Pdt.P/2024/PA.Una (7580)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:47:35
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 10:53:11
112 100/Pdt.P/2024/PA.Una (7581)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 12:11:34
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 12:15:00
113 101/Pdt.P/2024/PA.Una (7582)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:47:23
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 10:53:18
114 102/Pdt.P/2024/PA.Una (7583)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 10:18:04
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 11:27:34
115 103/Pdt.P/2024/PA.Una (7584)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Abdul Rahman, S.Ag.
20/02/2024
08.03.2024
Dikabulkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 14:12:17
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 16:15:44
116 104/Pdt.P/2024/PA.Una (7585)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 13:47:12
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 14:54:30
117 105/Pdt.P/2024/PA.Una (7586)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 14:27:08
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 16:28:06
118 106/Pdt.P/2024/PA.Una (7587)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
20/02/2024
08.03.2024
Digugurkan
08-03-2024
18 Hari (5)
08-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-08 08:06:07
Putusan berhasil dibuat
2024-03-08 09:07:31
119 54/Pdt.G/2024/PA.Una (7514)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
24/01/2024
01.02.2024
Ditolak
06-03-2024
31 Hari (3)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-06 11:33:03
Putusan berhasil dibuat
2024-03-06 12:41:50
120 74/Pdt.G/2024/PA.Una (7568)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
16 Hari (5)
28-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 14:05:11
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 16:12:53
121 80/Pdt.G/2024/PA.Una (7574)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
15 Hari (5)
20-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 13:25:15
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 15:27:10
122 66/Pdt.G/2024/PA.Una (7559)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
28 Hari (5)
25-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 09:18:11
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 10:24:52
123 76/Pdt.G/2024/PA.Una (7570)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
19/02/2024
27.02.2024
Dikabulkan
Verstek
05-03-2024
16 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 09:47:24
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 09:51:42
124 71/Pdt.G/2024/PA.Una (7564)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
12/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
05-03-2024
15 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-05 11:35:33
Putusan berhasil dibuat
2024-03-05 12:43:02
125 78/Pdt.P/2024/PA.Una (7544)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dicabut
04-03-2024
28 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 10:49:47
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 10:52:23
126 81/Pdt.P/2024/PA.Una (7547)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dicabut
04-03-2024
28 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 08:15:46
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 08:17:15
127 86/Pdt.P/2024/PA.Una (7552)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dicabut
04-03-2024
28 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-03-04 12:21:41
Putusan berhasil dibuat
2024-03-04 14:24:19
128 83/Pdt.G/2024/PA.Una (7596)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Arwang, S.H.,M.H.
21/02/2024
29.02.2024
Dicabut
29-02-2024
9 Hari (5)
15-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-29 10:20:20
Putusan berhasil dibuat
2024-02-29 12:21:58
129 70/Pdt.G/2024/PA.Una (7563)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
12/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
28-02-2024
17 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-28 08:35:54
Putusan berhasil dibuat
2024-02-28 08:44:57
130 72/Pdt.G/2024/PA.Una (7565)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib
Cherman Rahman,SH
12/02/2024
20.02.2024
Dikabulkan
Verstek
28-02-2024
17 Hari (5)
21-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-28 14:17:30
Putusan berhasil dibuat
2024-02-28 14:24:49
131 11/Pdt.G/2024/PA.Una (7420)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
08/01/2024
17.01.2024
Dicabut
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
27-02-2024
43 Hari (3)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 10:34:34
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 11:39:18
132 60/Pdt.G/2024/PA.Una (7521)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
30/01/2024
12.02.2024
Dikabulkan
Verstek
27-02-2024
29 Hari (5)
22-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 13:49:24
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 13:56:47
133 62/Pdt.G/2024/PA.Una (7529)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
13.02.2024
Dikabulkan
27-02-2024
20 Hari (5)
18-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-27 10:01:57
Putusan berhasil dibuat
2024-02-27 12:08:27
134 67/Pdt.G/2024/PA.Una (7560)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-02-2024
20 Hari (5)
14-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 09:45:15
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 09:52:53
135 90/Pdt.P/2024/PA.Una (7556)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Digugurkan
26-02-2024
21 Hari (5)
26-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 11:24:25
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 11:25:16
136 63/Pdt.G/2024/PA.Una (7536)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
05/02/2024
15.02.2024
Ditolak
Verstek
26-02-2024
22 Hari (5)
12-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 08:09:37
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 08:18:12
137 64/Pdt.G/2024/PA.Una (7537)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/02/2024
15.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-02-2024
22 Hari (5)
01-04-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 11:01:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 12:05:31
138 55/Pdt.G/2024/PA.Una (7515)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
24/01/2024
01.02.2024
Ditolak
Verstek
26-02-2024
34 Hari (3)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 09:18:42
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 09:19:49
139 68/Pdt.G/2024/PA.Una (7561)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/02/2024
19.02.2024
Dikabulkan
Verstek
26-02-2024
20 Hari (5)
19-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-26 08:47:28
Putusan berhasil dibuat
2024-02-26 09:52:38
140 87/Pdt.P/2024/PA.Una (7553)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 08:48:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 10:55:00
141 88/Pdt.P/2024/PA.Una (7554)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 10:46:01
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 11:52:26
142 89/Pdt.P/2024/PA.Una (7555)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 08:49:29
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 10:51:05
143 91/Pdt.P/2024/PA.Una (7557)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 11:28:48
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 13:30:09
144 92/Pdt.P/2024/PA.Una (7558)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 14:26:59
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 15:27:23
145 74/Pdt.P/2024/PA.Una (7540)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 08:17:01
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 10:19:25
146 76/Pdt.P/2024/PA.Una (7542)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 15:45:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:51:47
147 79/Pdt.P/2024/PA.Una (7545)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 14:29:50
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 15:34:38
148 75/Pdt.P/2024/PA.Una (7541)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 14:38:10
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 15:44:07
149 80/Pdt.P/2024/PA.Una (7546)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 08:32:03
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 10:37:39
150 82/Pdt.P/2024/PA.Una (7548)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 15:13:31
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 17:19:26
151 83/Pdt.P/2024/PA.Una (7549)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 14:06:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 15:13:15
152 84/Pdt.P/2024/PA.Una (7550)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 11:39:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 12:47:35
153 85/Pdt.P/2024/PA.Una (7551)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 14:12:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 15:16:05
154 77/Pdt.P/2024/PA.Una (7543)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2024
23.02.2024
Dikabulkan
23-02-2024
18 Hari (5)
23-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-23 10:19:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-23 11:21:58
155 20/Pdt.G/2024/PA.Una (7429)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Abdul Rahman, S.Ag.
09/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
21-02-2024
37 Hari (3)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 12:39:22
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 13:45:22
156 93/Pdt.P/2024/PA.Una (7567)
Wali Adhol
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/02/2024
21.02.2024
Dicabut
21-02-2024
9 Hari (5)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 14:36:04
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 15:38:37
157 73/Pdt.P/2024/PA.Una (7539)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2024
21.02.2024
Dikabulkan
21-02-2024
16 Hari (5)
21-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 11:39:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 12:42:39
158 58/Pdt.G/2024/PA.Una (7519)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Arwang, S.H.,M.H.
25/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
21-02-2024
28 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-21 12:30:54
Putusan berhasil dibuat
2024-02-21 14:34:45
159 33/Pdt.G/2024/PA.Una (7445)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
36 Hari (3)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 14:06:30
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 15:10:32
160 43/Pdt.G/2024/PA.Una (7485)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/01/2024
25.01.2024
Dicabut
19-02-2024
33 Hari (3)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 13:46:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 13:55:31
161 73/Pdt.G/2024/PA.Una (7566)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
12/02/2024
19.02.2024
Dicabut
19-02-2024
8 Hari (5)
19-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 15:08:04
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 17:09:39
162 35/Pdt.G/2024/PA.Una (7472)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Arwang, S.H.,M.H.
16/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
35 Hari (3)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 10:00:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 10:01:55
163 27/Pdt.G/2024/PA.Una (7438)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/01/2024
17.01.2024
Ditolak
19-02-2024
34 Hari (3)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 09:22:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 11:30:27
164 36/Pdt.G/2024/PA.Una (7473)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Abdul Rahman, S.Ag.
16/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
35 Hari (3)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 11:47:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 11:49:56
165 59/Pdt.G/2024/PA.Una (7520)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
30/01/2024
12.02.2024
Dikabulkan
Verstek
19-02-2024
21 Hari (5)
07-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-19 08:19:55
Putusan berhasil dibuat
2024-02-19 08:24:49
166 61/Pdt.P/2024/PA.Una (7522)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 14:47:36
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 14:51:57
167 62/Pdt.P/2024/PA.Una (7523)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 08:33:19
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 08:42:38
168 63/Pdt.P/2024/PA.Una (7524)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 13:17:16
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 14:23:17
169 64/Pdt.P/2024/PA.Una (7525)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 13:14:21
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 14:21:26
170 65/Pdt.P/2024/PA.Una (7526)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 08:44:34
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 10:49:09
171 66/Pdt.P/2024/PA.Una (7527)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 08:15:45
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 09:16:54
172 67/Pdt.P/2024/PA.Una (7530)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 15:00:42
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 17:06:19
173 68/Pdt.P/2024/PA.Una (7531)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 10:33:00
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 11:39:56
174 71/Pdt.P/2024/PA.Una (7534)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 13:39:00
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 13:48:32
175 70/Pdt.P/2024/PA.Una (7533)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 12:39:55
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 13:44:20
176 69/Pdt.P/2024/PA.Una (7532)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 15:28:24
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 17:30:54
177 72/Pdt.P/2024/PA.Una (7535)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/02/2024
16.02.2024
Dikabulkan
16-02-2024
16 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-16 14:15:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-16 16:23:01
178 46/Pdt.G/2024/PA.Una (7506)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
23/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
15-02-2024
24 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-15 10:04:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-15 12:11:18
179 50/Pdt.G/2024/PA.Una (7510)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
23/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
15-02-2024
24 Hari (5)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-15 12:20:16
Putusan berhasil dibuat
2024-02-15 13:27:38
180 53/Pdt.G/2024/PA.Una (7513)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
24/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
21 Hari (5)
29-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 10:10:14
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 10:18:07
181 48/Pdt.G/2024/PA.Una (7508)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
23/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
22 Hari (5)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 13:36:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 13:39:48
182 51/Pdt.G/2024/PA.Una (7511)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/01/2024
01.02.2024
Dicabut
13-02-2024
22 Hari (5)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 13:46:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 13:49:22
183 13/Pdt.G/2024/PA.Una (7422)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
37 Hari (3)
01-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 15:30:55
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 16:32:00
184 57/Pdt.G/2024/PA.Una (7517)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
20 Hari (5)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 11:46:58
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 13:48:46
185 61/Pdt.G/2024/PA.Una (7528)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2024
13.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
13 Hari (5)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 08:45:57
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 10:54:03
186 56/Pdt.G/2024/PA.Una (7516)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
20 Hari (5)
06-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 14:25:01
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 14:30:40
187 52/Pdt.G/2024/PA.Una (7512)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
23/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
22 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 08:21:12
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 08:23:45
188 47/Pdt.G/2024/PA.Una (7507)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/01/2024
01.02.2024
Dikabulkan
Verstek
13-02-2024
22 Hari (5)
01-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-13 08:29:10
Putusan berhasil dibuat
2024-02-13 09:36:02
189 9/Pdt.G/2024/PA.Una (7418)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2024
11.01.2024
Digugurkan
12-02-2024
29 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 08:41:14
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 08:45:49
190 18/Pdt.G/2024/PA.Una (7427)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Arwang, S.H.,M.H.
09/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
12-02-2024
28 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 12:14:56
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 13:17:42
191 39/Pdt.G/2024/PA.Una (7477)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/01/2024
25.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
27 Hari (5)
13-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 08:29:04
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 10:35:27
192 38/Pdt.G/2024/PA.Una (7475)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2024
25.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
28 Hari (5)
04-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 11:35:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 12:43:56
193 42/Pdt.G/2024/PA.Una (7484)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
18/01/2024
25.01.2024
Dicabut
12-02-2024
26 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 15:07:19
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 15:09:05
194 40/Pdt.G/2024/PA.Una (7478)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Arwang, S.H.,M.H.
17/01/2024
25.01.2024
Dikabulkan
Verstek
12-02-2024
27 Hari (5)
05-03-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 09:27:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 09:28:46
195 19/Pdt.G/2024/PA.Una (7428)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/01/2024
16.01.2024
Ditolak
Verstek
12-02-2024
35 Hari (3)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-12 08:13:25
Putusan berhasil dibuat
2024-02-12 09:18:54
196 42/Pdt.P/2024/PA.Una (7486)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 14:38:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 16:43:34
197 43/Pdt.P/2024/PA.Una (7487)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 13:44:38
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 13:45:43
198 44/Pdt.P/2024/PA.Una (7488)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:27:08
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 12:33:14
199 45/Pdt.P/2024/PA.Una (7489)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 09:38:58
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 09:41:37
200 46/Pdt.P/2024/PA.Una (7490)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 12:25:31
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 13:31:09
201 47/Pdt.P/2024/PA.Una (7491)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 11:48:51
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 12:50:04
202 48/Pdt.P/2024/PA.Una (7492)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 13:15:33
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 14:21:56
203 49/Pdt.P/2024/PA.Una (7493)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 10:42:28
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 12:50:58
204 50/Pdt.P/2024/PA.Una (7494)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 08:49:56
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 09:57:56
205 51/Pdt.P/2024/PA.Una (7495)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 11:23:07
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 12:32:58
206 53/Pdt.P/2024/PA.Una (7499)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dicabut
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 09:38:56
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 10:43:19
207 54/Pdt.P/2024/PA.Una (7500)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 11:08:05
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 11:11:38
208 55/Pdt.P/2024/PA.Una (7501)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 09:15:00
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 09:17:14
209 56/Pdt.P/2024/PA.Una (7502)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 08:35:25
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 09:41:50
210 57/Pdt.P/2024/PA.Una (7503)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 12:17:37
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 13:26:59
211 58/Pdt.P/2024/PA.Una (7504)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 09:17:14
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 11:26:17
212 59/Pdt.P/2024/PA.Una (7505)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Dikabulkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 09:27:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 10:31:37
213 52/Pdt.P/2024/PA.Una (7498)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
22/01/2024
06.02.2024
Digugurkan
06-02-2024
16 Hari (5)
06-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-06 08:18:38
Putusan berhasil dibuat
2024-02-06 09:19:13
214 29/Pdt.P/2024/PA.Una (7464)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Digugurkan
05-02-2024
22 Hari (5)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-05 14:04:52
Putusan berhasil dibuat
2024-02-05 15:13:15
215 28/Pdt.P/2024/PA.Una (7463)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Ditolak
05-02-2024
22 Hari (5)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-05 10:17:42
Putusan berhasil dibuat
2024-02-05 12:20:33
216 60/Pdt.P/2024/PA.Una (7518)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/01/2024
05.02.2024
Dicabut
05-02-2024
12 Hari (5)
05-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-05 12:06:39
Putusan berhasil dibuat
2024-02-05 14:07:43
217 41/Pdt.P/2024/PA.Una (7483)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/01/2024
02.02.2024
Dikabulkan
02-02-2024
16 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-02 08:17:50
Putusan berhasil dibuat
2024-02-02 08:21:15
218 39/Pdt.P/2024/PA.Una (7481)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/01/2024
02.02.2024
Dikabulkan
02-02-2024
16 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-02 09:31:49
Putusan berhasil dibuat
2024-02-02 09:34:12
219 22/Pdt.G/2024/PA.Una (7432)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
01-02-2024
24 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 10:29:27
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 11:35:38
220 34/Pdt.G/2024/PA.Una (7446)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
15/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
01-02-2024
18 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 11:16:55
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 11:21:50
221 6/Pdt.G/2024/PA.Una (7413)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
03/01/2024
15.01.2024
Ditolak
Verstek
01-02-2024
30 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 11:18:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 13:26:39
222 37/Pdt.G/2024/PA.Una (7474)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2024
23.01.2024
Dikabulkan
Verstek
01-02-2024
17 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 15:50:13
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 15:59:36
223 23/Pdt.G/2024/PA.Una (7433)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
01-02-2024
24 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 13:38:22
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 15:45:22
224 7/Pdt.G/2024/PA.Una (7416)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
04/01/2024
15.01.2024
Dicabut
01-02-2024
29 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 12:04:31
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 13:12:25
225 8/Pdt.G/2024/PA.Una (7417)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
Verstek
01-02-2024
29 Hari (5)
20-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 09:47:36
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 09:49:53
226 37/Pdt.P/2024/PA.Una (7476)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
16/01/2024
25.01.2024
Dicabut
01-02-2024
17 Hari (5)
01-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 14:05:09
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 15:09:34
227 49/Pdt.G/2024/PA.Una (7509)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/01/2024
01.02.2024
Dicabut
Verstek
01-02-2024
10 Hari (7)
01-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 08:24:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 10:31:50
228 30/Pdt.G/2024/PA.Una (7441)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
11/01/2024
18.01.2024
Ditolak
Verstek
01-02-2024
22 Hari (5)
19-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-02-01 11:09:35
Putusan berhasil dibuat
2024-02-01 13:17:46
229 12/Pdt.P/2024/PA.Una (7447)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 12:44:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 12:45:32
230 13/Pdt.P/2024/PA.Una (7448)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 10:43:43
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:50:13
231 14/Pdt.P/2024/PA.Una (7449)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 13:17:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 14:22:12
232 15/Pdt.P/2024/PA.Una (7450)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 13:09:46
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 14:14:26
233 16/Pdt.P/2024/PA.Una (7451)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 11:19:28
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 11:26:52
234 17/Pdt.P/2024/PA.Una (7452)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 12:04:02
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 14:08:23
235 18/Pdt.P/2024/PA.Una (7453)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:35:03
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 16:43:25
236 19/Pdt.P/2024/PA.Una (7454)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 08:39:13
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:43:04
237 20/Pdt.P/2024/PA.Una (7455)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 12:36:30
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 14:44:29
238 36/Pdt.P/2024/PA.Una (7471)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 11:50:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 11:55:43
239 35/Pdt.P/2024/PA.Una (7470)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:15:03
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 17:24:06
240 34/Pdt.P/2024/PA.Una (7469)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 13:50:57
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 14:55:09
241 33/Pdt.P/2024/PA.Una (7468)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:12:20
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 16:21:22
242 32/Pdt.P/2024/PA.Una (7467)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 09:21:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:29:43
243 31/Pdt.P/2024/PA.Una (7466)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 08:00:43
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:05:55
244 30/Pdt.P/2024/PA.Una (7465)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 13:02:47
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 13:06:30
245 21/Pdt.P/2024/PA.Una (7456)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 09:40:36
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 11:46:15
246 22/Pdt.P/2024/PA.Una (7457)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 11:13:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 11:19:17
247 23/Pdt.P/2024/PA.Una (7458)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:32:27
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 16:38:41
248 24/Pdt.P/2024/PA.Una (7459)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 08:22:54
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 09:30:40
249 25/Pdt.P/2024/PA.Una (7460)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 15:32:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 16:38:08
250 26/Pdt.P/2024/PA.Una (7461)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 09:02:07
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:11:38
251 27/Pdt.P/2024/PA.Una (7462)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
30.01.2024
Dikabulkan
30-01-2024
16 Hari (5)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-30 09:41:10
Putusan berhasil dibuat
2024-01-30 10:45:26
252 32/Pdt.G/2024/PA.Una (7443)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/01/2024
22.01.2024
Dicabut
25-01-2024
15 Hari (5)
25-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 12:41:52
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 12:50:14
253 12/Pdt.G/2024/PA.Una (7421)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08/01/2024
17.01.2024
Dicabut
25-01-2024
18 Hari (5)
25-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 08:39:02
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 09:42:23
254 555/Pdt.G/2023/PA.Una (7395)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
07/12/2023
14.12.2023
Dikabulkan
25-01-2024
29 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 13:17:26
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 15:24:23
255 38/Pdt.P/2024/PA.Una (7480)
Perwalian
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
17/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
25-01-2024
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 10:41:14
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 12:43:51
256 31/Pdt.G/2024/PA.Una (7442)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/01/2024
18.01.2024
Dikabulkan
Verstek
25-01-2024
15 Hari (5)
13-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 08:20:22
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 08:24:58
257 28/Pdt.G/2024/PA.Una (7439)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/01/2024
18.01.2024
Dikabulkan
Verstek
25-01-2024
15 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 13:33:34
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 14:39:21
258 40/Pdt.P/2024/PA.Una (7482)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
18/01/2024
25.01.2024
Dikabulkan
25-01-2024
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 12:15:29
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 14:17:52
259 29/Pdt.G/2024/PA.Una (7440)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/01/2024
18.01.2024
Dikabulkan
Verstek
25-01-2024
15 Hari (5)
16-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-25 13:26:40
Putusan berhasil dibuat
2024-01-25 15:27:16
260 5/Pdt.P/2024/PA.Una (7408)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
24-01-2024
22 Hari (5)
24-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 10:22:46
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 11:26:40
261 9/Pdt.P/2024/PA.Una (7431)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
24-01-2024
16 Hari (5)
24-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 08:06:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 09:11:25
262 10/Pdt.P/2024/PA.Una (7435)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
09/01/2024
24.01.2024
Dikabulkan
24-01-2024
16 Hari (5)
24-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 11:44:42
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 11:46:10
263 14/Pdt.G/2024/PA.Una (7423)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
Verstek
24-01-2024
17 Hari (5)
27-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 10:00:02
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 10:06:22
264 26/Pdt.G/2024/PA.Una (7437)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
10/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
Verstek
24-01-2024
15 Hari (5)
13-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 13:21:34
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 13:22:11
265 25/Pdt.G/2024/PA.Una (7436)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
10/01/2024
17.01.2024
Ditolak
Verstek
24-01-2024
15 Hari (5)
08-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-24 11:17:45
Putusan berhasil dibuat
2024-01-24 11:24:56
266 17/Pdt.G/2024/PA.Una (7426)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
15 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 11:16:22
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 11:24:31
267 11/Pdt.P/2024/PA.Una (7444)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/01/2024
23.01.2024
Dicabut
23-01-2024
9 Hari (5)
23-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 11:13:36
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 11:19:56
268 21/Pdt.G/2024/PA.Una (7430)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
15 Hari (5)
13-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 10:18:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 12:21:54
269 5/Pdt.G/2024/PA.Una (7412)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
21 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 14:07:41
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 16:12:45
270 24/Pdt.G/2024/PA.Una (7434)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/01/2024
16.01.2024
Dikabulkan
Verstek
23-01-2024
15 Hari (5)
15-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 13:37:17
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 14:42:17
271 16/Pdt.G/2024/PA.Una (7425)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
23-01-2024
16 Hari (5)
07-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-23 14:03:14
Putusan berhasil dibuat
2024-01-23 15:06:49
272 6/Pdt.P/2024/PA.Una (7410)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
03/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
22-01-2024
20 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 11:29:37
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 11:36:24
273 7/Pdt.P/2024/PA.Una (7414)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
22-01-2024
19 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 08:24:11
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 09:25:27
274 8/Pdt.P/2024/PA.Una (7415)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
04/01/2024
22.01.2024
Dikabulkan
22-01-2024
19 Hari (5)
22-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 11:46:33
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 13:51:23
275 4/Pdt.G/2024/PA.Una (7411)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
03/01/2024
11.01.2024
Dikabulkan
Verstek
22-01-2024
20 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 14:22:45
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 14:29:05
276 15/Pdt.G/2024/PA.Una (7424)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
08/01/2024
15.01.2024
Dikabulkan
Verstek
22-01-2024
15 Hari (5)
12-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-22 09:41:33
Putusan berhasil dibuat
2024-01-22 11:49:00
277 4/Pdt.P/2024/PA.Una (7407)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
02/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
18-01-2024
17 Hari (5)
18-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-18 13:49:57
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 14:56:20
278 512/Pdt.G/2023/PA.Una (7343)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/11/2023
15.11.2023
Dicabut
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
18-01-2024
31 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-18 15:15:50
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 16:20:05
279 2/Pdt.G/2024/PA.Una (7406)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/01/2024
10.01.2024
Dikabulkan
Verstek
18-01-2024
17 Hari (5)
07-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-18 13:47:39
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 13:52:19
280 3/Pdt.G/2024/PA.Una (7409)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/01/2024
11.01.2024
Dikabulkan
Verstek
18-01-2024
16 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-18 13:06:28
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 14:13:38
281 10/Pdt.G/2024/PA.Una (7419)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2024
11.01.2024
Dikabulkan
Verstek
18-01-2024
15 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-18 10:34:11
Putusan berhasil dibuat
2024-01-18 11:41:02
282 2/Pdt.P/2024/PA.Una (7403)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
02/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
17-01-2024
16 Hari (5)
17-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 11:02:30
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 13:03:33
283 1/Pdt.P/2024/PA.Una (7402)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Abdul Rahman, S.Ag.
02/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
17-01-2024
16 Hari (5)
17-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 13:48:22
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 14:54:58
284 3/Pdt.P/2024/PA.Una (7404)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
02/01/2024
17.01.2024
Dikabulkan
17-01-2024
16 Hari (5)
17-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-17 15:23:21
Putusan berhasil dibuat
2024-01-17 15:30:40
285 1/Pdt.G/2024/PA.Una (7405)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Arwang, S.H.,M.H.
02/01/2024
09.01.2024
Dikabulkan
Verstek
16-01-2024
15 Hari (5)
02-02-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-16 09:38:23
Putusan berhasil dibuat
2024-01-16 11:44:17
286 554/Pdt.G/2023/PA.Una (7394)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/12/2023
18.12.2023
Dikabulkan
15-01-2024
33 Hari (3)
30-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-15 09:28:47
Putusan berhasil dibuat
2024-01-15 10:31:11
287 558/Pdt.G/2023/PA.Una (7399)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
08/12/2023
18.12.2023
Dicabut
11-01-2024
35 Hari (3)
26-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-11 12:40:12
Putusan berhasil dibuat
2024-01-11 14:44:10
288 560/Pdt.G/2023/PA.Una (7401)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/12/2023
27.12.2023
Dikabulkan
Verstek
08-01-2024
27 Hari (5)
26-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-08 11:26:30
Putusan berhasil dibuat
2024-01-08 11:33:56
289 556/Pdt.G/2023/PA.Una (7396)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/12/2023
14.12.2023
Dikabulkan
Verstek
04-01-2024
29 Hari (5)
23-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-04 10:42:01
Putusan berhasil dibuat
2024-01-04 11:49:55
290 551/Pdt.G/2023/PA.Una (7390)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
06/12/2023
13.12.2023
Dikabulkan
Verstek
03-01-2024
29 Hari (5)
19-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-03 11:06:38
Putusan berhasil dibuat
2024-01-03 12:08:52
291 557/Pdt.G/2023/PA.Una (7397)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/12/2023
18.12.2023
Dikabulkan
Verstek
03-01-2024
27 Hari (5)
29-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-03 08:23:31
Putusan berhasil dibuat
2024-01-03 09:28:05
292 530/Pdt.G/2023/PA.Una (7365)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
20/11/2023
27.11.2023
Ditolak
02-01-2024
37 Hari (3)
23-01-2024 Ada | Ada

Link Dirput

2024-01-02 11:41:22
Putusan berhasil dibuat
2024-01-02 13:44:50
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 140/Pdt.G/2024/PA.Una (7674)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 13-05-2024
13-05-2024
Dikabulkan
Verstek
2 139/Pdt.G/2024/PA.Una (7673)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Arwang 14-05-2024
14-05-2024
Dikabulkan
Verstek
3 138/Pdt.G/2024/PA.Una (7672)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Cherman Rahman 14-05-2024
14-05-2024
Dikabulkan
Verstek
4 136/Pdt.G/2024/PA.Una (7670)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
Cherman Rahman 13-05-2024
13-05-2024
Dikabulkan
Verstek
5 135/Pdt.G/2024/PA.Una (7669)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo 13-05-2024
13-05-2024
Dikabulkan
Verstek
6 123/Pdt.G/2024/PA.Una (7639)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 14-05-2024
14-05-2024
Dikabulkan
7 117/Pdt.G/2024/PA.Una (7630)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Arwang 14-05-2024
14-05-2024
Dikabulkan
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 139/Pdt.G/2024/PA.Una (7673)
Cerai Talak
14-05-2024 Cherman Rahman,SH
Arwang
15-05-2024
Belum Ikrar
2 123/Pdt.G/2024/PA.Una (7639)
Cerai Gugat
14-05-2024 Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo
P dan T hadir
3 117/Pdt.G/2024/PA.Una (7630)
Cerai Gugat
14-05-2024 Ansar, SH
Arwang
P dan T hadir
4 13/Pdt.G/2024/PA.Una (7422)
Cerai Talak
13-02-2024 Ansar, SH
Arwang
15-02-2024
01-03-2024 Belum Ikrar
5 96/Pdt.G/2024/PA.Una (7609)
Cerai Talak
21-03-2024 Arwang, S.H.,M.H.
Ansar
23-03-2024
16-04-2024 Belum Ikrar
6 65/Pdt.G/2024/PA.Una (7538)
Cerai Talak
21-03-2024 Cherman Rahman,SH
Abd. Rahman, M
22-03-2024
P dan T hadir
16-04-2024 Jadwal Ulang Ikrar
7 109/Pdt.G/2024/PA.Una (7622)
Cerai Gugat
07-05-2024 Ansar, SH
Arwang
13-05-2024
P dan T hadir
28-05-2024
8 127/Pdt.G/2024/PA.Una (7658)
Cerai Talak
13-05-2024 Arwang, S.H.,M.H.
Cherman Rahman
P dan T hadir 28-05-2024 Belum Ikrar
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 41/Pdt.G/2024/PA.Una
Cerai Gugat
Manny binti Madda Irwan bin Kode Dg Sirua 20-05-2024
2 44/Pdt.G/2024/PA.Una
Cerai Talak
Hardin bin Abd. Majid Arniyati bin Lapondondo 27-05-2024
3 45/Pdt.G/2024/PA.Una
Cerai Gugat
Pitriani binti Labaundu Ma aruf bin Hamudi 27-05-2024
4 107/Pdt.G/2024/PA.Una
Cerai Gugat
Reny Listianingrum BINTI Sugiono Sabdo Susanto BIN Warsono 08-07-2024
5 132/Pdt.G/2024/PA.Una
Cerai Gugat
Amoy binti Amir Pou Iwan bin Hardinus 28-08-2024
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 138/Pdt.G/2024/PA.Una (7672)
14-05-2024 Cherman Rahman Desa Uelawu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe
2 139/Pdt.G/2024/PA.Una (7673)
14-05-2024 Arwang Desa Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara
3 140/Pdt.G/2024/PA.Una (7674)
13-05-2024 Haris Eka Putra Liambo Jl. MT.Haryono Lorong.Praja 2, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari
4 135/Pdt.G/2024/PA.Una (7669)
13-05-2024 Haris Eka Putra Liambo Jl.Batu Meja Atas No.68 Kelurahan Batu Meja Rt/Rw 01/04, Kecamatan Sirimau, Kabupaten/Kota Ambon
5 136/Pdt.G/2024/PA.Una (7670)
13-05-2024 Cherman Rahman Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus